wesołych swiat

 

ZAPOWIEDŹ

Ogólnopolskie Zawody w Pływaniu 

MALI MISTRZOWIE na START !!

1 runda / III - edycja

 1. TERMIN ZAWODÓW: 28 kwietnia 2024r,
  • Rozgrzewka – godz. 900
  • Zawody – godz. 1000,
 2. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia Kryta „Wodny Raj”, ul. Kościuszki 13, 28-500 Kazimierza Wielka
 3. INFORMACJE TECHNICZNE:
  • Pływalnia 25m; 6 torów, temperatura wody: 27°C
  • Pomiar czasu: ręczny,
  • Zawody rozgrywane są zgodnie z Regulaminem „Mali Mistrzowie na Start !”, oraz aktualnie obowiązującą Procedurą Bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu.
 4. ORGANIZATORZY:
  • Świętokrzyski Okręgowy Związek Pływacki,
  • Kazimierski Ośrodek Sportowy

5. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:

 • Przedstawiciel Organizatora

6.ZASADY FINANSOWANIA:

 • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
 • Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
 • Opłata startowa wynosi 25zł od zgłoszonego zawodnika i 10zł od zgłoszonego startu sztafety.
 • Ewentualne skreślenia, bez ponoszenia opłaty startowej, możliwe do czwartku25.04.2024r.

7. ZASADY UCZESTNICTWA: 

 • W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni przez kluby zrzeszone w Polskim Związku Pływackim, zawodnicy reprezentujący kluby niepływackie, szkoły, szkółki pływackie oraz zawodnicy niezrzeszeni.
 • Na zgłaszającym do zawodów ciąży odpowiedzialność za odpowiedni stan zdrowia zgłaszanych zawodników, a trener sprawujący opiekę nad zgłoszonymi do imprezy dziećmi musi posiadać aktualne dokumenty poświadczające właściwy do udziału w zawodach stan zdrowia i zgodę opiekunów prawnych. Brak tych dokumentów może spowodować niedopuszczenie dziecka do udziału w imprezie.
 • Zgłaszający do zawodów zobowiązany jest także do dostarczenia organizatorowi wypełnionego przez rodziców/opiekunów zgłoszonych zawodników druku ‘zgody marketingowej’ stanowiącego załącznik do komunikatu organizacyjnego.
 • Wymagania stawiane zawodnikom, wymienione w pkt. 7 2 i 3 nie dotyczą zawodników mających status „AKTYWNY’ w Systemie Ewidencji i Licencji Polskiego Związku Pływackiego.
 • W konkurencjach indywidualnych każdy klub może zgłosić dowolną liczbę zawodników a w rywalizacji sztafet – dowolną liczbę zespołów sztafetowych.
 • Każdy zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych i w jednej sztafecie.
 • Zgłoszenie składów zespołów sztafetowych musi być dokonane najpóźniej na odprawie technicznej w dniu zawodów.
 1. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
  • Zgłoszenia zawodników odbywać się będą poprzez system SEL PZP lub przy pomocy pliku zgłoszenia *.lxf wypełnionego Edytorem Zgłoszeń.
  • W przypadku niemożności zgłoszenia w w/w trybie, zgłoszeń można dokonać pisemnie podając w zgłoszeniu: nazwę jednostki zgłaszającej, imię i nazwisko zawodnika, konkurencje wraz z najlepszym wynikiem zgłaszanego zawodnika na danym dystansie.
  • Zgłoszenia poza SEL, można dokonać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
  • Ograniczono liczbę zgłoszeń do zawodów do 200 zawodników.
  • W przypadku zgłaszania większej grupy zawodników zgłaszający proszony jest o kontakt z przedstawicielem Organizatora – Leszek Pustuła tel. 604-757-558
  • Termin zgłoszeń: 23.04.2024r.
 2. WYNIKI: publikowane będą na stronach: sozp.org, www.livetiming.pl
 3. PROGRAM ZAWODÓW:
  1. 50m st. grzbietowym dziewcząt          -  10 lat, 9 lat, 8 lat,
  2. 50m st. grzbietowym chłopców          -  10 lat, 9 lat, 8 lat,
  3. 25m st. grzbietowym dziewcząt          -  9 lat, 8 lat, 7 lat i młodsi
  4. 25m st. grzbietowym chłopców          -  9 lat, 8 lat, 7 lat i młodsi
  5. 50m st. klasycznym dziewcząt          -  10 lat, 9 lat, 
  6. 50m st. klasycznym chłopców          -  10 lat, 9 lat, 
  7. 25m st. klasycznym dziewcząt          -  9 lat, 8 lat, 7 lat i młodsi
  8. 25m st. klasycznym chłopców          -  9 lat, 8 lat, 7 lat i młodsi
  9. 50m st. dowolnym dziewcząt          -  10 lat, 9 lat, 8 lat,
  10. 50m st. dowolnym chłopców          -  10 lat, 9 lat, 8 lat,
  11. 25m st. dowolnym dziewcząt          -  9 lat, 8 lat, 7 lat i młodsi
  12. 25m st. dowolnym chłopców          -  9 lat, 8 lat, 7 lat i młodsi
  13. 4x50m st. dowolnym dziewcząt          -  9-10 lat,
  14. 4x50m st. dowolnym chłopców - 9-10 lat, 15. 4x25m st. dowolnym mieszane  -  kat. 8 lat i młodsi,

11.     NAGRODY „MALI MISTRZOWIE NA START”:

 • Medale dla trzech, dyplomy dla sześciu najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz dla trzech sztafet w każdej kategorii – dekoracje odbywać się będą z poślizgiem jednej konkurencji.
 • Certyfikaty uczestnictwa dla wszystkich uczestników rywalizacji.
 • Nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników w każdej kategorii wiekowej za najlepszy wynik punktowy FINA z jednej konkurencji.
 • Puchary dla najlepszych klubów w konkurencjach sztafetowych.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Podczas zawodów protesty i spory rozstrzyga Delegat Organizatora w porozumieniu z Sędzią Głównym.
 • O ostatecznej interpretacji regulaminu decyduje Zarząd ŚOZP.
 • Każdy uczestnik musi być objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków - obowiązek ubezpieczenia spoczywa na klubie sportowym zgłaszającym do zawodów.
 • Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.

15. KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, iż:
a) administratorem danych osobowych uczestników zawodów pływackich organizowanych przez Świętokrzyski Okręgowy Związek Pływacki w Kielcach jest Prezes Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Pływackiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach ul. Krakowska 72, 25-701 Kielce,
b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
c) dane osobowe uczestników zawodów przetwarzane będą w celu realizacji imprezy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
d) odbiorcami danych osobowych uczestników będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
e) dane osobowe uczestników przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora,
f) uczestnicy posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
g) uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować niedopuszczeniem do udziału w zawodach.
i) uczestnicy posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
j) uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
k) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować niedopuszczeniem do udziału w zawodach.

maraton2024 nowy 

 

225 uczestników

NASZ WYNIK 1421km 400m

Wyniki>>>>
Wyniki według kategorii:
1

REKORDZISTA  Jakub Baradziej  58 350 m
REKORDZISTA    Nguyen Dorota 50 000 km

I NAJLEPSZY ZAWODNIK  Witold Musiał 44 100 m      
II NAJLEPSZY ZAWODNIK  Łukasz Nowak 30 000 m
III MIEJSCE ZAWODNIK   Tomasz Klimczyk 24 250 m

I NAJLEPSZA ZAWODNICZKA  Karolina Żarnowiecka 25 000 m
II NAJLEPSZA ZAWODNICZKA  Paula Zbojak 24 600 m
III  MIEJSCE ZAWODNICZKA -   Marta Włosowicz 22 050 m


NAJMŁODSZY ZAWODNIK / ZAWODNICZKA  –  Klara Sokołowska
NAJSTARSZY ZAWODNIK - Zbigniew Tracz

NAJLEPSZY OLD BOY –  Szczepanik Andrzej  
SUPER GOŚĆ - Jarowit Gardziński
NAJWYTRWALSZY WOLONTARIUSZ -  Oliwia Purchla

NAJLICZNIEJSZA  RODZINA – Rodzina Żarnowieckich
SUPER GRUPA - CAS Kraków
NAJLICZNIEJSZA GRUPA  AP KOS
NAJWYTRWALSZY SAMORZĄDOWIEC Marek Szmuc

SZKOŁY PODSTAWOWE
1   SP Czarnocin
2   SP 3 Kazimierza Wielka

3   SP 1 Kazimierza Wielka

SZKOŁY ŚREDNIE
1   ZSR  Cudzynowice                      
2   
LO Kazimierza Wielka

DZIEWCZĘTA
- 2017 I MŁODSI 
1. Amelia Góra
2. Aleksandra Bucka
3.--
- ROCZNIK 2016
1. --
2. --
3. --
ROCZNIK 2015
1. Oliwia Bijak
2. Melania Kościńska
3.--
ROCZNIK 2014
1. Patrycja Gabry
2. Weronika Chwalik
3. Zuzanna Grudzień
- ROCZNIK 2013
1 Jesica Sambór
2 Ada Konewecka
3 Emilia Gołebiowska
- ROCZNIK 2012
1 Magdalena Celej
2 Natalia Chwalik
3 Zuzanna Polanko
- ROCZNIK 2011
1 Wiktoria Bober
2 Jessica Żarnowiecka,
2 Lena Sokołowska
3 Oliwia Góra
- ROCZNIK 2010
1 Emilia Cichy
2 Oliwia Ziętek
3 Amelia Polanko
- ROCZNIK 2009
1 Gabriela Konewecka
2 Laura Grela
3 Julia Pleszyńska 
- ROCZNIK 2008
1 Lena Wójcik
2---
3---
ROCZNIK 2007-2004
1 Aleksandra Żarnowiecka
2 Natalia Gabryś
3 Martyna Sobieraj

CHŁOPCY
 - 2017 I MŁODSI 
1. Wiktor Pilarski
2.---
3. ---
- ROCZNIK 2016
1. Antoni Bawół 
2. Leon Kowalski
3. --
- ROCZNIK 2015
1. Adam Golowski
2. Tymon Koniuszy
3. Szymon Sasak
- ROCZNIK 2014
1. Kewin Marzec
2. Karol Górniak
3. Kular Michał
- ROCZNIK 2013
1 Paweł Włodarski
2 Jakub Gałka
3 Kacper Bawół
- ROCZNIK 2012
1 Piotr Stefanek
2 Jakub Koziara
3 Maciej Cichy
- ROCZNIK 2011
1 Jabłoński Oliwier
2 Gruszka Karol
3 Koziara Dawid
- ROCZNIK 2010
1 Tomasz Włodarski
2 Oliwier Gołebiowski
3 Bartosz Mróz
- ROCZNIK 2009
1 Patryk Topór
2 Igor Sambór
3 Krystian Marzec
- ROCZNIK 2008
1 Eryk Bartos
2 Bartosz Sorkowicz
3 Oliwier Jabłoński
ROCZNIK 2007-2004
1 Wojciech Jaworski
2 Szymon Klimczyk
3 Szymon Kowalski

Gratulujemy wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników
Szczególnie wszysytkim dzieciom i ich rodzicom
którzy wzięli udział w tej imprezie !!!
Dziękujemy sędziom wolontariuszom.

Za pomyłki i błędy serdecznie przepraszamy!!!

 


Relacja Video Antoni Kocela>>>> 
Relacja Video Antoni Kocela>>>> 
Relacja Video Antoni Kocela>>>> 

Zdjęcja Szkółka Pływacka Meduza>>>>

 CSC 0350DSC 0008
DSC 0044DSC 0050
DSC 0054DSC 0064DSC 0065
DSC 0088DSC 0088DSC 0110

Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem
sponsorów
bezich pomocy
nasza impreza nie była by tak wyjątkowa !!!

SPONSORZY

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do treningu i udziału

w kolejnej edycji

24 Godzinnego Maratonu Pływackiego

Kazimierski Ośrodek Sportowy Pływalnia "Wodny Raj"

02-03.03.2024 r.

sobota od godz. 12.00 do niedzieli godz. 12.00

Jak można się zgłosić:

telefonicznie po numerem 41/3501020 wew. 110 - do godziny 14.00
oraz 696 486 555

wysyłając e-maila na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

należy podać imię nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, godzinę startu.

Formularz zgłoszeniowy uzupełnicie w dniu Maratonu.

Formularz zgłoszeniowy >>>>

📢📢Uwaga przedłużamy zapisy
na pamiątkową 👕👕👕koszulkę z maratonu
do dnia 📆21.02.2024 /środa/
Zapisu można dokonać w kasie pływalni.
Cena wynosi 40 zł brutto.


REGULAMIN

 1. Maraton odbędzie się w Kazimierskim Ośrodku Sportowym – Kryta Pływalnia „WODNY RAJ” w dniach 02-03.03.2024 r. w godzinach od 12:00 w sobotę do 12:00 w niedzielę.
 2. W próbie biorą udział chętne osoby , którzy deklarują pisemnie udział
  w MARATONIE PŁYWACKIM,- uczestnikiem maratonu może być każdy, bez względu na wiek,
 3. Wpisowe na Maraton Pływacki wynosi 10 zł płatne w kasie pływalni- nie podlega zwrotowi.
 4. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców (opiekunów),
 5. Wszyscy UCZESTNICY powinni posiadać aktualne badania lekarskie!!! – za stan zdrowia poszczególnych zawodników i wynikających z tego konsekwencje w trakcie trwania MARATONU organizator nie ponosi odpowiedzialności!!!. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, w przypadku zawodników niepełnoletnich, na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów  
 6. Zawodnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem. W starcie wezmą udział jedynie zawodnicy, którzy złożyli pisemne formularz zgłoszeniowy potwierdzony własnoręcznym podpisem. Zgłoszeń należy  dokonywać w  kasie pływalni oraz na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   do dnia 28.02.24 roku.
 7. Zakaz uczestnictwa w maratonie pod wpływem: alkoholu, narkotyków oraz substancji psychotropowych
 8. Osoby ze stopniem niepełnosprawności zobowiązane są do przedstawienia organizatorowi stosownego dokumentu świadczącego o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w maratonie.
 9. Uczestnicy Pływają zgodnie z wyznaczonym harmonogramem dostępnym
  u Sędziego Głównego.
 10. Uczestnicy Maratonu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Krytej Pływalni w Kazimierzy Wielkiej.
 11. Uczestnicy w maratonie mają prawo: używać okularów wodoszczelnych, klipsów na nos, zatyczek do uszu, wycofać się z maratonu na własną prośbę,
 12. Każdy uczestnik płynie min 30 min stylem dowolnym, ilość razy ustaloną
  z organizatorem.
 13. Ilość zawodników ze względu na techniczne możliwości pływalni może być ograniczona, decyduje wówczas kolejność zgłoszeń.
 14. Pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby, które wcześniej wpisały się na listę dyżurów dostępną w kasie pływalni. Osoby, które zgłoszą się w dniu imprezy, będą mogły wziąć udział w imprezie w miarę wolnych miejsc na torach, po uzyskaniu zgody Sędziego Głównego.
 15. Firmy oraz organizacje, które chcą zgłosić swoje reprezentacje do uczestnictwa w maratonie zobowiązane są do dostarczenia imiennej listy uczestników oraz uzgodnienia z Sędzią Głównym godzin, w których będą oni pełnić dyżury, na 2 dni przed Maratonem. Ilość osób reprezentujących firmę instytucje-dowolna. Suma długości przepłyniętych przez dane reprezentacje zostanie podana do oficjalnej informacji.
 16. Osoby, które chcą otrzymać pamiątkową koszulkę z maratonu uiszczają opłatę w kasie pływalni do dnia 14.02.2024 /środa/  w wysokości 40zł – nie podlega zwrotowi.
 17. Organizator ufunduje nagrody w postaci pucharów dla:
 • Najstarszego Uczestnika
 • Najmłodszego Uczestnika
 • Najbardziej wytrwałej rodziny
 • Najlepszej szkoły ponadgimnazjalnej /Starosta Powiatu Kazimierskiego/
 • Najlepszej szkoły podstawowej z terenu Gminy Kazimierza Wielka /Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka/
 • ! Osoby które chcą rywalizować  o miano Najlepszego Zawodnika/Zawodniczki  zgłaszają się do Sędziego Głównego.  Zawodnicy będą rywalizować na wyznaczonych 2 torach na których liczenie długości dokonywać będą niezależni sędziowie !!
 • Dziewczęta i chłopcy
  WEDŁUG ILOŚCI ZGŁOSZEŃ PODZIELONE NA ROCZNIKI !
 • Open
 • - od 20-40 lat
 • - od 41 lat i więcej
 • - ratownicy i instruktorzy
 • Inne
 1. Ceremonia wręczenia nagród w postaci statuetek i pucharów oraz nagród
  dodatkowych nastąpi po zakończeniu imprezy oraz po ogłoszeniu oficjalnych
  wyników (termin oraz miejsce ceremonii wręczenia nagród zostanie podany w
  KOMUNIKACIE ORGANIZACYJNYM ZAWODÓW),
  pozostałe nagrody będą przyznawane na bieżąco.

Postanowienia końcowe:
1. Za rzeczy osobiste uczestników w razie zaginięcia organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
2. We wszystkich sprawach nieujętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia główny i organizator.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie i sposobie podziału nagród.
4. W przypadku złamania regulaminu, złożenia fałszywego oświadczenia, bądź fałszywej deklaracji o stanie zdrowia i predyspozycjach pływackich, organizatorzy maratonu nie biorą odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestnika.

5. Uczestnik akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć lub filmów (prasa, telewizja, internet) przedstawiających go, jako uczestnika danej imprezy sportowej w sposób nienaruszający jego prywatności i godności.
6. Uczestnik maratonu zwalnia z wszelkiej odpowiedzialności organizatora maratonu, a także kierownictwo, koordynatorów, administratorów, osoby odpowiedzialne wg kompetencji, urzędników, wolontariuszy, świadczeniodawców na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub życia, lub szkód związanych z uczestnictwem w zawodach

Zapisy na maraton oraz pamiątkowe koszulki w kasie pływalni od 01.02.2024r.

INFORMACJA DLA TYCH KTÓRZY

PO RAZ PIERWSZY CHCĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W MARATONIE

 • udział w maratonie jest dobrowolny
 • każdy może przepłynąć dowolny dystans, "dowolną ilość basenów",
 • w maratonie można wystartować/dołączyć o dowolnej porze nawet w niedziele rano!,
 • można przepłynąć dowolną długość i mieć dowolna ilość przerw,
 • liczy się wynik jako suma przepłynięta przez zawodnika, później suma drużyny końcowa suma kilometrów daje wynik końcowy.

wkrótce więcej informacji...