REGULAMIN

POWIATOWEJ LIGI FUTSALU
 2016/2017

1. Zasady ogólne

 1. Każda drużyna musi się składać minimum z 12 zawodników.
 2. Drużyny  dokonują  wpłaty w wysokości: I Liga  950zł, II Liga  850, III i IV Liga 800 zł oraz po 50 zł za każdego zawodnika  powyżej 12 –tu tzw. wpisowe do turnieju, oraz 50 zł za każdego powyżej trzech zawodników nie zawodowców z poza terenu powiatu i gmin ościennych.
 3. Drużyna może posiadać w składzie 3 zawodowców ( lub dowolną liczbę zawodników /nie zawodowców/  z poza terenu powiatu i gmin ościennych, jeśli spełni 2 punkt regulaminu.) + 1 zawodnik A -klasy na stałe zameldowany /min. od roku czasu/ w gminach ościennych Powiatu Kazimierza Wielka
 4. Wpisowe do Ligi musi być wpłacone przed rozpoczęciem turnieju.
 5. Składa listę zawodników, na której musi być podany rok urodzenia zawodników, zaznaczona osoba odpowiedzialna za drużynę (odpowiedzialność finansowa, dyscyplinarna oraz moralna) oraz zaznaczeni zawodnicy czynni.
 6. Każdy mecz musi rozpocząć minimum 8 zawodników, w przypadku braku wystarczającej liczby graczy drużyna obciążana jest karą pieniężną w wysokości 50 zł. Dopuszcza się rozegranie 2 meczy w sezonie bez wystarczającej liczby zawodników i bez konsekwencji.
 7. Oddanie meczu walkowerem wyklucza drużynę z dalszych rozgrywek!!!
 8. Jeśli w drużynie wystąpi nieuprawniony zawodnik drużyna zostaje zdyskwalifikowana i wycofana z dalszych rozgrywek. Zdobyte punkty zostają anulowane. Nieuczciwy zawodnik nie może wystąpić w naszych rozgrywkach w następnym sezonie!!!
 9. Złożona lista jest ostateczną i tylko znajdujący się na niej zawodnicy mogą grać w poszczególnych meczach.
 10. W szczególnym przypadku np. kontuzji, która wyklucza z gry w sezonie/ dopuszcza się możliwość zmiany  jednego zawodnika w drużynie. Nie może to być jednak zawodnik zgłoszony w tym sezonie do innej drużyny PLF 2016/2017.
 11. W turnieju mogą grać zawodnicy nie zrzeszeni oraz zrzeszeni grający w klubach i uczestniczący w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez OZPN i PZPN.
 12. Zawodowiec to zawodnik drużyny A klasy, również zawodnik ogólnopolskiej LIgi FUTSALU każdego szczebla, który rozegrał przynajmniej 1 mecz w rundzie jesiennej 2016 w lidze. NIE DOTYCZY ZAWODNIKÓW A KLASY NA STAŁE ZAMELDOWANYCH NA TERENIE POWIATU KAZIMIERZA WIELKA
 13. Zawodnicy urodzeni w latach 1998,1999,2000, 2001 muszą doręczyć zgodę rodziców na grę w turnieju na drukach wydanych przez organizatora!!!
 14. Wszyscy zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie!!! – za stan zdrowia poszczególnych zawodników i wynikających z tego konsekwencji w trakcie turnieju organizator nie ponosi odpowiedzialności!!!.
 15. Każda drużyna powinna posiadać dodatkowe ubezpieczenie sportowe np. na wypadek kontuzji lub inne.
 16. Organizator Powiatowej Ligi Futsalu, wszystkie osoby z nim współpracujące, a   także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją ligi nie ponoszą  odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
 17. Każdy zawodnik grający w danym meczu musi okazać KARNET wydany przez KOS, który upoważnia go do gry. Brak karnetu wyklucza zawodnika z gry w danym meczu. Za wyrobienie duplikatu KOS pobiera opłatę w wysokości 5zł. Zawodnik powinien posiadać również dokument tożsamości(dowód, paszport, legitymację szkolną lub prawo jazdy). Weryfikacji dokona organizator wspólnie z sędzią przed meczem –tylko zweryfikowani zawodnicy mogą grać w danym meczu. Nie dopuszcza się weryfikacji w przerwie lub podczas meczu.
 18. Drużyna gra w składzie 5-osobowym (czterech graczy w polu + bramkarz).
 19. Drużyna zdekompletowana może wystąpić w minimalnym składzie 3 zawodników.
 20. Mecz składa się z dwóch równych części po 20 min każda z przerwą na zmianę stron.
 21. Maksymalna ilość zawodników - nieograniczona
 22. W meczu może wystąpić dowolna ilość zawodników – wcześniej zweryfikowanych przy zmianach lotnych w strefie zmian. (strefą zmian określony jest obszar przy ławce zawodników rezerwowych).
 23. Do jakichkolwiek dyskusji z sędzią upoważniony jest tylko kapitan drużyny. Dyskusje innych zawodników będą traktowane jako nie sportowe zachowanie!!!
 24. Za czerwone kartki zostaje utrzymana kara pieniężna w wysokości 50 zł. Zawodnik, który nie wpłaci kary nie będzie dopuszczony do gry! Środki zgromadzone z wpłat zostaną przeznaczone na podwyższenie nagrody dla zwycięzcy ligi.
  Pozostałe kary bez zmian patrz
     /ORGANIZATOR PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE KARY/
 25. Turniej będzie rozgrywany jednakowymi piłkami (skóra rozmiar – 4).
 26. Organizator przedstawi składy wszystkich drużyn na swojej stronie internetowej.

2. System Rozgrywek

 • LIGA  I, II , III i IV

1
Runda

2
Runda

3
Runda

4
Runda

5
Runda

6
Runda

7
Runda

8
Runda

9
Runda

10
Runda

11
Runda

1-(12)

(12)-7

2-(12)

(12)-8

3-(12)

(12)-9

4-(12)

(12)-10

5-(12)

(12)-11

6-(12)

2-11

8-6

3-1

9-7

4-2

10-8

5-3

11-9

6-4

1-10

7-5

3-10

9-5

4-11

10-6

5-1

11-7

6-2

1-8

7-3

2-9

8-4

4-9

10-4

5-10

11-5

6-11

1-6

7-1

2-7

8-2

3-8

9-3

5-8

11-3

6-9

1-4

7-10

2-5

8-11

3-6

9-1

4-7

10-2

6-7

1-2

7-8

2-3

8-9

3-4

9-10

4-5

10-11

5-6

11-1

 • LIGA   IV po rundzie zasadniczej druzyny zostaną podzielone na dwie grupy  gdzie zagrają ze soba mecze rewanżowe. Grupa I /Mistrzowska/ 4 zespoły, Grupa II 5 zespołów. Punkty z rundy zasadniczej zostaną policzone od nowa w każdej z grup.
 1. W turnieju bierze udział 44 zespoły, które w obecności zainteresowanych podzielono na: I Ligę 11 zespołów, II Ligę -12 zespołów i III ligę 12 zespołów i IV Ligę - 9 zespołów
 2. W grupach rozgrywane są pojedynki drużyn – każda z każdą jeden mecz./za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, przegrana 0 punktów /.
 3. Przyjmuje się zasadę, iż przy równej ilości zdobytych punktów o wyższej pozycji decyduje kolejno: bezpośredni pojedynek, różnica strzelonych bramek, większa ilość strzelonych bramek, losowanie. 
 4. Z I Ligi nie spada żadna drużyna 1 drużyna II Ligi awansuje automatycznie do ligi 1,  natomaist drużyna z miejsca 11 gra baraż z drużyną II ligi
 5. Z II ligi spada drużyna z miejsca  12 a na jej miejsce  wchodzi,  1 drużyna z III ligi natomaist drużyny z miejsc 11 i 10 grają baraż z 2 i 3 drużyną III ligi według klucza 1 baraż 11 (II LIGA) - 2 (III LIGA)  2 baraż -10 \(II LIGA) - 3 (III LIGA)
 6. Z III ligi spada drużyna z miejsca  12 a na jej miejsce  wchodzi,  drużyna z IV ligi natomaist drużyny z miejsca 11 gra baraż z drużyną IV lig
 7. O wejściu do finału decyduje wynik dwu-meczu. Dla drużyn 1-4 z play-off mecz i rewanż /za wyjątkiem IV Ligi/
 8. O zwycięstwie w lidze decyduje jeden mecz finałowy, jak również w barażu.
 9. W każdej grupie po rundzie zasadniczej drużyny, które zajmą miejsce od 1 do 4 w grupie rozegrają Playoff zgodnie z kluczem
 

1 - 4
2 - 3

PRZEGRANI ZAGRAJĄ
O MIEJSCA III i IV
W GRUPIE

ZWYCIĘZCY ZAGRAJĄ
O MIEJSCA II i I
W GRUPIE

W grupach drużyny grają każdy z każdym jeden mecz bez rewanżu

3. Puchar Ligi

W PUCHARZE LIGI PRAWO GRY MAJĄ WSZYSTKIE DRUŻYNY.
·      GRAMY SYSTEMEM PUCHAROWYM - PRZEGRYWAJĄCA DRUŻYN ODPADA.
·      SYSTEM ROZGRYWEK PRZEDSTAWIA DOŁĄCZONA TABELA.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE KARY:

a)     ŻÓŁTA KARTKA – WYKLUCZENIE Z GRY NA 2 MIN – ZA NIESPORTOWE ZACHOWANIE (DYSKUSJA Z SĘDZIĄ, PRZEKLEŃSTWA, PYSKOWANIE, FAULE)
DRUGA  ŻÓŁTA KARTKA W MECZU – WYKLUCZENIE DO KOŃCA MECZU. PRZERWA MIĘDZY POŁOWAMI MECZU ANULUJE KARĘ CZASOWĄ.
b)    CZERWONA KARTKA – WYKLUCZENIE Z MECZU ORAZ ODSUNIĘCIE OD KOLEJNEGO SPOTKANIA – ZA BRUTALNE FAULE , AROGANCKIE ZACHOWANIE PO 2 MINUTACH INNY ZAWODNIK DRUŻYNY MOŻE ZASTĄPIĆ ZAWODNIKA ZDYSKWALIFIKOWANEGO W MECZU, DOTYCZY RÓWNIEŻ ZAWODNIKÓW NA ŁAWCE REZERWOWYCH
c)     PODCZAS GRY MOŻNA UŻYWAĆ SŁOWA MOJA, NIE DOPUSZCZA SIĘ KIEROWANIA DRUŻYNĄ PRZEZ KRZYKI ZAWODNIKA DO ZAWODNIKA
 1. ZA GRĘ W DRUŻYNIE NIEUPRAWNIONEGO ZAWODNIKA DRUŻYNA PRZECIWNA OTRZYMUJE WALKOWER  W STOSUNKU 5:0 !!!. GDY W JEDNYM MECZU W OBU DRUŻYNACH WYSTĄPIĄ NIEUPRAWNIENI ZAWODNICY MECZ UWAŻA SIĘ ZA ODBYTY A DRUŻYNY OTRZYMUJĄ  ZERO  PUNKTÓW.
 2.  INNE ISTOTNE I SPORNE SPRAWY NIE ZAWARTE W POWYŻSZYM REGULAMINIE REGULUJĄ PRZEPISY OGÓLNE FUTSALU.
 3. W PRZYPADKU REMISU W RUNDZIE PUCHAROWEJ DRUŻYNY WYKONUJĄ RZUTY KARNE PO 3 KAŻDA DRUŻYNA.
 4. ODDANIE  MECZU  WALKOWEREM WYKLUCZA DRUŻYNĘ Z ROZGRYWEK WŁĄCZNIE  
  Z UTRATĄ WPISOWEGO!!
 5. RZUT KARNY I RZUT KARNY PRZEDŁUŻONY MUSI BYĆ  WYKONANY, NAWET GDY ZAKOŃCZY SIĘ CZAS GRY\
 6. SPRAWACH TRUDNYCH DECYZJE PODEJMUJE KOMISJA  W SKŁADZIE :
  Stefan Marzec – przewodniczący, Robert Pleszyński – zastępca przewodniczącego    PODJĘTE DECYZJE  SĄ OSTATECZNE!

5. Nagrody

 • Powiatowa Liga Futsalu
 • Za zajęcie I,II,III, IV Miejsca puchary - I, II, III, IV Liga
 • Wszystkie drużyny otrzymują dyplomy.
 • Nalepsi zawodnicy poszczególnych lig otrzymują statuetki i medale.
 • Nagrody rzeczowe /artykuły sportowe/ na kwotę:
 • I Liga - I Miejsce 500 zł, II Miejsce 400 zł, III Miejsce 300 zł
 • II Liga - I Miejsce 300 zł, II Miejsce 250 zł, III Miejsce 150 zł
 • III Liga - I Miejsce 200 zł
 • IV Liga - I Miejsce 200 zł
 • Puchar Ligi
 • Za zajęcie I,II,III, IV Miejsca puchary
 • Pierwsze osiem drużynyn otrzymują dyplomy.
 • Nagrody rzeczowe /artykuły sportowe/ na kwotę
 •  I Miejsce 300 zł, II Miejsce 150 zł, III Miejsce 100 zł

 

I Liga II PLAY-OFF 

05-03-2017
Rolmet 7 : 4 Caffaro
Spółdzielnia Sielec 1 : 7 Wisła Opatowiec

I Liga PLAY-OFF

26-02-2017
Rolmet 7 : 4 Caffaro
Wisła Opatowiec 2 : 1 Spółdzielnia Sielec

Tabela RUNDA ZASADNICZA

Lp. Drużyna M Z R P Bilans   Pkt
1 Rolmet 10 10 0 0 87 - 44 43 30
2 Wisła Opatowiec 10 7 2 1 60 - 41 19 23
3 Spółdzielnia Sielec 10 7 1 2 59 - 40 19 22
4 Caffaro 10 6 2 2 57 - 38 19 20
5 Rafis 10 3 3 4 48 - 42 6 12
6 Rachwałowianka 10 3 3 4 39 - 53 -14 12
7 Pływalnia Kos 10 3 1 6 32 - 44 -12 10
8 Best Bruk 10 2 3 5 46 - 52 -6 9
9 Rosiejów nad Stawem 10 2 3 5 39 - 51 -12 9
10 Tank Chem 10 1 2 7 35 - 62 -27 5
11 Szybcy i Wściekli 10 1 0 9 30 - 65 -35 3

II Liga II PLAY-OFF

05-03-2017
Koryto 5 : 7 Global System
Gladiator 8 : 4 Naprzód

II Liga PLAY-OFF

26-02-2017
Global System 2 : 2 Koryto
Naprzód 1 : 4 Gladiator

Tabela RUNDA ZASADNICZA

Lp. Drużyna M Z R P Bilans   Pkt
1 Naprzód 11 9 0 2 62 - 37 25 27
2 Koryto 11 8 1 2 70 - 48 22 25
3 Global System 11 8 0 3 61 - 43 18 24
4 Gladiator 11 7 0 4 54 - 35 19 21
5 Zorza Mikołajów 11 7 0 4 53 - 46 7 21
6 Edihaft Bielecki 11 6 0 5 46 - 58 -12 18
7 Królewscy 11 5 0 6 63 - 45 18 15
8 Lewart Kręgielnia Busko 11 4 1 6 51 - 56 -5 13
9 Drink Team 11 3 0 8 40 - 57 -17 9
10 Euforia 11 3 0 8 34 - 61 -27 9
11 Pol-Com Witowianka 11 3 0 8 30 - 34 -4 9
12 Kilo Wiejskiej 11 2 0 9 41 - 85 -44 6

III Liga II PLAY-OFF

12-03-2017
Na Bani 4 : 4 Wojciechów
Racławice 3 : 0 Nabite Kabanosy

III Liga PLAY-OFF

10-03-2017
Na Bani 11 : 4 Wojciechów
Racławice 3 : 0 Nabite Kabanosy

 

III Liga

05-03-2017
Lewart II 1 : 2 Wojciechów
Metalika Piotrowice 5 : 8 Nabite Kabanosy
Presto Team 6 : 3 Wolni Strzelcy
Na Bani 3 : 0 Wisła II
Demotywatorzy 3 : 3 K2
Chamex 4 : 10 Racławice

Tabela RUNDA ZASADNICZA

L.p Drużyna M Z R P Bilans   Pkt
1 Na Bani 11 10 0 1 95 - 18 77 30
2 Racławice 11 10 0 1 103 - 23 80 30
3 Nabite Kabanosy 11 8 0 3 55 - 50 5 24
4 Wojciechów 11 7 1 3 46 - 37 9 22
5 Presto Team 11 7 1 3 68 - 50 18 22
6 Metalika Piotrowice 11 5 2 4 42 - 56 -14 17
7 Wolni Strzelcy 11 5 0 6 51 - 46 5 15
8 Demotywatorzy 11 3 3 5 27 - 53 -26 12
9 K2 11 2 2 7 29 - 61 -32 8
10 Chamex 11 1 1 9 24 - 65 -41 4
11 Lewart II 11 1 1 9 17 - 39 -22 4
12 Wisła II 11 1 1 9 22 - 81 -59 4

IV Liga

12-03-2017
Konder 7 : 5 Straż Sędziszowice
KS Bocian 4 : 2 KF Czyżowice
10-03-2017
Spartakus Krzczonów 2 : 3 Grzmot
Przyjaciele 7 : 3 Shot Gun

Tabela RUNDA REWANŻOWA

Lp.
Drużyna
M
Z
R
P
Bilans
 
Pkt
1
11
11
0
0
117 - 23
94
33
2
11
8
0
3
71 - 40
31
24
3
11
8
0
3
61 - 46
15
24
4
11
5
0
6
49 - 52
-3
15
5
12
7
0
5
74 - 59
15
21
6
12
5
0
7
50 - 88
-38
15
7
12
4
0
8
54 - 82
-28
12
8
12
3
0
9
30 - 49
-19
9
9
12
1
0
11
39 - 106
-67
3
 

 

Tabela RUNDA ZASADNICZA

Lp. Drużyna M Z R P Bilans   Pkt
1 Przyjaciele 8 8 0 0 90 - 15 75 24
2 Konder 8 7 0 1 48 - 29 19 21
3 Shot Gun 8 6 0 2 60 - 27 33 18
4 Straż Sędziszowice 8 5 0 3 39 - 29 10 15
5 Rosiejów nad Stawem II 8 3 0 5 39 - 46 -7 9
6 Spartakus Krzczonów 8 3 0 5 24 - 31 -7 9
7 Grzmot 8 2 0 6 31 - 60 -29 6
8 KS Bocian 8 2 0 6 29 - 64 -35 6
9 KF Czyżowice 8 0 0 8 26 - 85 -59 0

 

RAFIS
ZDOBYWCĄ PUCHARU LIGI 2015/2016
NIEDZIELA 3 KWIETNIA 2016
        II MIEJSCE                                                        III MIEJSCE                                                       IV MIEJSCE    
                          WISŁA OPATOWIEC                                        BEST BRUK                                               PŁYWALNIA KOS                         
 

 

Nowy Mistrz PLF
 


POLONIA SĘDZISZOWICE

 

 
 
  
 
  FINAŁ I LIGI 
 
MISTRZ
POLONIA SĘDZISZOWICE 
 
 
 
 
 
                   II MIEJSCE                                           III MIEJSCE                                       IV MIEJSCE
        ROLMET                     WISŁA                 PŁYWALNIA KOS
 
 
FINAŁ II LIGI      
 
MISTRZ
 
RACHWAŁOWIANKA
 

 
     II MIEJSCE                                               III MIEJSCE                                       IV MIEJSCE
         CAFFARO                FC KORYTO                SCORPION       

FINAŁ III LIGI  


MISTRZ

LEWART BEJSCE   

 

 


 
 
II MIEJSCE                                              III MIEJSCE                                             IV MIEJSCE
  DRINK TEAM                         FARMACJA               EDIHAFT BIELECKI
                                   

 

FINAŁ IV LIGI 

 

MISTRZ

RACŁAWICE  

 

 

 

II MIEJSCE                                       III MIEJSCE                                             IV MIEJSCE
ŚMIŁOWICE         ROSIEJÓW NAD STAWEM              WOJCIECHÓW

 
                  Serdecznie zapraszamy przedstawicieli wszystki drużyn
do wzięcia udziału
Zakończenie Ligi III i IV 20.03.2016
RELACJA VIDEO !!!
 
MECZ KOLEJKI
LEWART BEJASCE - DRINK TEAM !                      8 : 3
NIESPODZIANKA KOLEJKI
PŁYWALNIA KOS - ZORZA                                  14 : 2
BRAMKA KOLEJKI
GRUCHAŁA MARCIN  /LEWART/
ZAWODNICY KOLEJKI
KLEPACZ PATRYK /LEWART/
GĄCIK DAWID /FARMACJA/
NOWAK KRZYSZTOF /RACŁAWICE/
WĄTEK NORBERT/PŁYWALNIA KOS/
DWORAK ŁUKASZ /SZYBCY I WŚCIEKLI/
SALA JAKUB /GLADIATOR/
STOKARCZYK MICHAŁ /DRINK TEAM/
STRZELCY  KOLEJKI  
KLEPACZ PATRYK /LEWART/                              5 BRAMEK   
SZOSTAK DAMIAN /ROSIEJÓW/                         4 BRAMKI
KURCZYNA BARTEK /DEMOTYWATORZY/       3 BRAMKI
GĄCIK DAWID /FARMACJA/                               3 BRAMKI
NOWAK KRZYSZTOF /RACŁAWICE/                 3 BRAMKI
SZLĘK TOMASZ /WOJCIECHÓW/                       3 BRAMKI 
KARY
ADAM SADOWSKI  - NIESPORTOWE ZACHOWANIE - ZAKAZ WEJŚCIA NA HALĘ DO KOŃCA ROZGRYWEK !
DRUŻYNA STRAŻ SĘDZISZOWICE  - KARA FINANSOWA /ODDANIE MECZU PUCHARU WALKOWEREM/
 
UWAGA ZMIANY TERMINARZA WYŁĄCZNIE DO ŚRODY DO GODZINY 11.00

AKTUALIZACJA 30.03.2016
TERMINARZ OSTATECZNY

 PUCHAR

 
PIĄTEK 01.04.2016
1
HOLI SOULS - ŚMIŁOWICE /IV LIGI /BARAŻ
 
1839 – 1924
2
BEST BRUK - RAFIS (45)
P
1931 – 2016
3
PŁYWALNIA KOS - WISŁA (46)
P
2023 – 2108
4 MŁODE WILKI - FARMACJA  /BARAŻ/ P 2115 – 2200
 
SOBOTA 02.04.2016
1     1235 – 1320
2
 
III
1327 – 1412
3
 
P
1419 – 1504
4
 
P
1511 – 1556
5
 
P
1603 – 1648
6
 
P
1655 – 1740
7
 
P
1747 – 1832
8
 
P
1839 – 1924
9
NAPRZÓD SKALBMIERZ - DRINK TEAM  /BARAŻ/
II
1931 – 2016
10
SHOT WITOWIANKA - CAFFARO /BARAŻ/
I
2023 – 2108
    2115 – 2200
 
NIEDZIELA 03.04.2016
    III 1235 – 1320
   
III
1327 – 1412
 
 
 
1419 – 1504
 
 
 
1511 – 1556
1 NIEPOZORNI - ROSIEJÓW NAD STAWEM  /BARAŻ/ III 1603 – 1648
2
LSD DOBIESŁAWICE - WOJCIECHÓW /BARAŻ/
III
1655 – 1740
3
SZYBCY I WŚCIEKLI - KORYTO /BARAŻ/
I
1747 – 1832
4
O III MIEJSCE W PUCHARZE
P
1839 – 1924
5
FINAŁ PUCHARU
P
1931 – 2016
6
ZAKOŃCZENIE  PUCHARU P
2020
       
 
UWAGA!!!
LOSOWANIE PUCHARU LIGI 17.01.2016 /NIEDZIELA/
GODZINA 19:00
DRUŻYNY KTÓRE NIE WYRAŻAJĄ CHĘCI GRY W PUCHARZE LIGI 2015/2016
PROSZONE SĄ O ZŁOŻENIE PISEMNEJ REZYGNACJI
E-MAIL na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
DO DNIA 17.01.2016
 
ZDOBYWCA SUPER PUCHARU PLF 2014/2015
"ROLMET"
ROLMET - MARSYLIA
2-2 K 4-3

OTWARCIE NOWEGO SEZONU 2015/16
22.11.2015 odbyło się urosczyste otwarcie nowego sezonu 2015/2016
oraz zakończenie Powiatowej Ligi na Orliku 2015
z udzialem Starosty Powiatu Kazimierskiego Jana Nowaka


Mistrz Powiatowej Ligi na Orliku 2015 drużyna Ciśnieniowcy

OSTATECZNE SKŁADY LIG 10.11.2015 !!!

  I LIGA
 1. WISŁA OPATOWIEC
 2. SHOT WITOWIANKA
 3. DAREMNY TRUD
 4. MARSYLIA
 5. TANK CHEM
 6. POLONIA SĘDZISZOWICE
 7. RAFIS
 8. SZYBCY I WŚCIEKLI
 9. SPÓLDZIELNIA SIELEC
 10. ROLMET
 11. PŁYWALNIA KOS
 12. BEST BRUK

  II LIGA

 1. CAFFARO
 2. RACHWAŁOWIANKA
 3. TERMALIKA JUNIORZY
 4. ZORZA MIKOŁAJÓW
 5. TOPOLA
 6. KORYTO
 7. ZŁOTY TEAM
 8. NAPRZÓD SKALBMIERZ
 9. MŁODE WILKI
 10. KILO WIEJSKIEJ
 11. SCORPION SKALBMIERZ
 12. GLADIATOR KRZCZONÓW

  III LIGA

 1. EDIHAFT
 2. FARMACJA
 3. NIEPOZORNI
 4. LEWART BEJSCE
 5. LSD DOBIESŁAWICE
 6. PRESTO TEAM
 7. WOLNI STRZELCY
 8. HOLI SOULS
 9. DRINK TEAM
 10. WISŁA II
 11. METALIKA PIOTROWICE
 12. MEBLO-DAR

  IV LIGA

 1. STRAŻ SĘDZISZOWICE
 2. LACON TEAM
 3. ŚMIŁOWICE
 4. NABITE KABANOSY
 5. K2 KRĘPICE
 6. ROSIEJÓW NAD STAWEM
 7. DEMOTYWATORZY
 8. BEST BRUK II
 9. RACŁAWICE
 10. LEWART BEJSCE II
 11. WOJCIECHÓW
 12. WŁOSTOWIANKA

 

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA PZU NW SPORT DLA DRUŻYN PIŁKARSKICH
WYŁĄCZNIE PODCZAS MECZY NA HALI
OPŁATA DLA I LIGI 80 ZŁ OD DRUZYNY NA SEZON WARUNEK WSZYSTKIE DRUŻYNY
PRZYSTĘPUJĄ DO UBEZPIECZENIA
OPŁATA DLA II, III i IV  LIGI 80 ZŁ OD DRUZYNY NA SEZON WARUNEK WSZYSTKIE DRUŻYNY Z WSZYSTKICH LIG PRZYSTĘPUJĄ DO UBEZPIECZENIA
PROSZĘ O PISEMNĄ DEKLARACJĘ DO NIEDZIELI 14.11.2015 !!!

     Oświadczenie zawodnika tu pobierz >>>

Oświadczenie zawodnika niepełnoletniego tu pobierz >>>

UWAGA WPISOWE !!!

PROSIMY O DOKONANIE WPŁAT PRZED PIERWSZYM MECZEM
Drużyny  dokonują  wpłaty w wysokości: I Liga  900zł, II Liga  800, III i IV Liga750 zł oraz po 50 zł za każdego zawodnika  powyżej 12 –tu tzw. wpisowe do turnieju, oraz 50 zł za każdego powyżej trzech zawodników nie zawodowców z poza terenu powiatu i gmin ościennych.
WPŁATY MOŻNA DOKONAĆ RÓWNIEŻ NA KONTO
KAZIMIERSKI OŚRODEK SPORTOWY
ul. Kościuszki 13, 28-500 Kazimierza Wielka KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy O/ Kazimierza Wielka 94 849300040180013037370003  PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU KWOTY Z ORGANIZATOREM
 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozgrywkami kolejnej edycji
Ligi FUTSALU w Kazimierzy Wielkiej

II SPOTKANIE LOSOWANIE !!!
26.10.2015 /poniedziałek/ godzina 20:00 sala konferencyjna KOS
DO TEGO DNIA PROSIMY O DOSTARCZENIE LIST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

NAJLEPIEJ E-MAILEM na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Lista zawodników, na której musi być podana data urodzenia zawodników, adres zameldowania, zaznaczona osoba odpowiedzialna za drużynę (odpowiedzialność finansowa, dyscyplinarna oraz moralna, kontakt)
oraz zaznaczeni zawodnicy zrzeszeni

 

Zmiany w lidze:

 • Każdy zawodnik grający w ogólnopolskiej  Lidze FUTSALU będzie traktowany jako zawodowiec
 • Drużyna może posiadać w składzie 3 zawodowców ( lub dowolną liczbę zawodników /nie zawodowców/  z poza terenu powiatu i gmin ościennych
  + jeden zawodnik A klasowy na stałe zameldowany w gminach ościennych
  NIE DOTYCZY ZAWODNIKÓW A KLASY NA STAŁE ZAMELDOWANYCH NA TERENIE POWIATU KAZIMIERZA WIELKA
 • Pozostałe zasady nie ulegają zmianą.
 • Podczas spotkania można dostarczać już kompletne listy drużyn
  /W FORMIE ELEKTRONICZNEJ Z AKTUALNYMI ZDJĘCIAMI I DANYMI ORAZ ZAZNACZONYMI ZWODOWCAMI/

PUCHAR LIGI 2015/2016

UWAGA!!!
LOSOWANIE PUCHARU LIGI 17.01.2016 /NIEDZIELA/
GODZINA 19:00
DRUŻYNY KTÓRE NIE WYRAŻAJĄ CHĘCI GRY W PUCHARZE LIGI 2015/2016
PROSZONE SĄ O ZŁOŻENIE PISEMNEJ REZYGNACJI
E-MAIL na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
DO DNIA 17.01.2016


DRUŻYNY KTÓRE POMIMO ZGŁOSZENIA ODDADZĄ MECZ WALKOWEREM
ZOSTANĄ OBCIĄŻONE KARĄ FINANSOWĄ

 

W PUCHARZE LIGI PRAWO GRY MAJĄ WSZYSTKIE DRUŻYNY BIORĄCE UDZIAŁ W ROZGRYWKACH PLF 2015/16.
·      GRAMY SYSTEMEM PUCHAROWYM - PRZEGRYWAJĄCA DRUŻYN ODPADA.
·      SYSTEM ROZGRYWEK PRZEDSTAWIA DOŁĄCZONA TABELA.

WYNIKI LOSOWANIA PUCHARU

Puchar Ligi  2015/2016
 

1

SPÓŁDZIELNIA SIELEC                    

 

    (17)   DEMOTYWATORZY                

32

DEMOTYWATORZY   3:0 vo                    

 

4:2         (1)
 
  DEMOTYWATORZY                    

33

LEWART BEJSCE II       (33)                

 

        9:3   DEMOTYWATORZY            

17

MEBLO DAR                        

 

  (2)   MEBLO DAR                    

48

-      2:6           (18)                    

 

      HOLI SOULS                

16

HOLI SOULS       (41)            

 

            1:12   BEST BRUK        

9

BEST BRUK                    

 

    (19)   BEST BRUK                

24

    6:4                    

 

  (3)   RACHWAŁOWIANKA                    

41

RACHWAŁOWIANKA       (34)                

 

            BEST BRUK            

25

MŁODE WILKI       5:4                

 

4:10      (4)   LEWART                    

40

LEWART BEJSCE   7:5           4:6        

 

    (20)   LEWART                

8

DAREMNY TRUD           (45)        

 

                    RAFIS    

5

RAFIS                    

 

    (21)   RAFIS                

28

NIEPOZORNI   7:4                     

 

4:13                 (5)
  ŚMIŁOWICE                    

37

ŚMIŁOWICE       (35)                

 

        8:2   RAFIS            

21

NABITE KABANOSY                        

 

 3:3 k. 4:3     (6)   NABITE KABANOSY                    

44

BEST BRUK II                        

 

    5:1          (22)   DRINK TEAM                

12

DRINK TEAM       (42)            

 

            6:2   RAFIS        

13

GLADIATOR KRZCZONÓW                    

 

    7:5     GLADIATOR                

20

LSD DOBIESŁAWICE   (23)                    

 

0:3 VO  (7)   METALIKA PIOTROWICE                    

45

METALIKA PIOTROWICE       (36)                

 

        5:8   SZYBCY I WŚCIEK            

29

TOPOLA                        

 

           5:2               (8)   TOPOLA                    

36

K2 KRĘPICE   5:9               2:2 k 5:4    

 

    (24)   SZYBCY I WŚCIEK                

4

SZYBCY I WŚCIEKLI               (47)    

 

                        RAFIS

3

POLONIA SĘDZISZOWICE                    

 

    5:1   POLONIA SĘDZIS                

30

LACON TEAM   (25)                    

 

           4:14             (9)   SCORPION                    

35

SCORPION SKALB       (37)                

 

            RACŁAWICE            

19

STRAŻ SĘDZISZOW                        

 

      O:3 VO      (10)   EDIHAFT                    

46

EDIHAFT BIELECKI        4:6                    

 

    (26)   RACŁAWICE                

14

RACŁAWICE       (43)            

 

                WISŁA        

11

WISŁA OPATOWIEC         3:2            

 

    5:4    WISŁA                

22

ROSIEJÓW NAD STAWEM   (27)                    

 

3:5               (11)
  ZŁOTY TEAM                    

43

ZŁOTY TEAM       (38)                

 

        8:4   WISŁA            

27

FARMACJA                        

 

12:3              (12)   FARMACJA                    

38

WISŁA OPATOWIE II   (28)             3:1        

 

    10:2      ROLMET                

6

ROLMET           (46)        

 

                    WISŁA    

7

TANK CHEM PRZEMYKÓW                    

 

      1:8   ZORZA                

26

CAFFARO   (29)                    

 

              1:4       (13)   ZORZA                    

39

ZORZA MIKOŁAJÓW       (39)                

 

        2:14   PŁYWALNIA KOS            

23

KORYTO                        

 

6:2        (14)   KORYTO                    

42

WŁOSTOWIANKA   3:9                    

 

    (30)   PŁYWALNIA KOS                

10

PŁYWALNIA KOS       (44)            

 

                PŁYWALNIA KOS        

15

WOJCIECHÓW       3:0 vo            

 

    2:8   WOLNI STRZELCY                

18

WOLNI STRZELCY   (31)                    

 

  6:0      (15)   WOLNI STRZELCY                    

47

KILO WIEJSKIEJ       (40)                

 

            WITOWIANKA            

31

PRESTO TEAM       2:5                 

 

            5:6            (16)   NAPRZÓD                    

34

NAPRZÓD SKAL.     (32)                    

 

       3:6    WITOWIANKA                

2

SHOT WITOWIANKA                    
 
WYNIKI
O III MIEJSCE
PŁYWALNIA KOS
Pleszyński R. 1, Piotrowski P. 1
 
BEST BRUK
Bartosik J. 4, Gorzkowski O. 1
2:5
FINAŁ
WISŁA OPATOWIEC
Kępa P. 2
 
RAFIS
Wołowski M. 1, Wendel M. 1
2:2 k 4:5
PŁYWALNIA KOS
Nowak M. 1
  WISŁA OPATOWIEC
Włusek P. 1, Bizoń G. 1, Jurek P. 1
1:3
BEST BRUK
Gorzkowski M. 2, Gorzkowski O. 1, Zakrzewski M. 1
  RAFIS
Adamczyk M. 4, Wołowski M. 1, Wendel M. 1
4:6
WISŁA OPATOWIEC
Wasilewski P. 2, Bizoń G. 1
  RACŁAWICE
Pełka T. 1, Twardowski M. 1
3:2
PŁYWALNIA KOS   SHOT WITOWIANKA 3:0 VO
BEST BRUK
Bzdziuła K. 3, Bartosik J. 2, Wrona D. 2, Zakrzewski M. 2, Bartosik K. 1, Stachura M. 1, , Perlik M. 1
  DEMOTYWATORZY
Włusek M. 1
12:1
RAFIS
Wołowski M. 3, Wendel M. 2, Kawula M. 1
  SZYBCY I WŚCIEKLI
Ziętara M. 1, Wąż M. 1
6:2
ROLMET
Dąbrowski R. 4
  WISŁA OPATOWIEC
Stalmach M. 3, Bizoń G. 2, Jurek P. 2, Włusek P. 1
4:8
HOLI SOULS
Skinder T. 2, Antos K. 1
  DEMOTYWATORZY
Kurczyna B. 3, Wieczorek M. 2, Jachna K. 1, Jach B. 1, Cebula K. 1, samobójcza
3:9
SZYBCY I WŚCIEKLI
Dworak Ł. 3, Wąż M. 2, Tabor K. 2, Walkiewicz M. 1
  GLADIATOR KRZCZONÓW
Sala J. 2, Modzelewski A. 1, Stokłosa D. 1, Stokłosa A. 1
8:5
SHOT WITOWIANKA
Kudelski B. 4, Niciarz P. 1
  WOLNI STRZELCY
Grobys K. 1, Wilk B. 1
5:2
BEST BRUK
Wrona D. 3, Bartosik J. 2
  LEWART BEJSCE
Klepacz P. 4
5:4
GLADIATOR KRZCZONÓW
Sala J. 5, Stokłosa A. 2
  METALIKA PIOTROWICE
Chlebica J. 2, Zaleśny R. 1, Zaleśny A. 1, Zaleśny R. 1
7:5
PŁYWALNIA KOS
Wątek N. 5, Piotrowski P. 4, Szlembarski M. 2,
Antos R. 1,  Cieśla D. 1, Pleszyński R. 1
  ZORZA MIKOŁAJÓW
Niedźwiedź ł. 2
14:7
WISŁA OPATOWIEC
Kępa P. 2, Jurek P. 1, Włusek P. 1, Stalmach M. 1
  ZŁOTY TEAM
Porebski Ł. 1, Kumor D. 1, Parlak P. 1
5:4
BEST BRUK
Bartosik J. 2, Zakrzewski M. 2, Stachura M. 1, Perlik M. 1
  RACHWAŁOWIANKA
Badzioch P. 2, Trybała S. 1, Trybała P. 1
6:4
DAREMNY TRUD
Przebieracz H. 3, Olesiński K. 1, Nowak M. 1
  LEWART BEJSCE
Klepacz P. 3, Kucharski Ł. 3, Gruchała M. 1
5:7
RAFIS
Wołowski M. 4, Stępień R. 2, Adamczyk M. 1
  DRINK TEAM
Pobiega M. 2
8:2
RACŁAWICE
Twardowski M. 2, Pełka T. 2, Pełka P. 1, Musiał M. 1
  EDIHAFT BIELECKI
Bielecki D. 3, samobójcza
6:4
WOJCIECHÓW
Kupiszewski H. 1, Pietrzyk A. 1
  WOLNI STRZELCY
Wilk B. 3, Kozieł K. 1, Grobys K. 1,  Śmiech D. 1,       Klasiński D. 1, Musiał A. 1
2:8
DEMOTYWATORZY
 
  SPÓŁDZIELNIA SIELEC
 
3:0 VO
WOLNI STRZELCY
Grobys K. 2, Śmiech D. 2, WilkB. 1, Musiał A. 1
  KILO WIEJSKIEJ
 
6:0
TANK CHEM PRZEMYKÓW
Noga S. 1
  ZORZA MIKOŁAJÓW
Niedźwiedź Ł. 3, Misiewicz Ł. 1, Gadawski Ł. 1, Niedźwiedź A. 1, Zapart D. 1, Wiącek K. 1
1:8
LSD DOBIESŁAWICE   METALIKA PIOTROWICE 0:3 VO
SHOT WITOWIANKA
Przybył W. 4, Kudelski B. 1, Siwiecki M. 1
  NAPRZÓD SKALBMIERZ
Nowak A. 2, Jędruch Ł. 1
6:3
POLONIA SĘDZISZOWICE
Jaworski D. 3, Jesionka B. 2
  SCORPION SKALBMIERZ
Gołębiowski N. 1
5:1
DRINK TEAM
Leżoń W. 3, Pobiega M. 2
  NABITE KABANOSY
Bomba M. 1
5:1
PŁYWALNIA KOS
Watek N. 3, Piotrowski P. 3, Nowak M. 2, Cieśla D. 1
  KORYTO
Cichy D. 3
9:3
MEBLO DAR
Gołębiowski Sz. 1, Nowak P. 1
 
HOLI SOULS
Pierzchała P. 2, Gala J. 1, Skinder T. 1, Wątek A. 1,
Szmigiel Sz. 1
2:6
RAFIS
Adamczyk M. 3, Wendel M. 2, Stępień R. 1,
Wołowski M. 1
  ŚMIŁOWICE
Tabor B. 2, Zgała P. 1, Mocherek D. 1
7:4
ROLMET
Armatys T.  4, Adamski K. 3, Dąbrowski R. 2,
Filipczak K. 1
  FARMACJA
Gącik D. 2
10:2
LEWART BEJSCE
Szczęśniak K. 3, Zuwała K. 2, Klepacz P. 2,
Gruchała M. 2, Kucharski Ł. 1
  MŁODE WILKI
Dymek B. 3, Paczkowski A. 1.
10:4
TOPOLA
Fakowski P. 2, Pawlik D. 2, Fakowski T. 1.
  SZYBCY I WSCIEKLI
Wieczorek D. 4, Wąż M. 2, Tabor K. 1, Walkiweicz M. 1
5:9
STRAŻ SĘDZISZOWICE
  EDIHAFT BIELECKI 0:3 vo
LACON TEAM
Kaczmarek W. 2, Machynia A. 1,  Płaszewski M. 1
  SCORPION SKALBMIERZ
Fucia Z. 4, Chećko P. 2, Fasolewski M. 2, Wojtusik D. 2, Kułaga Ł. 2,  Pisarek Ł. 2
4:14
CAFFARO
Piotrowski P. 1
  ZORZA MIKOŁAJÓW
Wiącek K. 3, Niedźwiedź Ł. 1.
1:4
PRESTO TEAM
Szczepanik P. 2, Rychlicki R. 1, Sobczyk S. 1, Wcisło A. 1
  NAPRZÓD SKALBMIERZ
Sobieraj J. 2,  Nowak A. 2, Pozłótka J. 1, Wójcik W. 1
5:6
FARMACJA
Prokop P. 2, Gącik D. 2, Górniak K. 2, Nowak D. 2, Kozioł M. 1,
Maciąg W. 1, Noga B. 1, Rasała R. 1
 
WISŁA OPATOWIEC II
Franasik E. 1, Korzec M. 1, Milczyński K. 1
12:3
TOPOLA
Fakowski P. 4, Fakowski T. 1
 
K2 KRĘPICE, KOBYLNIKI
Porębski R. 1, Kwiecień P. 1
5:2
KORYTO
WrzesieńM. 3, Cichy K. 2, Jędras S. 1
 
WŁOSTOWIANKA
Święs A. 1,  Chuchmacz P. 1
6:2
DEMOTYWATORZY
Krzemiński S. 2, Jach B. 1, Kurczyna B. 1
 
LEWART BEJSCE II
Stankiewicz M.  2
4:2
NABITE KABANOSY
Magiera Sz. 1, Macugowski E. 1, Skowron P.  1
  BEST BRUK II
Kwiecień Sz. 3
3:3 K. 4:3
ZŁOTY TEAM
KAdzielski M. 4, Musiał D. 1
  ROSIEJÓW NAD STAWEM
Nowak D. 2, Szostak D. 1
5:3
ŚMIŁOWICE
Czekaj M. 5, Sowa M. 2, Marzec Ł. 2, Kukuła M. 1, Zgała P. 1,
Tabor B. 1, Kurczab P. 1
 
NIEPOZORNI
Kuśnierz J. 2, Cieślik K. 1, Gł
13:4

 

I LIGA

WISŁA OPATOWIEC
RAFAŁ KAŃSKI
MATEUSZ STALMACH
IWAŃSKI DOMINIK
KOWALSKI PATRYK
WŁUSEK PRZEMYSŁAW
KOWALSKI DAWID
KĘPA PAWEŁ
LESZCZAK SEBASTIAN
BIZOŃ GRZEGORZ

JUREK PIOTR
SZCZERBA  PAWEŁ
SZCZERBA MICHAŁ


 

SHOT WITOWIANKA
GÓRA  MACIEJ
GÓRA  SZCZEPAN
ZABIJAK  HUBERT
PRZYBYŁ WOJTEK
KUDELSKI BARTEK
NICIARZ PIOTR
SIWIECKI MICHAŁ
POTĘGA ŁUKASZ
MALCZEWSKI WOJCIECH
KRZYSZTOF TOMASZ
GORZAŁCZANY SZYMON 

DAREMNY TRUD
PRZEBIERACZ HUBERT
PRZEBIERACZ ADRIAN
SŁABOSZ KAMIL
KUPIEC DAMIAN
ADAMCZYK RADOSŁAW
CIEŚNIARSKI MICHAŁ
JUROŁAJĆ SZYMON
RZĄSA DOMINIK
OLESIŃSKI KAMIL
PORĘBSKI ARKADIUSZ
NOWAK MARCEL
KULA ŁUKASZ

 

MARSYLIA
CZAJKA PAWEŁ
MUSIAŁ ANDRZEJ
SUCHAN DANIEL
IDZIAK ADAM
DYBAŁ DOMINIK
KISIEL MAREK
KLUZA MARCIN
FRACZKIEWICZ DOMINIK
ORACZEWSKI PATRYK
KASIAK WALDEMAR
MAKUCH MARIUSZ
STALMACH MICHAŁ

 

TANK CHEM PRZEMYKÓW
NOGA SEBASTIAN
SKRZELA KAMIL
LEWICKI ARKADIUSZ
PIECUCH ADAM
GOLBA SEWERYN

BYSIŃSKI PRZEMYSŁAW
CHADZAK MARIUSZ
ORACZ MARIUSZ
ORACZ JAROSŁAW
GWÓŻDZ DAWID|
NOGA MATEUSZ
SIKORA KAMIL


 

POLONIA SĘDZISZOWICE
MENTEL SYLWESTER
NIEMIEC KAMIL
KUŹMA DARIUSZ
PLUTA MARCIN
KOZIEŁ KRZYSZTOF

NOWAK PRZEMYSŁAW
PIETRAS HUBERT
GZYL ARTUR
JAWORSKI DOMINIK
JESIONKA BARTOSZ
 

RAFIS
ZIĘTEK RAFAŁ
PIOTR SKOWRON
KABAT RAFAŁ
MORSZTYN ADRIAN
WOŁOWSKI MATEUSZ
STĘPIEŃ ŁUKASZ

KĘKUŚ KRZYSZTOF
ROJEK TOMASZ
TRZEPATOWSKI PIOTR
SADOWSKI ADAM
STĘPIEŃ RAFAŁ
ADAMCZYK MARIUSZ
IDZIAK TOMASZ
KLIMCZYK BARTŁOMIEJ
WENDEL MACIEJ

SZYBCY I WŚCIEKLI
ADAMCZYK  MARCIN
ZIĘTARA  MICHAŁ
GOŁEBIOWSKI PRZEMYSŁAW
GOŁEBIOWSKI MACIEK
KALETA ERWIN    
DWORAK ŁUKASZ    
WĄŻ MATEUSZ
TABOR KRYSTIAN  

KOCERBA KAMIL  
WALKIEWICZ MICHAŁ
KOWALSKI MICHAŁ
KŁODA KAMIL

 

SPÓŁDZIELNIA SIELEC
BANASZEK ARTUR
BANASZEK ROBERT
BARAN GRZEGORZ
FUCIA DAWID
KSIĄŻEK MICHAŁ
KSIĄŻEK DOMINIK
TALER MARCIN
ŚLEDŹ MATEUSZ
KORDOS JAKUB
AMBROŻY PAWEŁ
BLADY MATEUSZ
PRUCNAL PAWE


 

ROLMET
CIEKALSKI ROBERET
SOBCZYK DOMINIK

ORZECHOWSKI KRYSTIAN
MUSIAŁ MACIEJ
PORĘBSKI ARKADIUSZ
RADZISZEWSKI PAWEŁ
FRĄCZEK ŁUKASZ
DĄBROWSKI ROBERT
KAWA TOMASZ
ADAMSKI KAMIL
FILIPCZAK KRZYSZTOF
ZACHARIASZ JANUSZ


 

PŁYWALNIA KOS
PLESZYŃSKI ROBERT
CIEŚLA DARIUSZ
SZLEMBARSKI MARCIN
WĄTEK MARCIN
GAIK MICHAŁ
ANTOS ROMAN
NOWAK MICHAŁ
PIOTR PIOTROWSKI

KUŚNINERZ KRZYSZTOF
DARMOŃ TOMASZ
NIEDZIELA PAWEŁ
WĄTEK NORBERT
WĄTEK KONRAD
SZLĘK MARCIN
FIJAŁKOWSKI MATEUSZ

BEST BRUK
BARTOSIK JAKUB
BARTOSIK KAROL
GORZKOWSKI OLAF
GORZKOWSKI MICHAŁ
RYŃCA KAMIL
KRAWIEC ARKADIUSZ
WRONA DAWID

JASKÓLSKI PATRYK
STACHURA MICHAŁ
ZAKRZEWSKI MARCIN
PERLIK MICHAŁ
OSTROWSKI MATEUSZ

 

Podkategorie