1

V Honorowy Bieg Pamięci im. mjr dypl Ludwika Zwolańskiego już za nami.
W biegu wzięło udział około 120 osób od przedszkolaków do seniorów.

Impreza odbyła się nad zbiornikiem retencyjnym na rzece Małoszówce w Kazimierzy Wielkiej.

To tam uczestnicy odbierali pakiety startowe, a także "rozgrzewali się" przed rozpoczęciem rywalizacji wraz z Katarzyna Sendek.

Puchary, medale wręczali Burmistrz MiG Kazimierza Wielka Adam Bodzioch, v-ce burmistrz Łukasz Maderak  wraz z Z-cą Przewodniczącego Rady Miejskiej Markiem Zwolańskim oraz Jerzym Bojanowiczem Przewodniczący Rady Powiatu.
Swoja obecnością
zaszczycili również Starosta Powiatu Kazimierskiego Jan Nowak, V-ce starosta Michał Bucki,proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej ks. kan. Janusz Mularz.
Starosta Kazimierski ufundował również medale dla dzieci oraz puchary w kategorii open kobiet.

Podczas biegu odbyła się zbiórka dla Emily Adamskiej.
Dzięki hojności mieszkańców i przyjezdnych gości udało się zebrać 5840,76 zł

Na zakończenie w ramach upamiętnienia przeprawy mjr Zwolańskiego przez Ren podczas operacji Market Garden, dowódca 2ksz- Bartek Nycz przepłynął wpław kazimierski zbiornik. Na śmiałka po drugiej stronie czekał Dowódca 16bpd ppłk dypl. Dariusz Dziuba wraz z kibicującymi żołnierzami.

Wyniki:

Kategoria kl I-III Dziewczęta

I Miejsce - Aleksandra Pantaleieva
II Miejsce - Julia Neuman
III Miejsce - Zuzanna Pomuykalska

Kategoria kl I-III Chłopcy

I Miejsce - Jan Grudzień
II Miejsce - Jakub Ptak
III Miejsce - Jach Szymon

Kategoria kl IV- VIII Dziewczęta

I Miejsce - Oliwia Wilk
II Miejsce - Nicola Zoń
III Miejsce - Wiktoria Neuman

Kategoria kl IV- VIII Chłopcy

I Miejsce - Marcin Mirewski
II Miejsce - Szymon Gołdyn
III Miejsce - Kordian Kuźma

Kategoria Open Kobiety

I Miejsce - Joanna Szczepanik czas 27:58
II Miejsce - Aneta Michalska czas 28:36
III Miejsce - Oliwia Ziętek czas 32:30

Kategoria Open Mężczyźni

I Miejsce - Hubert Grzywna czas 22:51
II Miejsce - Paweł Telka czas 24:27
III Miejsce - Piotr Szczepanik czas 24:59

Kategoria Żołnierz

I Miejsce - Magdalena Tnebińska-Gawin czas 43:40

Kategoria Żołnierz

I Miejsce - Daniel Natkaniec czas 24:52
II Miejsce - Mateusz Pieśkiewicz czas 26:31
III Miejsce - Piotr Ćwik  czas 27:49
Bernacki Slawomir 28:52
Malon Emil 29:31
Purat Mateusz 30:12
Makowski Kamil 30:52
Bobola Kamil 31:05
Kempka Łukasz 31:08
Porębski Hubert 31:15
Świercz Mateusz 31:30
Marcinek Szymon 32:05
Nycz Bartłomiej 33:03
Malon Emil 33:14
Włodarczyk Dariusz 33:15
Guzik Patryk 33:16
Gil Przemysław 33:41
Brutanek Dariusz 34:12
Andrzejewski Wojciech 34:26
Mousea Filip 34:34
Kędzior afał 34:36
Dobrzański Dominik 34:59
Szatyłowicz Przemysław 35:05
Pluciński Maciej 35:19
Paterek Robert 35:25
Flasza Sylwester 35:35
Strzałka Piotr 35:40
Mosoń Sławomir 35:53
Pierzga Grzegorz 36:00
Jakubowski Mateusz 36:10
Wilk Mateusz 36:14
Król Marek 36:20
Korejuc Albert 36:20
Pudziak Łukasz 36:23
Grecki Grzegorz 36:30
Jaśkiewicz Mateusz 37:42
Zoń Jacek 37:52
Neumann Tomasz 37:53
Sagan Maciej 38:10
Król Sebastian 38:20
Wiązania Bernard 38:40
Pantoł Jan 38:50
Maciuszek Wiktor 43:40
Depta Dominik 43:40
Banyś Adrian 43:40

 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników
Zdjęcja: pilarscy.eu
23
46
79
1011
1213
1415
1617
1819
2021
22

 

 Bieg Zwolańskiego plakat

Rozgrzewkę dla biegaczy poprowadzi Katarzyna Sendek trenerka personalna

założycielka naszego Kazimierskiego klubu morsa "Endorfina Kazimierskie Morsy"

oraz od niedawna właścicielka firmy zajmującej się usługami sportowymi "Fit Endorfina"

Trasa biegu biegnie wokół ronda im. mjr Ludwika Zwolańskiego, zbiornika retencyjnego

na rzece Małoszówce w Kazimierzy Wielkiej i wynosi trochę ponad 5 km😊.

mapaka 22 strona

REGULAMIN

 1. Cel biegu
 • Uhonorowanie Pamięci mjr. Ludwika Zwolańskiego
 • Propagowanie zdrowego trybu życia,
 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
 • Promocja miasta i regionu,
 1. Organizator
 • Urząd MiG w Kazimierzy Wielkiej

     Współorganizatorzy

 • Kazimierski Ośrodek Sportowy,
 • Kazimierski Ośrodek Kultury

3. Termin, miejsce i kategorie

 • 08.2022 r., godz. 15.00 – 16.00 przyjmowanie zgłoszeń
 • 08.2022 r ., start biegu dzieci /w zależności od ilości zgłoszeń/
  ok. 0,2 km – godz. 16.00 /kategoria przedszkolaki i klasy „0”
 • 08.2022 r , start biegu młodzież ok. 0,8 km – godz. 16.15
 • 08.2022 r. start biegu głównego 5 km /kategoria open, /-  godz. 16.30
 • 08.2022 r., start biegu głównego 5 km /kategoria żołnierz/ -  godz. 16.30

4. Zgłoszenia i opłaty
-  formularz zgłoszeniowy należy wysłać do dnia 11.08.2022 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
formularz do pobrania na stronie www.kazimierzawielka.pl oraz  www.kazimierzakos.pl,
- w dniu biegu zgłoszenia przyjmowane będą ( w godzinach: 15.00 – 16.00)
- Udział w biegach jest  bezpłatny !

Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal !!!

Formularz zgłoszeniowy>>>>

Imię i nazwisko

 

Wiek

 

Adres zamieszkania

 

E-mail

 

Telefon kontaktowy

 

Dystans:

     ok. 200 m  /dzieci/

     ok. 800 m  /młodzież/

     5 km  /open/            

     5 km  /żołnierz/           

 

Informuję, że znam regulamin Biegu organizowanego przez Urząd MiG Kazimierza Wielka zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora.

                                                                                          

…………………………………………………..

                                                                                                  Podpis

 

Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny (mój podopieczny jest zdolny/a) do udziału
w Biegu i uczestniczę w nim na własną odpowiedzialność ( podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dn. 12.09.01r. Dz.U. Nr 101, poz.1095).

 

…………………………………………………..

                                                                                                  Podpis

5. Dane techniczne biegu
Bieg na 800 m, trasa będzie oznakowana, na trasie biegu wolontariusze w oznakowanych kamizelkach, rozstawieni w odległości, co 100 m.
Bieg na 5 km  trasa będzie oznakowana, na trasie biegu wolontariusze w oznakowanych kamizelkach, rozstawieni w odległości co 100 m..
Max. czas biegu- 60 min.       - typ biegu : uliczny

Trasa biegu
- Start i Meta – zbiornik retencyjny na rzece  Małoszówce w  Kazimierzy Wielkiej

- ul. Krakowska wokół ronda im. mjr Ludwika Zwolańskiego

6. Warunki uczestnictwa

 • Wszystkie chętne osoby popierające ideę zdrowego trybu życia
 • Warunkiem dopuszczenia do biegu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 • W biegu mogą brać udział tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych
  i lekarskich. Organizator zaleca startującym wykonanie badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu – o ile takowych nie posiadają.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.
 • Osoby, którym organizator lub oznakowany przedstawiciel organizatora odmówi prawa uczestnictwa w biegu.
  Przedstawiciel organizatora nie musi podawać przyczyny, dla której odmówił udziału w biegu danej osobie.
 • Każdy uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.
 • Udział w biegu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

7. Inne

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania przyczyny.
 • Uczestnicy biegu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania
  się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
  Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora,
  także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku
  w materiałach informacyjnych i reklamowych biegu.
 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Organizator zabezpiecza służby porządkowe na trasie biegu, napoje oraz pomoc medyczną.
  Ratownik medyczny zabezpieczający zawody nie wykonuje badań dopuszczających do biegu.
 • Zawodnicy są zobowiązani do biegu prawą stroną jezdni.
 • Numer startowy podczas biegu powinien być przypięty przez zawodnika z przodu, centralnie na klatce piersiowej.
 • Uczestnicy biegu, którzy po upływie 1 godziny od startu nie dotrą do mety, zobowiązani są do  przerwania biegu i zejścia z trasy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu,  które mogą zostać przedstawione na stronie internetowej organizatora,
  bądź zostaną podane do wiadomości przed startem w dniu imprezy.
 • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
  z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników.
 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
  W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

Kontakt:
tel. 41 3501  020 , 696 486 555 Robert Pleszyński