MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO GEODETÓW
W TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR
PREZESA ZARZĄDU ODDZIAŁU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO SGP
 
WYNIKI:
 
Open Kobiet
Lp.
Nazwisko i Imię
Punkty
koło SGP
1
Kawałek Katarzyna
10
Starachowice
2
Marzec Karolina
8
Kazimierza Wielka
3
Kasprzyk Elżbieta
6
Kielce
4
Szymańska Barbara
5
Kielce
5
Pęska Agnieszka
4
Kazimierza Wielka
6
Cienciała Agnieszka
3
Kielce
7
Listek Katarzyna
2
Ostrowiec
8
Boroń Joanna
1
Ostrowiec

 

 

 

 

 

 
Open Mężczyzn
Lp.
Nazwisko i Imię
Punkty
koło SGP
1
Marzec Stefan
10
Kazimierza Wielka
2
Kwasiborski Stanisław
8
Ostrowiec
3
Oraniec Damian
6
Ostrowiec
4
Banaś Grzegorz
5
Ostrowiec
5
Starzomski Adrian
4
Ostrowiec
6
Włudziński Arkadiusz
3
Starachowice
7
Tomasik Krzysztof
2
Kielce
8
Barański Jerzy
1
Kielce
9
Klimczyk Wiesław
-
Kazimierza Wielka

 

 

 

 

 

 

Mężczyźni do 40 lat
Lp.
Nazwisko i Imię
Punkty
koło SGP
1
Oraniec Damian
10
Ostrowiec
2
Władziński Arkadiusz
8
Starachowice
3
Starzomski Adrian
6
Ostrowiec
4
Banaś Grzegorz
5
Ostrowiec
5
Kiljański Dariusz
4
Ostrowiec
6
Kasprzyk Tomasz
3
Ostrowiec

 

 

 

 

 
Mężczyźni 41 do 60 lat
Lp.
Nazwisko i Imię
Punkty
koło SGP
1
Tomasik Krzystof
10
Kielce
2
Pęski Tadeusz
8
Kazimierza Wielka
3
Barański Jerzy
6
Kielce
4
Klimczyk Wiesław
5
Kazimierza Wielka
5
Miziołek Krzysztof
4
Kielce

 

 

 

 

 
 
 
Mężczyźni powyżej 60 lat
Lp.
Nazwisko i Imię
Punkty
koło SGP
1
Marzec Stefan
10
Kazimierza Wielka
2
Kwasiborski Stanisław
8
Ostrowiec

 

 

Gry deblowe kobiet

Lp

Nazwisko i Imię

Punkty

koło SGP

1

Kasprzyk Elżbieta +

Szymańska Barbara

10

Kielce

2

Kawałek Katarzyna +

Cienciała Agnieszka

4

Ostrowiec

4

Kielce

3
Marzec Karolina +
Pęska Agnieszka
6
Kazimierza Wielka
4
Listek Katarzyna +
Boroń Joanna
5
Ostrowiec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gry deblowe mężczyzn
Lp.
Nazwisko i Imię
Punkty
koło SGP
1
 
Marzec Stefan +
Tomasik Krzysztof
5
Kazimierza Wielka
5
Kielce
2
Kwasiborski Stanisław +
Oraniec Damian
8
Ostrowiec
3
Banaś Grzegorz +
Starzomski Adrian
6
Ostrowiec
4
Włudziński Arkadiusz +
Miziołek Krzysztof
2,5
Starachowice
2,5
Kielce
5-6
Kasprzyk Tomasz +
Kiljański Dariusz
4
Ostrowiec
5-6
Barański Jerzy +
Pęski Tadeusz
 
2
Kielce
2
Kazimierza Wielka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gry mieszane
Lp.
Nazwisko i Imię
Punkty
koło SGP
1
Marzec Karolina +
Stefan Marzec
10
Kazimierza Wielka
2
Kawałek Katarzyna +
Władziński Arkadiusz
8
Starachowice
3
Szymańska Barbara +
Tomasik Krzysztof
6
Kielce
4
Kwasiborski Stanisław +
Listek Katarzyna
5
Ostrowiec
5-8
Boroń Joanna +
Kasprzyk Tomasz
4
Ostrowiec
5-8
Kasprzyk Elżbieta +
Miziołek Krzysztof
4
Kielce
5-8
Barański Jerzy +
Cienciała Agnieszka
4
Kielce
5-8
Pęska Agnieszka +
Kiljański Dariusz
2
Kazimierza Wielka
2
Ostrowiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Termin i miejsce zawodów:  13.06.2015 /sobota/  godz.10.00
                           Zawody odbędą się w HALI SPORTOWEJ ul. Kościuszki 13 w Kazimierzy Wielkiej
Cel:Popularyzacja Tenisa Stołowego w środowisku geodetów i eliminacje do zawodów krajowych
Program :
                9.45 Losowanie
                10.00 Rozpoczęcie gier
            15.30 Dekoracja zwycięzców
            16.00 Piknik - grillowanie
ZAWODY ODBĘDĄ SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH:
lA - Kobiety – kat. Open
lB - Mężczyźni –
                             1/ kat. Open
                             2/ kat. I - do 40 lat
                             3/ kat. II - 41 do 60 lat
                             4/ kat. III - powyżej 60 lat
·       Gry deblowe kobiet – kat. Open
·       Gry deblowe mężczyzn – kat. Open
·      Gry mieszane – kat Open /
Dana kategoria będzie rozgrywana przy udziale minimum 4 zawodników lub zawodniczek
Uczestnictwo:
- geodetki i geodeci
- dopuszcza się do gry małżonków oraz dzieci geodetów
W każdej kategorii punkty zdobywają zawodnicy sklasyfikowani na miejscach
od 1 do 8 wg klucza : 1 miejsce – 10 pkt, 2-8, 3-6, 4-5, 5-4, 6-3, 7-2, 8-1
Punktacja drużynowa Kół SGP to suma punktów uzyskanych przez 2-ch najwyżej sklasyfikowanych zawodników w poszczególnych kategoriach.
Zgłoszenia:
pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.orazw dniu zawodów do godziny 945. Po tym terminie rozpocznie się losowanie i zawodnicy, którzy się spóźnią nie będą dopuszczeni do zawodów.
System rozgrywek:zostanie podany przed zawodami.
Każdy uczestnik w turnieju open zagra przynajmniej 4 gry, a w kategoriach wiekowych minimum 2 gry.
Wpisowe :
10 złotych za udział w danej kategorii.
Nagrody:
We wszystkich kategoriach 3 pierwsze miejsca nagrodzone zostaną pucharami,a miejsca
od 1 do 8 dyplomami.
Trzy Koła otrzymują puchary i dyplomy.
Inne:
- Kazimierski Ośrodek Sportowy zapewnia uczestnikom bezpłatne korzystanie z basenu, sauny i solarium.
 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zawodach.Organizatorzy:
Zarząd ŚO SGP                                                                               Zarząd Koła SGP w Kazimierzy Wielkiej
Jerzy Barański                                                                            Stefan Marzec i Tadeusz Pęski
R E G U L A M I N
Wojewódzkich  Mistrzostw   Zrzeszenia LZS  w Tenisie Stołowym .
 
 
CEL  -     popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży .
-          wyłonienie   Mistrzów Zrzeszenia LZS  na rok 2015.
Organizator -   Świętokrzyskie Zrzeszenie LZS w Kielcach
     Kaźmierski Ośrodek Sportowy  w Kazimierzy Wielkiej
Termin i miejsce zawodów -    24.05.2015r.  /  niedziela /  godz. 10.00
                                                   Kaźmierski Ośrodek Sportowy ul. Kościuszki 13
                                                   28-500 Kazimierza Wielka
Prawo startu   -  mają zawodnicy zrzeszeni  w klubach LZS województwa świętokrzyskiego
                            urodzeni :
                            żacy /czki               _           2004 r. i młodsi
                            młodzicy / czki       _           2003 r.  – 2002r.
                            kadetki / ci               _          2001r. _  2000r.
                            juniorzy / rki           _          1999 r. -   1997 r.
Nie obowiązują licencje PZTS .
Zgłoszenia  -   należy dokonać w dniu zawodów do godz. 9.45, po tym terminie rozpocznie
                        się losowanie i zawodnicy , którzy się spóźnią nie będą dopuszczeni do
                        zawodów .
System rozgrywek -  do wyłonienia ósemki w każdej kategorii wiekowej rozgrywki będą
                                   prowadzone pucharowo , a ósemka grać będzie do dwóch przegranych .
                                   Zawodnicy grający w finale z prawej strony zajmą miejsca 1 i 2 ,
                                   natomiast lewa strona grać będzie o miejsca 3 i 4 .
Losowanie  - odbędzie się na podstawie Klasyfikacji Ogólnopolskiej , a po wyczerpaniu tej
listy , będą brane  pod uwagę wyniki Indywidualnej Ligi Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS .
Obowiązuje zasada , że zawodnicy z jednego klubu nie mogą się spotkać w pierwszej grze.
Nie dotyczy to zawodników , którzy zostali rozlosowani na podstawie zdobytych punktów .
Punktacja –  punktowanych będzie 16 miejsc wg klucza :
I m-ce – 10 pkt. , II  - 8 , III – 7 , IV – 6 , V – 5 , VI – 4 , VII – 3 , VIII – 2 , IX – XII – 1 pkt ,
XIII – XVI – 0,5 pkt.
W przypadku zdobycia przez dwie lub więcej drużyn takiej samej liczby punktów  o kolejności będzie decydować wyższe miejsce  indywidualne zawodnika dane drużyny .
Nagrody  -  indywidualne  zawodnicy za zajęcie miejsc  I – III  otrzymają  medale i dyplomy . Drużyny w łącznej punktacji drużynowej za zajęcie miejsc  -   I - VI otrzymają puchary i dyplomy .
Koszty   -     koszty organizacyjne pokrywa Świętokrzyskie Zrzeszenie LZS w Kielcach .
                     Pozostałe koszty pokrywają kluby delegujące zawodników .
Sprawy różne   -    system rozgrywek może ulec zmianie , a będzie to zależeć od ilości
                                startujących zawodników . Decyzję w tej sprawie podejmie główny
                                sędzia zawodów .
Wszelkie protesty związane z rozgrywkami rozstrzygać będzie w oparciu o powyższy regulamin główny sędzia zawodów.
Rygorystycznie będzie  przestrzegany obowiązek posiadania sprzętu sportowego
/ strój , obuwie / .  Brak w/w  sprzętu wyeliminuje zawodnika z zawodów .
 
 
 
                                                                                  Świętokrzyskie Zrzeszenie
                                                                                  Ludowe Zespoły Sportowe
                                                                                              K I E L C E
Powiatowa Liga w Tenisie Stołowym 2014/2015
 
Szkoły Podstawowe
 
Termin i miejsce zawodów                                                                   
  I Runda  15 grudnia 2014 /poniedziałek/ godz. 8.30
  II Runda  16 marca 2015 /poniedziałek/ godz. 8.30
  III Runda  30 marca 2015 /poniedziałek/ godz. 8.30 Uwaga zmiana
III Runda 13 kwiecień 2015 /poniedziałek/ godz. 8.30
Indywidualne Mistrzostwa  Powiatu  2015 - 20 kwietnia 2015 /poniedziałek/ godz. 8.30
 
Cel:Wyłonienie Mistrza Ligi Powiatowej Szkół w klasyfikacji drużynowej oraz ustalenie rankingu indywidualnego do Indywidualnych Mistrzostw Powiatu - 2015
 
ZAWODY ODBĘDĄ SIĘ W DWÓCH KATEGORIACH WIEKOWYCH:
  • I GRUPA – dziewczęta i chłopcy  ( klasa V, VI )
  • II GRUPA – dziewczęta i chłopcy ( klasa I - IV )
Dziewczęta Młodsze
L.p
Nazwisko i Imię
Nazwa Szkoły
I runda
           II Runda
 
III RUNDA
Miejsce po III rundzie
 
punkty
Punkty
Suma Punkt.
Punkty
Suma Punkt.
 
 
1
WIEJACHA WIKTORIA
CUDZYNOWICE
20
20
40
20
60
1
 
2
LIS PATRYCJA
GORZKÓW
0
17
17
15
32
2
 
3
ŁACH OLIWIA
CUDZYNOWICE
12
13
25
0
30
3
 
4
GUDOWSKA MAGDA
KAMIEŃCZYCE
17
11
28
0
28
4
 
5
DRĄŻKIEWICZ NATALIA
GORZKÓW
9
9
18
9
27
5
 
6
RADOSZ ANNA
KAMIEŃCZYCE
15
12
27
0
27
6
 
7
PALUCH JULIA
KRZCZONÓW
5
10
15
11
26
7
 
8
KRUPA GABRIELA
GORZKÓW
13
0
13
12
25
8
 
9
PARYS GABRIELA
CUDZYNOWICE
10
15
25
0
25
9
 
10
ŻWIREK JULIA
SP3
0
3
3
17
30
10
 
11
KOZIK ROKSANA
SP3
0
5
5
13
18
11
 
12
KOWALSKA MAJA
KRZCZONÓW
11
3
14
3
17
12
 
13
NIEDZIELA MARTYNA
GORZKÓW
0
5
5
10
15
13
 
14
TWARDOWSKA NATALIA
CUDZYNOWICE
5
5
10
5
15
14
 
15
SKOWRON OLA
SP3
0
5
5
5
10
15
 
16
GRUDZIEŃ NATALIA
DOBIESŁAWICE
0
0
0
5
5
16
 
17
WOŹNIAK MAŁGORZATA
SP3
0
0
0
3
3
17
 
18
MOŻDŻEŃ JOANNA
SP3
0
3
3
0
3
18
 
Dziewczęta Starsze
L.p
Nazwisko i Imię
Nazwa Szkoły
I runda
           II Runda
III RUNDA
Miejsce po III rundzie
 
punkty
Punkty
Suma Punkt.
Punkty
Suma Punkt
 
 
1
WITEK KAMILA
GORZKÓW
20
20
40
17
57
1
 
2
CICHA DOMINIKA
GORZKÓW
15
17
32
15
47
2
 
3
MAGIERA JUSTYNA
GORZKÓW
17
9
26
13
39
3
 
4
PIWOWARCZYK NIKOLA
CUDZYNOWICE
11
12
23
11
34
4
 
5
SIKORA KAJA
ZIĘBLICE
0
13
13
20
33
5
 
6
NOWAK ALEKSANDRA
ZIĘBLICE
0
15
15
12
27
6
 
7
SZWAJCA DOMINIKA
CUDZYNOWICE
5
10
15
10
25
7
 
8
SZLUCHCIK WIKTORIA
KRZCZONÓW
13
5
18
5
23
8
 
9
DERA URSZULA
GORZKÓW
9
3
12
9
21
9
 
10
FENDRYCH ALEKSANDRA
CUDZYNOWICE
5
11
16
5
21
10
 
11
GRZYBEK MARITA
DOBIESŁAWICE
10
5
15
10
25
11
 
12
LISIKIEWICZ WIKTORIA
KRZCZONÓW
3
5
8
5
13
12
 
13
GRUDZIEŃ PAULINA
DOBIESŁAWICE
5
3
8
5
13
13
 
14
KAŁAT JULIA
GORZKÓW
12
0
12
0
12
14
 
15
MARZEC KLAUDIA
KRZCZONÓW
3
5
8
3
11
15
 
16
GÓRAK GABRIELA
KRZCZONÓW
3
3
6
3
9
16
 
17
BURAS KLAUDIA
SKALBMIERZ
5
3
8
0
8
17
 
18
SOBCZYK ANDŻELIKA
CUDZYNOWICE
0
0
0
3
3
18-19
 
19
SIKORA NICOLA
ZIĘBLICE
0
0
0
3
3
18-19
 
20
KOZIOŁ NATALIA
CUDZYNOWICE
3
0
3
0
3
20
 
Chłopcy Młodsi
L.p
Nazwisko i Imię
Nazwa Szkoły
I runda
           II Runda
III RUNDA
Miejsce po III rundzie
 
punkty
Punkty
Suma Punkt.
Punkty
Suma Punkt.
 
 
1
JUSZCZYK FILIP
CUDZYNOWICE
20
20
40
20
60
1
 
2
PIETRAS KACPER
DOBIESŁAWICE
17
17
34
12
46
2
 
3
MUCHA WIKTOR
CUDZYNOWICE
13
15
28
17
45
3
 
4
CHUMIKOWSKI OSKAR
CUDZYNOWICE
15
11
26
15
41
4
 
5
MOTYKA JAKUB
CUDZYNOWICE
12
13
25
13
38
5
 
6
JAWORSKI WOJTEK
SP3
10
12
22
10
32
6
 
7
PALUCH FILIP
KRZCZONÓW
9
9
18
5
23
7
 
8
MADERAK KRYSTIAN
GORZKÓW
3
5
8
11
19
8
 
9
DURBAS BARTOSZ
CUDZYNOWICE
0
10
10
9
19
9
 
10
KOZIARA BARTOSZ
CUDZYNOWICE
5
5
10
5
15
10
 
11
KUROWSKI BARTOSZ
GORZKÓW
11
0
11
0
11
11
 
12
SENDER MATEUSZ
SP3
5
0
5
5
10
12
 
13
CZARNOTA SEBASTIAN
GORZKÓW
5
5
10
0
10
13
 
14
CHABER KACPER
SP3
0
5
5
3
8
14
 
15
BURAS KAMIL
SKALBMIERZ
3
0
3
3
6
15
 
16
CICHY BARTOSZ
GORZKÓW
3
3
6
0
6
16
 
17
PUDO KACPER
TOPOLA
0
0
0
5
5
17
 
18
KABAT MARCIN
SP3
5
0
5
0
5
18
 
19
BARAN BARTOSZ
SP3
0
0
0
3
3
19-20
 
20
WÓJCIK SZYMON
DOBIESŁAWICE
0
0
0
3
3
19-20
 
21
ROGALA GRZEGORZ
DOBIESŁAWICE
0
3
3
0
3
21-22
 
22
DUŚ KAROL
DOBIESŁAWICE
0
3
3
0
3
21-22
 
23
SIUDAK KACPER
SP3
3
0
3
0
3
23
 
Chłopcy Starsi
L.p
Nazwisko i Imię
Nazwa Szkoły
I runda
           II Runda
 
III RUNDA
Miejsce po III rundzie
 
punkty
Punkty
Suma Punkt.
Punkty
Suma Punkt.
 
 
1
KUC HUBERT
CUDZYNOWICE
20
20
40
15
45
1
 
2
PUDEŁKO ERYK
DOBIESŁAWICE
13
12
25
17
42
2
 
3
BIŃKUŃSKI ROBERT
GORZKÓW
17
17
34
5
39
3
 
4
LUTY MARCEL
SKALBMIERZ
11
10
21
11
32
4
 
5
PRZYBYCIEŃ KAMIL
SKALBMIERZ
10
13
23
9
32
5
 
6
PRUSEK JAKUB
SKALBMIERZ
15
11
26
5
31
6
 
7
CHUMIKOWSKI KACPER
CUDZYNOWICE
3
15
18
12
30
7
 
8
DYMEK JAKUB
CUDZYNOWICE
9
5
14
13
27
8
 
9
KWIECIEŃ PAWEŁ
CUDZYNOWICE
12
5
17
10
27
9
 
10
SKOWRON BARTOSZ
DOBIESŁAWICE
0
0
0
20
20
10
 
11
FRYT KACPER
CUDZYNOWICE
3
9
12
3
15
11
 
12
NOCOŃ BARTOSZ
DOBIESŁAWICE
3
5
8
5
13
12
 
13
BANAŚ JAKUB
SKALBMIERZ
5
5
10
3
13
13
 
14
KOZIŃSKI PATRYK
SP3
0
3
3
5
8
14
 
15
MATRAS DOMINIK
SP3
5
3
8
0
8
15-16
 
16
GALUS ALEKSANDER
CUDZYNOWICE
5
3
8
0
8
15-16
 
17
NOWAK SEBASTIAN
DOBIESŁAWICE
0
3
3
3
6
17
 
18
JANIEC MACIEJ
KRZCZONÓW
5
0
5
0
5
18
 
19
GRUDZIEŃ BARTOSZ
DOBIESŁAWICE
0
0
0
3
3
19
 
20
SIEBIELAK KAMIL
DOBIESŁAWICE
3
0
3
0
3
20
 
Gimnazjum
 
Termin i miejsce zawodów       
I Runda  18 grudnia  2014 /czwartek/ godz. 8.30
II Runda   12 marca 2015 /czwartek/ godz. 8.30
III Runda   19 marca 2015 /czwartek/ godz. 8.30
Indywidualne Mistrzostwa  Powiatu  2015 - 21 kwietnia 2015 /wtorek/ godz. 8.30  uwaga zmiana
                                                                                  27.04.2015 /poniedziałek/ godz. 10.00
 
Cel:Wyłonienie Mistrza Ligi Powiatowej Szkół w klasyfikacji drużynowej oraz ustalenie rankingu indywidualnego do Indywidualnych Mistrzostw Powiatu w 2015 roku.
 
Dziewczęta
L.p
Nazwisko i Imię
Nazwa Szkoły
I runda
           II Runda
 
III RUNDA
Miejsce po III rundzie
 
punkty
Punkty
Suma Punktów
Punkty
Suma
 
 
1
PUDEŁKO KAMILA
CZYŻOWICE
20
17
37
20
57
1
 
2
PIETRAS EWELINA
CZYŻOWICE
17
20
37
12
49
2
 
3
ANTOS PATRYCJA
WIELGUS
15
13
28
17
45
3
 
4
MAJ NATALIA
CZYŻOWICE
13
15
28
15
43
4
 
5
GOCYK EWELINA
CZYŻOWICE
12
12
24
13
37
5
 
6
KUREK MAŁGORZATA
CZYŻOWICE
11
11
22
5
27
6
 
7
KSIĄŻEK ANNA
CZYŻOWICE
9
5
14
10
24
7
 
8
GOCYK KINGA
CZYŻOWICE
5
10
15
5
20
8
 
9
GOŁĘBIOWSKA ANETA
KW
5
5
10
9
19
9
 
10
RAJSKA KATARZYNA
WIELGUS
0
5
5
11
16
10
 
11
KUC ALEKSANDRA
KW
5
3
8
5
13
11
 
12
WĄTEK OLIWIA
WIELGUS
0
9
9
3
12
12
 
13
BIEL ANGELIKA
CZYŻOWICE
10
0
10
0
10
13
 
14
KWIECIEŃ EMILIA
SKALBMIERZ
3
0
3
3
6
14
 
15
MAZUREK AGATA
CZYŻOWICE
3
3
6
0
6
15
 
16
KIELIAN MAGDALENA
WIELGUS
0
0
0
5
5
16
 
17
WALCZAK MARITA
CZYŻOWICE
5
0
5
0
5
17
 
18
TETELA KATARZYNA
WIELGUS
0
0
0
3
3
18-19
 
19
BIAŁCZYK WERONIKA
SKALBMIERZ
0
0
0
3
3
18-19
 
20
ŻABICKA SYLWIA
SKALBMIERZ
0
3
3
0
3
20-21
 
21
PRAGNĄCA KAMILA
KW
0
3
3
0
3
20-21
 
22
NOWAK MILENA
KW
3
0
3
0
3
22-23
 
23
BAZAN MAGDA
KW
3
0
3
0
3
22-23
 
Chłopcy 
L.p
Nazwisko i Imię
Nazwa Szkoły
I runda
           II Runda
III RUNDA
Miejsce po III rundzie
 
punkty
Punkty
Suma Punkt.
Punkty
Suma Punkt.
 
 
1
PUDEŁKO ALBERT
CZYŻOWICE
20
20
40
20
60
1
 
2
SOWA KRZYSZTOF
CZYŻOWICE
15
13
28
17
45
2
 
3
ŁAKOTA MARCIN
WIELGUS
13
17
30
15
45
3
 
4
MARZEC DAMIAN
CZYŻOWICE
12
12
24
13
37
4
 
5
WILK KRYSTIAN
WIELGUS
0
15
15
11
26
5
 
6
BARTOS MACIEJ
CZYŻOWICE
5
10
15
10
25
6
 
7
KLIMCZYK ŁUKASZ
WIELGUS
10
0
11
12
23
7
 
8
KUROWSKI ALBERT
WIELGUS
3
9
12
5
17
8
 
9
NOWAKOWSKI TOMASZ
CZYŻOWICE
17
0
17
0
17
9
 
10
STOKŁOSA JAKUB
WIELGUS
5
11
16
0
16
10
 
11
PLACEK SYLWESTER
SKALBMIERZ
0
5
5
9
14
11
 
12
POZTÓŁKA JAKUB
SKALBMIERZ
10
0
10
3
13
12
 
13
WIECHA MATEUSZ
TOPOLA
9
0
9
0
9
13
 
14
NIEDŹWIEDŹ TOMASZ
CZYŻOWICE
3
5
8
0
8
14
 
15
KAMIŃSKI ADRIAN
WIELGUS
5
3
8
0
8
15
 
16
KACIŃSKI TOMASZ
WIELGUS
0
3
3
3
6
16
 
17
ZIENTARA KONRAD
CZYŻOWICE
0
0
0
5
5
17-19
 
18
KOWALSKI KRYSTIAN
KW
0
0
0
5
5
17-19
 
19
STANEK TOMASZ
TOPOLA
0
0
0
5
5
17-19
 
20
LEŚNIEWSKI MATEUSZ
TOPOLA
0
5
5
0
5
20
 
21
MROZOWSKI RAFAŁ
CZYŻOWICE
5
0
5
0
5
21
 
22
GAWEŁ DOMINIK
SKALBMIERZ
0
0
0
3
3
22-23
 
23
IWAN MACIEJ
SKALBMIERZ
0
0
0
3
3
22-23
 
24
PIORUNOWICZ ERYK
WIELGUS
0
3
3
0
3
24-25
 
25
TYTKO MATEUSZ
TOPOLA
0
3
3
0
3
24-25
 
26
NOWAK MATEUSZ
SKALBMIERZ
3
0
3
0
3
26-27
 
27
BURAS JAKUB
TOPOLA
3
0
3
0
3
26-27
 
Szkoły Średnie
 
Termin i miejsce zawodów           
I Runda  22 września   2014 /poniedziałek/ godz. 10.30
II Runda 05 marca 2015 /czwartek/ godz. 10,30
III Runda 19 marca 2015 / czwartek/ godz. 10,30
Indywidualne Mistrzostwa  Powiatu  2015-  25 marca 2015 / środa/ godz. 10,30
    
Cel:Wyłonienie Mistrza Ligi Powiatowej Szkół w klasyfikacji drużynowej oraz ustalenie rankingu indywidualnego do Indywidualnych Mistrzostw Powiatu w 2015 roku.
W LIDZE mogą startować tylko zawodnicy uczący się w szkołach średnich Powiatu Kazimierza Wielka.

Dziewczęta

L.p
Nazwisko i Imię
Nazwa Szkoły
I runda
           II Runda
III RUNDA
Miejsce po III rund
 
punkty
Punkty
Suma Punkt.
Punkty
Suma Punkt.
 
 
1
PORĘBSKA KATARZYNA
ZSZ ODONÓW
20
20
40
20
60
1
 
2
GZYL WIKTORIA
ZSZ ODONÓW
17
17
34
9
43
2
 
3
CIEŚLIK MAGDA
LO KW
11
12
23
12
35
3
 
4
PIETRAS AGNIESZKA
ZSZ ODONÓW
13
13
26
5
31
4
 
5
STĘPIEŃ MARZENA
ZSZ ODONÓW
15
0
15
15
30
5
 
6
KSIĄŻEK KINGA
ZSR CUDZYNOWICE
12
0
12
17
29
6
 
7
KOBIERSKA MARTA
ZSR CUDZYNOWICE
5
10
15
13
28
7
 
8
JĘDRAS PATRYCJA
ZSZ ODONÓW
10
5
15
10
25
8
 
9
RADZISZEWSKA KASIA
ZSR CUDZYNOWICE
9
10
19
5
24
9
 
10
MAJ ANNA
ZSR CUDZYNOWICE
3
9
12
11
23
10
 
11
BARAN MAGDA
ZSZ ODONÓW
0
15
15
0
15
11
 
12
SZAFARSKA KATARZYNA
LO KW
5
3
8
5
13
12
 
13
SZMIGIEL WERONIKA
LO KW
5
3
8
5
13
13
 
14
CHEĆKO ALEKSANDRA
LO KW
3
5
8
3
11
14
 
15
SZMIGIEL KLAUDIA
LO KW
3
5
8
0
8
15
 
16
JEDYNAK PATRYCJA
ZSZ ODONÓW
0
3
3
3
6
16-17
 
17
NOWAK LUIZA
ZSR CUDZYNOWICE
0
3
3
3
6
16-17
 
18
MICHAŁÓW KLAUDIA
ZSZ ODONÓW
5
0
5
0
5
18-19
 
19
BĘDKOWSKA MAGDA
ZSZ ODONÓW
0
5
5
0
5
18-19
 
20
GIEREŚ PATRYCJA
ZSZ ODONÓW
3
0
3
0
3
20
 
Chłopcy
L.p
Nazwisko i Imię
Nazwa Szkoły
I runda
           II       Runda
III RUNDA
Miejsce po  III rundzie
 
punkty
Punkty
Suma Punkt.
Punkty
Suma Punkt.
 
 
1
MUSIAŁ BARTŁOMIEJ
ZSR CUDZYNOWICE
20
17
37
12
49
1
 
2
ADAMSKI KAMIL
ZSR CUDZYNOWICE
10
15
25
17
42
2
 
3
ZACHARIASZ JANUSZ
ZSR CUDZYNOWICE
15
20
35
5
40
3
 
4
DYBAŁ DOMINIK
ZSZ ODONÓW
13
3
16
15
31
4
 
5
KABAT HUBERT
ZSR CUDZYNOWICE
0
10
10
20
30
5
 
6
SKOTERCZYK MICHAŁ
ZSZ ODONÓW
12
13
25
5
30
6
 
7
KOŁODZIEJ TOMASZ
ZSZ ODONÓW
17
12
29
0
29
7
 
8
SOJA DANIEL
ZSZ ODONÓW
9
5
14
13
27
8
 
9
BANACH RADOSŁAW
ZDZ KW
3
9
12
10
22
9
 
10
PIORUNOWICZ PAWEŁ
ZDZ KW
3
11
14
0
14
10
 
11
PARADA PIOTR
LO KW
5
3
8
5
13
11
 
12
POŁETEK PAWEŁ
ZDZ KW
0
0
0
11
11
12
 
13
KOPEĆ MATEUSZ
ZDZ KW
11
0
11
0
11
13
 
14
ADAMCZYK WOJCIECH
ZSR CUDZYNOWICE
0
5
5
5
10
14
 
15
KONWANT RAFAŁ
ZSR CUDZYNOWICE
5
5
10
0
10
15
 
16
MROZOWSKI MICHAŁ
ZDZ KW
0
0
0
9
9
16
 
17
KRZYSZTOFCZYK KRYSTIAN
ZSZ ODONÓW
3
0
3
3
6
17-18
 
18
GRUDZIEŃ DAMIAN
ZDZ KW
0
3
3
3
6
17-18
 
19
KOWALSKI DAWID
ZDZ KW
0
5
5
0
5
19
 
20
CHUMIKOWSKI GRACJAN
LO KW
5
0
5
0
5
20-21
 
21
SOJA KRYSTIAN
ZSZ ODONÓW
5
0
5
0
5
20-21
 
22
SZCZERBA ARTUR
ZDZ KW
0
0
0
3
3
22-23
 
23
WĄTEK ALBERT
LO KW
0
0
0
3
3
22-23
 
24
ZAMOJSKI SZCZEPAN
ZSZ ODONÓW
0
3
3
0
3
24
 
25
CHAŁON RADOSŁAW
ZSZ ODONÓW
3
0
3
0
3
25
 
Klasyfikacja Szkół
Szkoły Podstawowe

L.p

SZKOŁA
           I Runda
SUMA PKT. 
           II Runda
SUMA PKT.
SUMA PUNKTÓW PO II RUND.
           III Runda
SUMA PKT. 
SUMA PKT. po III RUND.  
MIEJSCE PO III RUNDZIE
 
CHŁ
DZ.
CHŁ
DZ.
CHŁ
DZ.
 
 

1

CUDZYNOWICE
89
63
152
92
81
173
325
92
56
148
473
1
 

2

GORZKÓW
36
74
110
30
77
107
217
16
82
96
313
2
 

3

DOBIESŁAWICE
36
15
51
43
8
51
102
60
10
70
172
3
 

4

SP3
25
0
25
23
13
36
61
23
35
58
119
4
 

5

KRZCZONÓW
14
35
49
9
28
37
86
5
27
32
118
5
 

6

SKALBMIERZ
39
5
44
34
3
37
81
28
0
28
109
6
 

7

ZIĘBLICE
0
0
0
0
28
28
28
0
35
0
63
7
 

8

KAMIEŃCZYCE
0
32
32
3
23
26
58
0
0
0
58
8
 

9

TOPOLA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
9
 
Gimnazjum
L.p
SZKOŁA
           I Runda
SUMA PKT.
           II Runda
SUMA PKT.
SUMA       PO II RUNDACH
           III Runda
SUMA PKT.
MIEJSCE PO III RUNDZIE
 
CHŁ
DZ.
CHŁ
DZ.
CHŁ
DZ.
 
 
1
CZYŻOWICE
52
52
104
45
52
97
201
50
48
299
1
 
2
WIELGUS
29
15
44
43
27
70
114
38
33
185
2
 
3
SKALBMIERZ
13
3
16
5
3
8
24
15
6
45
3
 
4
KW
0
13
13
0
11
11
24
5
9
38
4
 
5
TOPOLA
12
0
12
8
0
8
20
5
0
25
5
 
Szkoły Ponadgimnazjalne
L.p
SZKOŁA
           I Runda
SUMA PKT.
           II Runda
SUMA PKT.
SUMA PO II RUNDACH
           III Runda
SUMA PKT.
MIEJSCE PO III RUNDZIE
 
CHŁ
DZ.
CHŁ
DZ.
CHŁ
DZ.
 
 
1
ZSZ ODONÓW
42
52
94
30
52
82
176
33
45
254
1
 
2
ZSR CUDZYNOWICE
45
26
71
52
30
82
153
49
41
243
2
 
3
LO KW
10
21
31
3
22
25
56
8
22
86
3
 
4
ZDZ KW
17
0
17
25
0
25
42
30
0
72
4
 

 

 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO GEODETÓW W TENISIE STOŁOWYM
07.06.2014
Wyniki:
KATEGORIA : OPEN KOBIET
IMIĘ I NAZWISKO
KOŁO
MIEJSCE
EWA KWASIBORSKA
OSTROWIEC
I MIEJSCE
ELZBIETA KASPRZYK
KIELCE
II MIEJSCE
AGNIESZKA CIENCIAŁA
KIELCE
III MIEJSCE
AGNIESZKA PĘSKA
KAZIMIERZA WIELKA
IV MIEJSCE
JOANNA BOROŃ
OSTROWIEC
V MIEJSCE
KATARZYNA LISTEK
OSTROWIEC
VI MIEJSCE
KATEGORIA OPEN MĘŻCZYZN
IMIĘ I NAZWISKO
KOŁO
MIEJSCE
STEFAN  MARZEC
KAZIMIERZA WIELKA
I MIEJSCE
STANISŁAW KWASIBORSKI
OSTROWIEC
II MIEJSCE
ADRIAN STARZOMSKI
OSTROWIEC
III MIEJSCE
STANISŁAW OTTO
OSTROWIEC
IV MIEJSCE
GRZEGORZ BANAŚ
OSTROWIEC
V MIEJSCE
BŁAŻEJ DYTKOWSKI
BUSKO ZDRÓJ
VI MIEJSCE
PRZEMYSŁAW DYTKOWSKI
BUSKO ZDRÓJ
VII MIEJSCE
KRZYSZTOF TOMASIK
KIELCE
VIII MIEJSCE
KATEGORIA I MĘŻCZYŹNI DO 40 LAT
IMIĘ I NAZWISKO
KOŁO
MIEJSCE
ADRIAN STARZOMSKI
OSTROWIEC
I MIEJSCE
ARKADIUSZ WŁADZIŃSKI
OSTROWIEC
II MIEJSCE
GRZEGORZ BANAŚ
OSTROWIEC
III MIEJSCE
DYTKOWSKI BŁAŻEJ
BUSKO ZDRÓJ
IV MIEJSCE
GRZEGORZ NOWAK
OSTROWIEC
V MIEJSCE
ADAM STAJEK
OSTROWIEC
VI MIEJSCE
KRZYSZTOF STAJEK
OSTROWIEC
VII MIEJSCE
LUCJAN ŚREDNICKI
KIELCE
VIII MIEJSCE
ŁUKASZ RYCĄBEL
OSTROWIEC
IX MIEJSCE
KATEGORIA II MĘŻCZYŹNI OD  41 - 60 LAT
IMIĘ I NAZWISKO
KOŁO
MIEJSCE
STANISŁAW KWASIBORSKI
OSTROWIEC
I MIEJSCE
PRZEMYS ŁAW DYTKOWSKI
BUSKO  ZDRÓJ
II MIEJSCE
KRZYSZTOF TOMASIK
KIELCE
III MIEJSCE
JERZY BARAŃSKI
KIELCE
IV MIEJSCE
TADEUSZ PĘSKI
KAZIMIERZA WIELKA
V MIEJSCE
KATEGORIA III MĘŻCZYŹNI POWYŻEJ 60 LAT
IMIĘ I NAZWISKO
KOŁO
MIEJSCE
STEFAN MARZEC
KAZIMIERZA WIELKA
I MIEJSCE
STANISŁAW OTTO
OSTROWIEC
II MIEJSCE
KATEGORIA: GRY DEBLOEW KOBIET
IMIĘ I NAZWISKO
MIEJSCE
ELZBIETA KASPRZYK – EWA KWASIBORSKA 
I MIEJSCE
AGNIESZKA PĘSKA – AGNIESZKA CIENCIAŁA
II MIEJSCE
KATARZYNA LISTEK – ALEKSANDRA JAKUBOWSKA
III MIEJSCE
KATEGORIA: GRY DEBLOWE MĘŻCZYZN
IMIĘ  I NAZWISKO
MIEJSCE
STEFAN MARZEC – PAWEŁ MARKIEWICZ
I MIEJSCE
ADRIAN STARZOMSKI – GRZEGORZ BANAŚ
II MIEJSCE
STANISŁAW OTTO – STANISŁAW KWASIBORSKI
III MIEJSCE
KRZYSZTOF TOMASIK – JERZY BARAŃSKI
IV MIEJSCE
GRZEGORZ NOWAK – ARKADIUSZ WŁADZIŃSKI
V MIEJSCE
ADAM STAJEK – KRZYSZTOF STAJEK
VI MIEJSCE
KATEGORIA: GRY DEBLOWE MIESZANE
IMIĘ I NAZWISKO
MIEJSCE
AGNIESZKA PĘSKA – STEFAN MARZEC
I MIEJSCE
EWA KWASIBORSKA – STANISŁAW  KWASIBORSKI
II MIEJSCE
ALEKSANDRA JAKUBOWSKA – ARKADIUSZ  WŁADZIŃSKI
III MIEJSCE
ELŻBIETA KASPRZYK – KRZYSZTOF TOMASIK
IV MIEJSCE
AGNIESZKA CIENCIAŁA – JERZY BARAŃSKI
V MIEJSCE
KATARZYNA LISTEK – KRZYSZTOF STAJEK
VI MIEJSCE
JOANNA BOROŃ – ADAM STAJEK
VII MIEJSCE
KLASYFIKACJA KÓŁ
KOŁO
OPEN MĘŻCZY.
DEBEL MIESZANE
DEBLE MĘŻCZY.
DEBLE KOBIET
OPEN KOBIETY
KAT. I
KAT. II
KAT III
SUMA
MIEJSCE
OSTROWIEC
23
19
21
11
25
33
10
8
130
I
KAZIMIERZA WIELKA
10
10
10
4
5
0
4
10
53
II
KIELCE
1
9
5
9
11
1
11
0
45
III
BUSKO ZDRÓJ
13
0
0
0
0
5
8
0
26
IV

 

POWIATOWA LIGA W TENISIE STOŁOWYM 2014

WYNIKI

SZKOŁY PODSTAWOWE - DZIEWCZĘTA MŁODSZE

L.p
Nazwisko i Imię
Nazwa Szkoły
I runda 
II Runda
 
III RUNDA
Miejsce po III rundzie
Punkty
Suma punktów
Punkty
Suma punktów
1
KAŁAT JULIA
GORZKÓW
20
20
40
0
40
III  
2
ADAMUSIK AGATA
GORZKÓW
17
17
34
17
51
3
DERA URSZULA
GORZKÓW
15
15
30
20
50
II 
4
NAWROT ROKSANA
GORZKÓW
13
12
25
11
36
IV
5
WIEJACHA WIKTORIA
CUDZYNOWICE
0
13
13
13
26
V
6
GRUDZIEŃ PAULINA
DOBIESŁAWICE
0
0
0
15
15
VI
7
KOZIOŁ NATALIA
CUDZYNOWICE
0
0
0
12
12
VII
8
SOBCZYK ANDZELIKA
CUDZYNOWICE
0
0
0
10
10
VIII
SZKOŁY PODSTAWOWE - DZIEWCZĘTASTARSZE
L.p
Nazwisko i Imię
Nazwa Szkoły
I runda punkty 
II Runda
 
III RUNDA
Miejsce po III rundzie
Punkty
Suma punktów
Punkty
Suma punktów
1
RUMAS KATARZYNA
KRZCZONÓW
20
0
20
11
31
VI
2
WITEK KAMILA
GORZKÓW
17
17
34
5
39
IV
3
KOWALCZYK KATARZYNA
KRZCZONÓW
15
13
28
15
43
III  
4
KUREK MAŁGORZATA
DOBIESŁAWICE
13
20
33
17
48
I  
5
RAJSKA KATARZYNA
GORZKÓW
12
12
24
20
44
II 
6
CICHA DOMINIKA
GORZKÓW
11
15
26
12
38
V
7
WOŹNIAK EMILIA
KRZCZONÓW
10
3
13
3
16
XI
8
MAGIERA JUSTYNA
GORZKÓW
9
3
12
9
21
IX
9
FENDRYCH ALEKSANDRA
CUDZYNOWICE
5
5
10
0
10
XIV
10
WALCZAK MARITA
DOBIESŁAWICE
5
11
16
3
19
X
11
MAZUREK AGATA
DOBIESŁAWICE
5
0
5
5
10
XIV
12
SZWAJCA DOMINIKA
CUDZYNOWICE
5
5
10
3
13
XII
13
PRAGNĄCA KAMILA
CUDZYNOWICE
3
3
6
5
11
XIII
14
SZLUCHCIK WERONIKA
KRZCZONÓW
3
5
8
0
8
XV
15
KUC ALEKSANDRA
CUDZYNOWICE
3
10
13
10
23
VII
16
PIWOWARCZYK NICOLA
CUDZYNOWICE
3
0
3
0
3
XVII
17
ORACZ KINGA
OPATOWIEC
0
9
9
13
22
VIII
18
TETELA KASIA
GORZKÓW
0
5
5
0
5
XVI
19
ŻABICKA SYLWIA
SKALBMIERZ
0
3
3
0
3
XVII
20
STOKSIK KLAUDIA
KRZCZONÓW
0
0
0
5
5
XVI
21
LISIEWICZ WIKTORIA
KRZCZONÓW
0
0
0
3
3
XVII
STARSZSZKOŁY PODSTAWOWE - CHŁOPCY MŁODSI
L.p
Nazwisko i Imię
Nazwa Szkoły
I runda 
  II Runda
 
III RUNDA
Miejsce po III rundzie
Punkty
Suma punktów
Punkty
Suma punktów
1
LUTY MARCEL
SKALBMIERZ
20
12
32
12
44
II 
2
SKOWRON BARTOSZ
DOBIESŁAWICE
17
5
22
11
33
IV
3
JUSZCZYK FILIP
CUDZYNOWICE
15
0
15
15
30
VI
4
CHUMIKOWSKI KACPER
CUDZYNOWICE
13
20
33
17
50
I
5
BANAŚ JAKUB
SKALBMIERZ
12
11
23
9
32
V
6
PRZYBYCIEŃ KAMIL
SKALBMIERZ
11
17
28
5
32
V
7
JANIEC MACIEJ
KRZCZONÓW
10
9
19
5
24
VIII 
8
PRUSEK JAKUB
SKALBMIERZ
9
13
22
20
42
III  
9
KOZIŃSKI PATRYK
SP3
5
10
15
0
15
X
10
AUGUSTYN NORBERT
KRZCZONÓW
5
3
8
3
11
XI
11
LEŚNIAK SEBASTIAN
KRZCZONÓW
5
0
5
0
5
XV
12
MATRAS DOMINIK
SP3
5
0
5
0
5
XV
13
KUC HUBERT
CUDZYNOWICE
3
15
18
10
28
VII
14
PALUCH FILIP
KRZCZONÓW
3
3
6
0
6
XIV
15
GALUS ALEKSANDER
CUDZYNOWICE
3
0
3
0
3
XVI
16
PIETRAS KACPER
DOBIESŁAWICE
3
3
6
13
19
IX
17
MOTYKA JAKUB
CUDZYNOWICE
0
5
5
3
8
XIII
18
KWIECIEŃ PAWEŁ
CUDZYNOWICE
0
5
5
5
10
XII
19
TWARDOWSKI SEBASTIAN
CUDZYNOWICE
0
5
5
0
5
XV
20
KOZIOŁ JAKUB
KRZCZONÓW
0
3
3
3
6
XIV
21
CHUMIKOWSKI OSKAR
CUDZYNOWICE
0
0
0
5
5
XV
22
GRUDZIEŃ BARTOSZ
DOBIESŁAWICE
0
0
0
3
3
XVI
STARSZSZKOŁY PODSTAWOWE - CHŁOPCY STARSI
L.p
Nazwisko i Imię
Nazwa Szkoły
I runda 
II Runda
 
III RUNDA
Miejsce po III rundzie
Punkty
Suma punktów
Punkty
Suma punktów
1
MARZEC DAMIAN
DOBIESŁAWICE
20
20
40
20
60
I  
2
JANIEC HUBERT
KRZCZONÓW
17
17
34
17
51
II 
3
PUDEŁKO ERYK
DOBIESŁAWICE
15
12
27
13
40
III  
4
LIS DAWID
GORZKÓW
13
5
18
9
27
VI
5
MAZUR BARTOSZ
CUDZYNOWICE
12
11
23
5
28
V
6
NIEDŹWIEDŹ TOMASZ
DOBIESŁAWICE
11
10
21
5
26
VII
7
BIEŃKUŃSKI ROBERT
GORZKÓW
10
15
25
15
40
III
8
FRYT KACPER
CUDZYNOWICE
9
5
14
5
19
VIII
9
KOWALSKI KAMIL
GORZKÓW
5
0
5
0
5
XIV
10
ADAMCZYK MICHAŁ
KRZCZONÓW
5
3
8
3
11
XII
11
KOCERBA JAKUB
SKALBMIERZ
5
0
5
0
5
XIV
12
KALINA ADRIAN
GORZKÓW
5
13
18
11
29
IV
13
NOWAK KAMIL
CUDZYNOWICE
3
0
3
0
3
XV
14
KOCERBA HUBERT
DOBIESŁAWICE
3
0
3
3
6
XIII
15
STANISZEWSKI JAKUB
DOBIESŁAWICE
3
0
3
0
3
XV
16
BANASIK OSKAR
SP3
3
0
3
0
3
XV
17
PLACEK SYLWESTER
SKALBMIERZ
0
9
9
5
14
X
18
KOŚCIÓŁEK BARTOSZ
OPATOWIEC
0
5
5
12
17
IX
19
JAGIELNIK DAWID
GORZKÓW
0
5
5
0
5
XIV
20
BĄCZEK JAKUB
SKALBMIERZ
0
3
3
0
3
XV
21
KRAWCZYK MIŁOSZ
OPATOWIEC
0
3
3
10
13
XI
22
BARAN GABRIEL
DOBIESŁAWICE
0
3
3
3
6
XIII
23
PALUCH KACPER
KRZCZONÓW
0
0
0
3
3
XV
KLASYFIKACJA SZKOŁA PODSTAWOWA
L.p
SZKOŁA
 I Runda
SUMA PKT. 
II Runda
SUMA PKT. 
SUMA PO II RUND.
 III Runda
SUMA PKT. 
SUMA PKT. 
MIEJSCE PO III RUND.
CHŁ
DZ.
CHŁ
DZ.
CHŁ
DZ.
1
KRZCZONÓW
42
45
87
35
21
56
143
34
31
65
208
IV
2
GORZKÓW
28
92
120
33
96
129
249
35
89
124
373
3
DOBIESŁAWICE
66
23
89
50
31
81
170
65
40
105
275
II 
4
CUDZYNOWICE
55
13
68
56
36
92
160
52
51
103
263
III 
5
SKALBMIERZ
48
0
48
54
3
57
105
46
0
46
151
V
6
SP3 KAZIMIERZA WIELKA
13
0
13
10
0
10
23
0
0
0
23
VII
7
OPATOWIEC
0
0
0
8
9
17
17
22
13
35
52
VI
GIMNAZJUM - DZIEWCZĘTA
L.p
Nazwisko i Imię
Nazwa Szkoły
I runda 
II Runda
 
III RUNDA
Miejsce po III rundzie
Punkty
Suma punktów
Punkty
Suma punktów
1
STĘPIEŃ MARZENA
CZYŻOWICE
20
13
33
5
38
IV
2
PIETRAS EWELINA
CZYŻOWICE
17
15
32
15
47
II 
3
ANTOS PATRYCJA
WIELGUS
15
5
20
10
30
VII
4
KOZIŃSKA KLAUDIA
CZYŻOWICE
13
5
18
11
39
III  
5
PUDEŁKO KAMILA
CZYŻOWICE
12
20
32
17
49
6
BYSIŃSKA NATALIA
KW
11
-
11
0
11
XI
7
RADZISZEWSKA KATARZYNA
KW
10
10
20
0
20
VIII 
8
MAJ NATALIA
CZYŻOWICE
9
12
21
13
34
V
9
GOCYK KINGA
CZYŻOWICE
5
5
10
3
13
X
10
DĄBROWSKA MILENA
CZYŻOWICE
5
-
5
5
10
XII
11
BIEL ANGELIKA
CZYŻOWICE
5
17
22
12
34
V
12
GOCYK EWELINA
CZYŻOWICE
5
3
8
9
17
IX
13
WĄTEK OLIWIA
WIELGUS
3
3
6
5
11
XI
14
PIETRAS AGNIESZKA
CZYŻOWICE
3
9
12
5
17
IX
15
GAWEŁ KATARZYNA
SKALBMIERZ
3
3
6
3
9
XIII
16
MAJ ANNA
KW
3
-
3
3
6
XV
17
GZYL WIKTORIA
CZYŻOWICE
-
11
11
20
31
VI
18
KSIĄŻEK ANNA
CZYŻOWICE
-
5
5
3
8
XIV
19
KILIAN MAGDALENA
WIELGUS
-
3
3
0
3
XVI
GIMNAZJUM - CHŁOPCY
L.p
Nazwisko i Imię
Nazwa Szkoły
I runda 
II Runda
 
III RUNDA
Miejsce po III rundzie
Punkty
Suma punktów
Punkty
Suma punktów
1
SKOTARCZYK MICHAŁ
CZYŻOWICE
20
17
37
15
52
2
PARADA PIOTR
CZYŻOWICE
17
0
17
10
27
V
3
PUDEŁKO ALBERT
CZYŻOWICE
15
20
35
17
52
I
4
WOŹNIAK WOJCIECH
WIELGUS
13
0
13
0
13
VIII 
5
ŁAKOTA MARCIN
WIELGUS
12
13
25
11
36
III  
6
WĄTEK ALBERT
WIELGUS
11
0
11
0
11
IX
7
PIETRZYK PATRYK
CZYŻOWICE
10
12
22
20
42
II 
8
KLIMCZYK ŁUKASZ
WIELGUS
9
5
14
0
14
VII
9
GÓRNIAK KAMIL
WIELGUS
5
0
5
0
5
XIII
10
BURAS MATEUSZ
SKALBMIERZ
5
10
15
13
28
IV
11
NOGA BARTŁOMIEJ
KW
5
5
10
0
10
X
12
KONWANT TOMASZ
SKALBMIERZ
5
11
16
5
21
VI
13
NOWAK DANIEL
KW
3
0
3
0
3
XIV
14
POZŁÓTKA JAKUB
SKALBMIERZ
3
3
6
3
9
XI
15
KAMIŃSKI ADRIAN
WIELGUS
3
0
3
5
8
XII
16
PAWLIK DOMINIK
TOPOLA
3
0
3
0
3
XIV
17
SOJA DANIEL
CZYŻOWICE
0
15
15
12
27
V
18
STOKŁOSA JAKUB
WIELGUS
0
9
9
0
9
XI
19
WOJTUSIK DOMINIK
SKALBMIERZ
0
5
5
3
5
XIII
20
PIETRAS MICHAŁ
CZYŻOWICE
0
5
5
0
5
XIII
21
TOMCZYK GRZEGORZ
CZYŻOWICE
0
3
3
0
3
XIV
22
SZYJA DANIEL
CZYŻOWICE
0
3
3
0
3
XIV
23
KOZIOŁ MICHAŁ mł
KW
0
3
3
0
3
XIV
24
WILK KRYSTIAN
WIELGUS
0
0
0
9
9
XI
25
STANEK KRZYSZTOF
KW
0
0
0
5
5
XIII
26
SZYJA KAMIL
CZYŻOWICE
0
0
0
5
5
XIII
27
KAMIŃSKI KONRAD
WIELGUS
0
0
0
3
3
XIV
28
BARTOS MACIEJ
CZYŻOWICE
0
0
0
3
3
XIV
KLASYFIKACJA GIMNAZJUM
L.p
SZKOŁA
I Runda
SUMA PKT. 
II Runda
SUMA PKT. 
SUMA PO II RUND.
III Runda
SUMA PKT. 
SUMA PKT. 
MIEJSCE PO III RUND.
CHŁ
DZ.
CHŁ
DZ.
CHŁ
DZ.
1
TOPOLA
3
0
3
0
0
0
3
0
0
0
3
5
2
WIELGUS
36
18
54
27
11
38
92
28
28
56
148
2
3
KAZIMIERZA WIELKA
8
21
32
19
0
19
51
5
5
10
61
4
4
SKALBMIERZ
13
3
15
26
3
29
44
24
24
48
77
3
5
CZYŻOWICE
52
50
102
52
52
104
206
70
82
152
358
1
SZKOŁY ŚREDNIE - DZIEWCZĘTA
L.p
Nazwisko i Imię
Nazwa Szkoły
I runda 
 II Runda
 
III RUNDA
Miejsce po III rundzie
Punkty
Suma punktów
Punkty
Suma punktów
1
BANAŚ KAROLINA
LO
20
17
37
0
37
III  
2
KSIĄŻEK KINGA
CUDZYNOWICE
17
12
29
0
29
VI
3
PORĘBSKA KATARZYNA
ODONÓW
15
20
35
15
50
4
JĘDRAS PATRYCJA
ODONÓW
13
11
24
12
36
IV
5
WOLSKA MAGDALENA
ODONÓW
12
10
22
17
39
II 
6
KOBIERSKA MARTA
CUDZYNOWICE
11
15
26
13
39
II
7
PIETRZYK ALEKSANDRA
ODONÓW
10
9
19
5
24
VII
8
KRYPEL PAULINA
ODONÓW
9
13
22
0
22
VIII
9
SZAFARSKA KATARZYNA
LO
5
-
5
5
10
XIII
10
CIEŚLIK MAGDA
LO
5
5
10
20
30
V
11
GIEREŚ PATRYCJA
ODONÓW
5
5
10
3
13
XI
12
KWIECIEŃ ALEKSANDRA
LO
5
-
5
10
15
IX
13
MUCHA EWELINA
LO
3
-
3
5
8
XIV
14
BOMBA PAULINA
LO
3
-
3
0
3
XVII
15
SZMIGIEL WERONIKA
LO
3
5
8
3
11
XII
16
JAJEŚNIAK KINGA
SKALBMIERZ
3
-
3
0
3
XVII
17
RUMAS ANNA
CUDZYNOWICE
-
5
5
0
5
XVI
18
CHEĆKO ALEKSANDRA
LO
-
3
3
5
8
XIV
19
KUPIEC MARZENA 
ODONÓW
-
3
3
0
3
XVII
20
BURGIEL GABRIELA   
ZDZ
-
3
3
3
6
XV
21
MICHAŁÓW KLAUDIA 
ODONÓW
-
3
3
11
14
X
22
SZMIGIEL KLAUDIA
LO
0
0
0
3
3
XVII
SZKOŁY ŚREDNIE - CHŁOPCY
L.p
Nazwisko i Imię
Nazwa Szkoły
I runda 
  II Runda
 
III RUNDA
Miejsce po III rundzie
Punkty
Suma punktów
Punkty
Suma punktów
1
ZACHARIASZ JANUSZ
CUDZYNOWICE
20
17
37
17
54
2
NOWACKI PATRYK
ODONÓW
17
12
29
9
38
IV
3
KABAT HUBERT
CUDZYNOWICE
15
9
24
12
36
V
4
BANACH RADOSŁAW
ZDZ
13
5
18
0
18
IX
5
MUSIAŁ BARTŁOMIEJ
CUDZYNOWICE
12
15
27
15
42
III  
6
KOŁODZIEJ TOMASZ
ODONÓW
11
13
24
11
35
VI
7
ADAMSKI KAMIL
CUDZYNOWICE
10
20
30
20
50
II 
8
SOJA KRYSTIAN
ODONÓW
9
5
14
5
19
VIII
9
KONWANT RAFAŁ
CUDZYNOWICE
5
10
15
13
28
VII 
10
KOPEĆ MATEUSZ
ZDZ
5
-
5
0
5
XV
11
BALICKI DAMIAN
ODONÓW
5
-
5
0
5
XV
12
TRYBAŁA SYLWESTER
ZDZ
5
3
8
0
8
XIII
13
POŁETEK PAWEŁ
ZDZ
3
3
6
0
6
XIV
14
WIĄCEK KAMIL
ODONÓW
3
-
3
0
3
XVI
15
PIETRASZEK ADRIAN
ODONÓW
3
3
6
3
9
XII
16
POBIEGA MATEUSZ
ODONÓW
3
5
8
0
8
XIII
17
ADAMCZYK WOJCIECH
CUDZYNOWICE
-
11
11
5
16
X
18
CHUMIKOWSKI GRACJAN
LO KW
-
5
5
10
15
XI
19
SOBCZYK MIŁOSZ
LO KW
-
3
3
3
6
XIV
20
ZAMOISKI SZCZEPAN
ODONÓW
0
0
0
5
5
XV
21
PIORUNOWICZ PAWEŁ
ZDZ
0
0
0
5
5
XV
22
CHAŁON RADOSŁAW
ODONÓW
0
0
0
3
3
XVI
23
LANY DANIEL
ODONÓW
0
0
0
3
3
XVI
24
SZCZERBA ARTUR
ZDZ
0
0
0
3
3
XVI
KLASYFIKACJA SZKOŁY ŚREDNIE
L.p
SZKOŁA
  I Runda
SUMA PKT. 
  II Runda
SUMA PKT. 
SUMA  PO II RUND. 
   III Runda
SUMA PKT. 
SUMA PKT. 
MIEJSCE PO III RUND.
CHŁ
DZ.
CHŁ
DZ.
CHŁ
DZ.
1
LO
0
30
30
28
27
78
108
13
51
64
156
3
2
CUDZYNOWICE
47
28
75
52
35
87
162
82
13
95
227
1
3
ODONÓW
37
40
77
30
44
74
151
39
63
102
220
2
4
ZDZ
23
0
23
11
3
14
37
8
3
11
48
4
5
SKALBMIERZ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5

POWIATOWA LIGA W TENISIE STOŁOWYM -

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POWIATU 2014

SZKOŁY PODSTAWOWE - DZIEWCZĘTA MŁODSZE
L.p
Nazwisko i Imię
Nazwa Szkoły
MIEJSCE
1
AGATA ADAMUSIK
SP GORZKÓW
I
2
JULIA KAŁAT
SP GORZKÓW
II
3
WIKTORIA WIEJACHA
SP CUDZYNOWICE
III
4
URSZULA DERA
SP GORZKÓW
IV
5
ANGELIKA SOBCZYK
SP CUDZYNOWICE
V-VIII
6
ROKSANA NAWROT
SP GORZKÓW
V-VIII
7
PAULINA GRUDZIEŃ
SP DOBIESŁAWICE
V-VIII
8
NATALIA KOZIOŁ
SP CUDZYNOWICE
V-VIII
SZKOŁY PODSTAWOWE - DZIEWCZETA STARSZE
L.p
Nazwisko i Imię
Nazwa Szkoły
MIEJSCE
1
KATARZYNA KOWALCZYK
SP KRZCZONÓW
I
2
KAMILA WITEK
SP GORZKÓW
II
3
MAŁGORZATA KUREK
SP DOBIESŁAWICE
III
4
KATARZYNA RAJSKA
SP GORZKÓW
IV
5
MARITA WALCZAK
SP DOBIESŁAWICE
V-VIII
6
DOMINIKA CICHA
SP GORZKÓW
V-VIII
7
KATARZYNA RUMAS
SP KRZCZONÓW
V-VIII
8
OLA KUC
SP CUDZYNOWICE
V-VIII
SZKOŁY PODSTAWOWE - CHŁOPCY MŁODSI
L.p
Nazwisko i Imię
Nazwa Szkoły
MIEJSCE
1
KACPER CHUMIKOWSKI
SP CUDZYNOWICE
I
2
JAKUB PRUSEK
SP SKALBMIERZ
II
3
MARCEL LUTY
SP SKALBMIERZ
III
4
JAKUB BANAŚ
SP SKALBMIERZ
IV
5
HUBERT KUC
SP CUDZYNOWICE
V-VIII
6
BARTOSZ SKOWRON
SP DOBIESŁAWICE
V-VIII
7
KAMIL PRZYBYCIEŃ
SP SKALBMIERZ
V-VIII
8
KACPER PIETRAS
SP DOBIESŁAWICE
V-VIII
SZKOŁY PODSTAWOWE - CHŁOPCY STARSI
L.p
Nazwisko i Imię
Nazwa Szkoły
MIEJSCE
1
ROBERT BIEŃKUŃSKI
SP GORZKÓW
I
2
DAMIAN MARZEC
SP DOBIESŁAWICE
II
3
FILIP PYCIAK
SP WIELGUS
III
4
HUBERT JANIEC
SP KRZCZONÓW
IV
5
MICHAŁ ADAMCZYK
SP KRZCZONÓW
V-VIII
6
ERYK PUDEŁKO
SP DOBIESŁAWICE
V-VIII
7
DAWID LIS
SP GORZKÓW
V-VIII
8
GABRIEL BARAN
SP DOBIESŁAWICE
V-VIII
GIMNAZJUM - DZIEWCZĘTA
L.p
Nazwisko i Imię
Nazwa Szkoły
MIEJSCE
1
MARZENA STĘPIEN
GIM. CZYŻOWICE
I
2
WIKTORIA GZYL
GIM. CZYŻOWICE
II
3
KAMILA PUDEŁKO
GIM. CZYŻOWICE
III
4
EWELINA PIETRAS
GIM. CZYŻOWICE
IV
5
EWELINA GOCYK
GIM. CZYŻOWICE
V-VIII
6
NATALIA MAJ
GIM. CZYŻOWICE
V-VIII
7
KLAUDIA KOZIŃSKA
GIM. CZYŻOWICE
V-VIII
8
PATRYCJA ANTOS
GIM. WIELGUS
V-VIII
GIMNAZJUM - CHŁOPCY
L.p
Nazwisko i Imię
Nazwa Szkoły
MIEJSCE
1
PIETRZYK PATRYK
GIM. CZYŻOWICE
I
2
PUDEŁKO ALBERT
GIM. CZYŻOWICE
II
3
SKOTARCZYK MICHAŁ
GIM. CZYŻOWICE
III
4
SOJA DANIEL
GIM. CZYŻOWICE
IV
5
JEDYNAK PATRYK
GIM. OPATOWIEC
V-VIII
6
ŁAKOTA MARCIN
GIM. WIELGUS
V-VIII
7
SZYJA KAMIL
GIM. CZYŻOWICE
V-VIII
8
JANIEC KRZYSZTOF
GIM. OPATOWIEC
V-VIII
SZKOŁY ŚREDNIE - DZIEWCZĘTA
L.p
Nazwisko i Imię
Nazwa Szkoły
MIEJSCE
1
KSIĄŻEK KINGA
ZSR CUDZYNOWICE
I
2
PORĘBSKA KATARZYNA
ZSZ ODONÓW
II
3
BANAŚ KAROLINA
LO KW
III
4
KOBIERSKA MARTA
ZSR CUDZYNOWICE
IV
5
KWIECIEŃ ALEKSANDRA
LO KW
V-VIII
6
JĘDRAS PATRYCJA
ZSZ ODONÓW
V-VIII
7
CIEŚLIK MAGDA
LO KW
V-VIII
8
WOLSKA MAGDALENA
ZSZ ODONÓW
V-VIII
SZKOŁY ŚREDNIE - CHŁOPCY
L.p
Nazwisko i Imię
Nazwa Szkoły
MIEJSCE
1
ADAMSKI KAMIL
ZSR CUDZYNOWICE
I
2
ZACHARIASZ JANUSZ
ZSR CUDZYNOWICE
II
3
MUSIAŁ BARTŁOMIEJ
ZSR CUDZYNOWICE
III
4
KOŁODZIEJ TOMASZ
ZSZ ODONÓW
IV
5
BANACH RADOSŁAW
ZDZ KW
V-VIII
6
KABAT HUBERT
ZSR CUDZYNOWICE
V-VIII
7
KONWANT RAFAŁ
ZSR CUDZYNOWICE
V-VIII
8
CHUMIKOWSKI GRACJAN
LO KW
V-VIII