REGULAMIN

POWIATOWEJ LIGI FUTSALU
 2018/19

 

1. Zasady ogólne

 1. Każda drużyna musi się składać minimum z 12 zawodników.
 2. Drużyny  dokonują  wpłaty w wysokości: I Liga  1100zł, II Liga  1000, III i IV Liga 950 zł oraz po 50 zł za każdego zawodnika  powyżej 12 –tu tzw. wpisowe do turnieju, oraz 50 zł za każdego powyżej trzech zawodników nie zawodowców z poza terenu powiatu i gmin ościennych.Wpisowe zawiera ubezpieczenie  NW Sport.
 3. Drużyna może posiadać w składzie 3 zawodowców ( lub dowolną liczbę zawodników /nie zawodowców/  z poza terenu powiatu i gmin ościennych, jeśli spełni 2 punkt regulaminu.) + 1 zawodnik A -klasy 
 4. Wpisowe do Ligi musi być wpłacone przed rozpoczęciem turnieju.
 5. Składa listę zawodników, na której musi być podany rok urodzenia zawodników, zaznaczona osoba odpowiedzialna za drużynę (odpowiedzialność finansowa, dyscyplinarna oraz moralna) oraz zaznaczeni zawodnicy czynni.
 6. Każdy mecz musi rozpocząć minimum 8 zawodników, w przypadku braku wystarczającej liczby graczy drużyna obciążana jest karą pieniężną w wysokości 50 zł. Dopuszcza się rozegranie 2 meczy w sezonie bez wystarczającej liczby zawodników i bez konsekwencji.
 7. Oddanie meczu walkowerem wyklucza drużynę z dalszych rozgrywek!!!
 8. Jeśli w drużynie wystąpi nieuprawniony zawodnik drużyna zostaje zdyskwalifikowana i wycofana z dalszych rozgrywek. Zdobyte punkty zostają anulowane. Nieuczciwy zawodnik nie może wystąpić w naszych rozgrywkach w następnym sezonie !!!
 9. Złożona lista jest ostateczną i tylko znajdujący się na niej zawodnicy mogą grać w poszczególnych meczach.
 10. W szczególnym przypadku np. kontuzji, która wyklucza z gry w sezonie/ dopuszcza się możliwość zmiany  jednego zawodnika w drużynie. Nie może to być jednak zawodnik zgłoszony w tym sezonie do innej drużyny PLF 2018/2019.
 11. W turnieju mogą grać zawodnicy nie zrzeszeni oraz zrzeszeni grający w klubach i uczestniczący w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez OZPN i PZPN.
 12. Zawodowiec to zawodnik drużyny A klasy, również zawodnik ogólnopolskiej LIgi FUTSALU każdego szczebla, który rozegrał przynajmniej 1 mecz w rundzie jesiennej 2018 w lidze.NIE DOTYCZY ZAWODNIKÓW A KLASY NA STAŁE ZAMELDOWANYCH NA TERENIE POWIATU KAZIMIERZA WIELKA i gmin ościennych
 13. W play-off może wystąpić zawodnik który rozegrał przynajmniej 3 meczy w sezonie.
 14. Zawodnicy urodzeni w latach 2000, 2001, 2002,2003 muszą doręczyć zgodę rodziców na grę w turnieju na drukach wydanych przez organizatora!!!
 15. Wszyscy zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie!!! – za stan zdrowia poszczególnych zawodników i wynikających z tego konsekwencji w trakcie turnieju organizator nie ponosi odpowiedzialności!!!.
 16. Każda drużyna powinna posiadać dodatkowe ubezpieczenie sportowe np. na wypadek kontuzji lub inne.
 17. Organizator Powiatowej Ligi Futsalu, wszystkie osoby z nim współpracujące, a   także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją ligi nie ponoszą  odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
 18. Każdy zawodnik grający w danym meczu musi okazać KARNET wydany przez KOS, który upoważnia go do gry. Brak karnetu wyklucza zawodnika z gry w danym meczu. Za wyrobienie duplikatu KOS pobiera opłatę w wysokości 5zł. Zawodnik powinien posiadać również dokument tożsamości(dowód, paszport, legitymację szkolną lub prawo jazdy). Weryfikacji dokona organizator wspólnie z sędzią przed meczem – tylko zweryfikowani zawodnicy mogą grać w danym meczu. Nie dopuszcza się weryfikacji w przerwie lub podczas meczu.
 19. Drużyna gra w składzie 5-osobowym (czterech graczy w polu + bramkarz).
 20. Drużyna zdekompletowana może wystąpić w minimalnym składzie 3 zawodników.
 21. Mecz składa się z dwóch równych części po 20 min każda z przerwą na zmianę stron.
 22. Maksymalna ilość zawodników - nieograniczona
 23. W meczu może wystąpić dowolna ilość zawodników – wcześniej zweryfikowanych przy zmianach lotnych w strefie zmian. (strefą zmian określony jest obszar przy ławce zawodników rezerwowych).
 24. Do jakichkolwiek dyskusji z sędzią upoważniony jest tylko kapitan drużyny. Dyskusje innych zawodników będą traktowane jako nie sportowe zachowanie!!!
 25. Za czerwone kartki zostaje utrzymana kara pieniężna w wysokości 50 zł. Zawodnik, który nie wpłaci kary nie będzie dopuszczony do gry! Środki zgromadzone z wpłat zostaną przeznaczone na podwyższenie nagrody dla zwycięzcy ligi.
  Pozostałe kary bez zmian patrz 
 26. wprowadzone zostają kary odsunięcia od kolejnego meczu dla zawodnika który w sumie otrzyma 4 żółte kartki.wrpwadzone zostają kary dyscylinarne dla zawodników, którzy  w niesportowy i wulgarny sposób będą odnosić się do sędziów, zachowywać na boisku bądź trybunach:
  - kara odsunięcia od -  1 meczu
  - kara odsunięcia od -  3 meczy
  - kara odsunięcia od -  5 meczy
  - dyskfalifikacja
     /ORGANIZATOR PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE KARY/
 27. Turniej będzie rozgrywany jednakowymi piłkami (skóra rozmiar – 4).
 28. Organizator przedstawi składy wszystkich drużyn na swojej stronie internetowej.

2. System Rozgrywek

 • LIGA  I, II , III, IV

1
Runda

2
Runda

3
Runda

4
Runda

5
Runda

6
Runda

7
Runda

8
Runda

9
Runda

10
Runda

11
Runda

1-(12)

(12)-7

2-(12)

(12)-8

3-(12)

(12)-9

4-(12)

(12)-10

5-(12)

(12)-11

6-(12)

2-11

8-6

3-1

9-7

4-2

10-8

5-3

11-9

6-4

1-10

7-5

3-10

9-5

4-11

10-6

5-1

11-7

6-2

1-8

7-3

2-9

8-4

4-9

10-4

5-10

11-5

6-11

1-6

7-1

2-7

8-2

3-8

9-3

5-8

11-3

6-9

1-4

7-10

2-5

8-11

3-6

9-1

4-7

10-2

6-7

1-2

7-8

2-3

8-9

3-4

9-10

4-5

10-11

5-6

11-1

 •  
 1. W turnieju bierze udział 46 zespoły, które w obecności zainteresowanych podzielono na: I Ligę 11 zespołów, II Ligę -12 zespołów,III ligę 12 zespołów i IV Ligę - 11 zespołów
 2. W grupach rozgrywane są pojedynki drużyn – każda z każdą jeden mecz./za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, przegrana 0 punktów /.
 3. Przyjmuje się zasadę, iż przy równej ilości zdobytych punktów o wyższej pozycji decyduje kolejno: bezpośredni pojedynek, różnica strzelonych bramek, większa ilość strzelonych bramek, losowanie. 
 4. Z I Ligi nie spada żadna drużyna. Na miejsce 12  wchodzi,  drużyna z II ligi Ligi,  natomaist drużyna z miejsca 11 gra baraż z  drużyną II ligi
 5. Z II ligi spada drużyna z miejsca  12 a na jej miejsce  wchodzi,  drużyna z III ligi natomaist drużyny z miejsca 11  gra baraż  z  drużyną III ligi
 6. Z III ligi spada drużyna z miejsca  12 a na jej miejsce  wchodzi,  1  drużyna z IV ligi natomaist drużyny z miejsca 11 gra baraż z drużyną IV lig
 7. O wejściu do finału decyduje wynik dwu-meczu. Dla drużyn 1-4 z play-off mecz i rewanż /za wyjątkiem IV Ligi/ O wejściu do finału decyduje wynik dwu meczu - 1 mecz z rundy zasadniczej zaliczony jest jako I Play-Off.
 8. O zwycięstwie w lidze decyduje jeden mecz finałowy, jak również w barażu.
 9. W każdej grupie po rundzie zasadniczej drużyny, które zajmą miejsce od 1 do 4 w grupie rozegrają Playoff zgodnie z kluczem
 

1 - 4
2 - 3

PRZEGRANI ZAGRAJĄ
O MIEJSCA III i IV
W GRUPIE

ZWYCIĘZCY ZAGRAJĄ
O MIEJSCA II i I
W GRUPIE

W grupach drużyny grają każdy z każdym jeden mecz bez rewanżu

3. Puchar Ligi

W PUCHARZE LIGI PRAWO GRY MAJĄ WSZYSTKIE DRUŻYNY.
·      GRAMY SYSTEMEM PUCHAROWYM - PRZEGRYWAJĄCA DRUŻYN ODPADA.
·      SYSTEM ROZGRYWEK PRZEDSTAWIA DOŁĄCZONA TABELA.
    SYSTEM ROZGRYWEK PRZEDSTAWIA DOŁĄCZONA TABELA.

1

                     
                           

32

                         
                           

33

                         
                           

17

                         
                           

48

                         
                           

16

                     
                           

9

                     
                           

24

                         
                           

41

                         
                           

25

                         
                           

40

                         
                           

8

                     
                           

5

                     
                           

28

                         
                           

37

                         
                           

21

                         
                           

44

                         
                           

12

                     
                           

13

                     
                           

20

                         
                           

45

                         
                           

29

                         
                           

35

                         
                           

4

                     
                           

3

                     
                           

30

                         
                           

35

                         
                           

19

                         
                           

46

                         
                           

14

                     
                           

11

                     
                           

22

                         
                           

43

                         
                           

27

                         
                           

38

                         
                           

6

                     
                           

7

                     
                           

26

                         
                           

39

                         
                           

23

                         
                           

42

                         
                           

10

                     
                           

15

                     
                           

18

                         
                           

47

                         
                           

31

                         
                           

40

                         
                           

2

                     
 

ORGANIZATOR PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE KARY:

a)     ŻÓŁTA KARTKA – WYKLUCZENIE Z GRY NA 2 MIN – ZA NIESPORTOWE ZACHOWANIE (DYSKUSJA Z SĘDZIĄ, PRZEKLEŃSTWA, PYSKOWANIE, FAULE)
DRUGA  ŻÓŁTA KARTKA W MECZU – WYKLUCZENIE DO KOŃCA MECZU. PRZERWA MIĘDZY POŁOWAMI MECZU ANULUJE KARĘ CZASOWĄ.
b)    CZERWONA KARTKA – WYKLUCZENIE Z MECZU ORAZ ODSUNIĘCIE OD KOLEJNEGO SPOTKANIA – ZA BRUTALNE FAULE , AROGANCKIE ZACHOWANIE PO 2 MINUTACH INNY ZAWODNIK DRUŻYNY MOŻE ZASTĄPIĆ ZAWODNIKA ZDYSKWALIFIKOWANEGO W MECZU, DOTYCZY RÓWNIEŻ ZAWODNIKÓW NA ŁAWCE REZERWOWYCH
c)     PODCZAS GRY MOŻNA UŻYWAĆ SŁOWA MOJA, NIE DOPUSZCZA SIĘ KIEROWANIA DRUŻYNĄ PRZEZ KRZYKI ZAWODNIKA DO ZAWODNIKA
 1. ZA GRĘ W DRUŻYNIE NIEUPRAWNIONEGO ZAWODNIKA DRUŻYNA PRZECIWNA OTRZYMUJE WALKOWER  W STOSUNKU 5:0 !!!. GDY W JEDNYM MECZU W OBU DRUŻYNACH WYSTĄPIĄ NIEUPRAWNIENI ZAWODNICY MECZ UWAŻA SIĘ ZA ODBYTY A DRUŻYNY OTRZYMUJĄ  ZERO  PUNKTÓW.
 2. wprowadzone zostają kary odsunięcia od kolejnego meczu dla zawodnika który w sumie otrzyma 4 żółte kartki.wrpwadzone zostają kary dyscylinarne dla zawodników, którzy  w niesportowy i wulgarny sposób będą odnosić się do sędziów, zachowywać na boisku bądź trybunach:
  - kara odsunięcia od -  1 meczu
  - kara odsunięcia od -  3 meczy
  - kara odsunięcia od -  5 meczy
  - dyskfalifikacja
    
 3.  INNE ISTOTNE I SPORNE SPRAWY NIE ZAWARTE W POWYŻSZYM REGULAMINIE REGULUJĄ PRZEPISY OGÓLNE FUTSALU.
 4. W PRZYPADKU REMISU W RUNDZIE PUCHAROWEJ DRUŻYNY WYKONUJĄ RZUTY KARNE PO 3 KAŻDA DRUŻYNA.
 5. ODDANIE  MECZU  WALKOWEREM WYKLUCZA DRUŻYNĘ Z ROZGRYWEK WŁĄCZNIE  
  Z UTRATĄ WPISOWEGO!!
 6. RZUT KARNY I RZUT KARNY PRZEDŁUŻONY ORAZ RZUT WOLNY MUSI BYĆ  WYKONANY, NAWET GDY ZAKOŃCZY SIĘ CZAS GRY\
 7. SPRAWACH TRUDNYCH DECYZJE PODEJMUJE KOMISJA  W SKŁADZIE :
  Stefan Marzec – przewodniczący, Robert Pleszyński – zastępca przewodniczącego    
  PODJĘTE DECYZJE  SĄ OSTATECZNE!

5. Nagrody

 • Powiatowa Liga Futsalu
 • Za zajęcie I,II,III, IV Miejsca puchary - I, II, III, IV Liga
 • Wszystkie drużyny otrzymują dyplomy.
 • Nalepsi zawodnicy poszczególnych lig otrzymują statuetki i medale.
 • Nagrody rzeczowe /artykuły sportowe/ na kwotę:
 • I Liga - I Miejsce ? zł, II Miejsce ? zł, III Miejsce ? zł
 • II Liga - I Miejsce ? zł, II Miejsce ? zł, III Miejsce ? zł
 • III Liga - I Miejsce ? zł
 • IV Liga - I Miejsce ? zł
 • Puchar Ligi
 • Za zajęcie I,II,III, IV Miejsca puchary
 • Pierwsze osiem drużynyn otrzymują dyplomy.
 • Nagrody rzeczowe /artykuły sportowe/ na kwotę
 •  I Miejsce ? zł, II Miejsce ? zł, III Miejsce ? zł

Historia Powiatowej Ligi Futsalu w Kazimierzy Wielkiej

UWAGA PUCHAR LIGI !!!

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DRUŻYNY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ROZGRYWKACH
PUCHARU LIGI 2017/18
WARUNKIEM UCZESTNICTWA JEST ZGŁOSZENIE NA E-MAILA 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
DRUŻYNY DO DNIA 14.01.2018 DO GODZINY 12:00
DRUŻYNY KTÓRE NIE PRZYŚLĄ ZGŁOSZEŃ NIE WEZMĄ UDZIAŁU W LOSOWANIU.
LOSOWANIE PUCHARU LIGI 14.01.2018 /NIEDZIELA/ GODZINA 19:15

PLANOWANE ROZPOCZĘCIE MECZY PUCHARU LIGI STYCZNIA 2018

WYNIKI LOSOWANIA PUCHARU

Puchar Ligi  2017/2018
 

1

RACŁAWICE                    

 

        RACŁAWICE                

32

                         

 

                         

33

                         

 

        12: 4   RACŁAWICE            

17

CAFFARO JUNIORZY                        

 

    CAFFARO JUNI                    

48

    2: 5                    

 

      WOLNI STRZEL.                

16

WOLNI STRZELCY                    

 

            9: 7   RACŁAWICE        

9

SIELEC TEAM                    

 

        LEWART II                

24

LEWART II   0 : 1                    

 

    LEWART II                    

41

                         

 

        3: 6   TANK CHEM            

25

SHOT GUN                        

 

3 : 5   WOJCIECHÓW                    

40

WOJCIECHÓW                        

 

    2 : 4   TANK CHEM                

8

TANK CHEM           4 : 8        

 

                    WISŁA    

5

WISŁA OPATOWIEC                    

 

    5 : 4   WISŁA I                

28

WŁOSTOWIANKA                        

 

  3 : 3 k 2:1                    WŁOSTOWIANKA                    

37

ROSIEJÓW II                        

 

        13 : 8   WISŁA I            

21

JASKÓŁKI                        

 

13 : 2   JASKÓŁKI                    

44

SPEC-BUD   3 : 0 vo                    

 

        JASKÓŁKI                

12

NAPRZÓD SKALBMIERZ                    

 

            9 : 5   WISŁA I        

13

TAJFUN CIESZKOWY                    

 

    2 : 12   KORYTO                

20

   

 

                   

 

    KORYTO                    

45

KORYTO                        

 

        5 : 4   KORYTO            

29

FC ZMORA                        

 

4 : 8   SĘDZISZOWICE                    

36

SĘDZISZOWICE   2 : 11                    

 

            U-21                

4

U-21                    

 

                    4 : 1   WISŁA

3

RACHWAŁOWIANKA                    

 

    6 : 4   RACHWAŁOWIANKA                

30

DROŻEJOWICE                        

 

6 : 5   DROŻEJOWICE                    

35

CZARNOCIN                        

 

        9 : 3   RACHWAŁOWIANKA            

19

ZORZA                        

 

7 : 4   ZORZA                    

46

METALIKA PIOTR.                        

 

    4 : 8   POL-COM                

14

POL-COM WITOWIANKA                    

 

            10 : 4   RACHWAŁOWIANKA        

11

NA BANI                    

 

    0 : 3 VO   LEWART I                

22

LEWART I                        

 

    LEWART I                    

43

-                        

 

        0 : 3 VO   KRÓLEWSCY            

27

GLADIATOR I                        

 

7 : 2   GLADIATOR I                    

38

OUTSIDERZY   6 : 7                    

 

        KRÓLEWSCY                

6

KRÓLEWSCY                    

 

                5 : 8   BEST BRUK    

7

BEST BRUK                    

 

    5 : 1   BEST BRUK                

26

K2                        

 

9 : 3   K2                    

39

SPARTA JUNIORZY                        

 

        10 : 5   BEST BRUK            

23

GLADIATOR II                        

 

0 : 3 vo   CISNIENIOWCY                    

42

CISNIENIOWCY   1 : 2                    

 

        PŁYWALNIA KOS                

10

PŁYWALNIA KOS                    

 

            5 : 4   BEST BRUK        

15

GRANDA                    

 

    1 : 14   ZŁOTY TEAM                

18

ZŁOTY TEAM                        

 

    ZŁOTY TEAM                    

47

                         

 

        8 : 4   ZŁOTY TEAM            

31

                         

 

 

                       

34

                         

 

        ROLMET                

2

ROLMET                    
 

 

FINAŁ
WISŁA OPATOWIEC
Kępa P. 2, Kański R. 1, Bizoń G. 1
 
BEST BRUK
Bździuła J. 1
4 : 1
O III MIEJSCE
RACŁAWICE
Twardowski M. 2, Gadek Ł. 2, Pełka T. 1
 
RACHWAŁOWIANKA
Stalmach K. 1, Kułaga Ł. 1
5 : 2
RACŁAWICE
Pełka P. 2, Twardowski M. 1, Gądek Ł. 1
  WISŁA OPATOWIEC
Stalmach M. 2, Kępa P. 2, Bizoń G. 2, Madejski P. 2
4 : 8
RACHWAŁOWIANKA
Badzioch P. 2, Trzaska K. 1, Kułaga Ł. 1, Stalmach K. 1
  BEST BRUK
Bździuła K. 2, Bartosik K. 2, Kaczor A. 1, Grabski Sz. 1, Kwiecień Sz. 1, Frączkiewicz D. 1
5 : 8
KORYTO
Latos R. 2, Cichy D. 1, Wrzesień M. 1,
Gołębiowski P. 1
  WISŁA OPATOWIEC I
Madejski P. 4, Bizoń G. 3, Kępa P. 1, Stalmach M. 1
5 : 9
KRÓLEWSCY
Odrobina C. 2, Kądzielski P. 1, Lozia K. 1
  RACHWAŁOWIANKA
Badzioch P. 5, Trzaska K. 3, Stalmach K. 2
4 : 10
TANK CHEM PRZEMYKÓW
gwóźdź D. 4, Noga S. 1, Staniszewski K. 1,
Mocherek T. 1
  RACŁAWICE
Pełka T. 2, Twardowski M. 2, Gadek Ł. 2, Nowak K. 2, Nowak K. 1
7 : 9
BEST BRUK
Bartosik K. 2, Kaczor A. 2, Bżdziuła K. 1
  ZŁOTY TEAM
Kukla M. 2, Armatys T. 2
5 : 4
JASKÓŁKI
Mudyn N. 4, Bartoś P. 3, Łanecki P. 1
 
WISŁA OPATOWIEC
Bizoń G. 6, Kępa P. 2, Stalmach M. 2, Kański R. 2,
Madejski P. 1
8 : 13
U-21
Nowak D. 2, Fakowski P. 2
  KORYTO
Cichy D. 2, Wrzesień M. 1, Cichy K. 1, Gołębiowski P. 1
4 : 5
RACHWAŁOWIANKA
Stalmach Ł. 3, Trzaska K. 2, Stalmach K. 2,
Badzioch P. 1, Grudzień D. 1
  POL COM WITOWIANKA
Niciarz P. 2, Zabijak H. 1
9 : 3
TANK CHEM PRZEMYKÓW
Czekaj M. 3, Staniszewski K. 1, Marzec Ł. 1,
Mocherek T. 1
  LEWART BEJSCE II
Staniszewski M. 2, Adamczyk A. 1
6 : 3
RACŁAWICE
Pełka P. 4, Pełka T. 4, Twardowski M. 2, Nowak K. 2
  WOLNI STRZELCY
Kozieł K. 2, Piwowarczyk E. 1, Śmiech D. 1
12 : 4
PŁYWALNIA KOS
Now
  BEST BRUK
Now
5:10
POL COM WITOWIANKA
Now
  ZORZA MIKOŁAJÓW
Now
8:4
SĘDZISZOWICE
Jesionka Sz. 1, Półtorak Ł. 1
 
U 21
Nowak D. 4, Cieśniarski M. 2, Fakowski P. 2,
Przebieracz H. 2, Górniak K. 1
2:11
RACHWAŁOWIANKA
Stalmach Ł. 2, Stalmach K. 2, Trzaska K. 1, Badzioch P. 1
  DROŻEJOWICE
Skóra K. 2,  Chećko P. 1, Szostak D. 1
6:4
ZŁOTY TEAM
Kukla M. 3, Armatys T. 2, Prucnal P. 1, Gruszka P. 1, Kasperczyk M. 1
  ROLMET
Stępień R. 2, Wieczorek D. 1, Kowalski M. 1
8:4
LEWART BEJSCE   KRÓLEWSCY 0:3 VO
CAFFARO JUNIORZY
Stefańczyk M. 1, Sambór P. 1
  WOLNI STRZELCY
Grobys K. 2, Śmiech D. 2, Gorgoń M. 1
2:5
ZORZA MIKOŁAJÓW
Niedźwiedź Ł. 3, Niedźwiedź A. 1, Wątek M. 1, Domagała K. 1, Tomczyk Ł. 1
  METALIKA PIOTROWICE
Zaleśny A. 3, Baran M. 1, Dybała D. 1
7:4
K2 KRĘPICE KOBYLNIKI
Włosowicz M. 1
  BEST BRUK
Bartosik K. 2, Kaczor A. 1, Grabski Sz. 1, Wątek M. 1
1:5
PŁYWALNIA KOS
Nowak M. 1, Dybał D. 1
  CIŚNIENIOWCY
Kozioł M. 1
2:1
SIELEC TEAM
 
  LEWART BEJSCE II
Idziak W. 1
0:1
JASKÓŁKI
Mudyn N. 7, Bartoś P. 3, Łanecki P. 3
  SPEC BUD
Jachna K. 1, Kurczyna K. 1
13:2
TANK CHEM PRZEMYKÓW
Czekaj M. 2, Staniszewski K. 1, Salamon P. 1
  WOJCIECHÓW
Gałęziowski G. 1, Świeca K. 1
4:2
TAJFUN CIESZKOWY
Rogala M. 1, Sambór J. 1
  KORYTO
Wrzesień M. 5, Cichy D. 4, Cichy K. 2, Gołębiowski P. 1
2:12
WISŁA OPATOWIEC
Korzec M. 2, Perek G. 2, Włusek P. 1
  WŁOSTOWIANKA
Kabat T. 2, Dziadana D. 2
5:4
GLADIATOR KRZCZONÓW
Stokłosa A. 3, Fetela K. 2, Modzelewski A. 1
  KRÓLEWSCY
Lozia K. 2, Kądzielski M. 2, Kądzielski P. 1, Kądzielski K. 1, Odrobina C. 1
6:7
FC ZMORA
Antończyk T. 4
 
SĘDZISZOWICE
Pudełko E. 2, Staniszewski J. 2, Mandecki P. 2,
Pudełko A. 1, Gzyl H. 1
4:8
WŁOSTOWIANKA
Stępień J. 2, Hamerski S. 1
  ROSIEJÓW NAD STAWEM
Skinderowicz M. 2, Kaczmarczyk D. 1
3:3 k 2:1
CZARNOCIN
Paczkowski A. 3, Jewiarz W. 1, Buba K. 1
  DROŻEJOWICE
Skóra K. 3, Fasolewski M. 3
5:6
GLADIATOR KRZCZONÓW
Fetela K. 2, Misiewicz Ł. 2, Kułak A. 2, Stokłosa A. 1
  OUTSIDERZY
Żarnowiec J. 1, Witek K. 1
7:2
SHOT GUN
Kwiecień J. 2, Kaczmarczyk S.
  WOJCIECHÓW
Dusza D. 2, Gałęziowski G. 2, Szlęk T. 1
3:5
GLADIATOR KRZCZONÓW II   CIŚNIENIOWCY 0:3 VO
K2 KRĘPICE KOBYLNIKI
Włosowicz M. 6, Fakowski T. 3
  SPARTA JUNIORZY
Kotarba P. 2, Malara P. 1
9:3
ZŁOTY TEAM
Kukla M. 5, Prucnal P. 4,  Musiał D. 3, Gruszka P. 1
  GRANDA
Bryła F. 1
14:1

 

 

WISŁA OPATOWIEC
ZDOBYWCĄ PUCHARU LIGI  
 
 
 
 
 
 
 
 
II MIEJSCE                                 III MIEJSCE                                       IV MIEJSCE
  
BEST-BRUK                      RACŁAWICE                          RACHWAŁOWIANKA
FINAŁ
WISŁA OPATOWIEC
Kępa P. 2, Kański R. 1, Bizoń G. 1
 
BEST BRUK
Bździuła J. 1
4 : 1
O III MIEJSCE
RACŁAWICE
Twardowski M. 2, Gadek Ł. 2, Pełka T. 1
 
RACHWAŁOWIANKA
Stalmach K. 1, Kułaga Ł. 1
5 : 2

ZAPRASZAMY NA ZAKOŃCZENE SEZONU PRZEDSTAWICIELI DRUŻYN III i IV LIGI
ORAZ ZAWODNIKÓW PO ODBIÓR WYRÓŻNIEŃ INDYWIDUALNYCH
PODCZAS CEREMONI ZAKOŃCZENIA PUCHARU LIGI 2017/18

Król Strzelców III Liga -Michał Kukla /Złoty Team/
Najlepszy Bramkarzy III Liga -Gruszka Paweł / Złoty Team/
Najlepszy Zawodnik III Ligi
Mateusz Rogala – Tajfun Cieszkowy
Norbert Mudyn – Jaskółki
Arkadiusz Zaleśny – Metalika Piotrowice
Paweł Kaczmarczyk – Wojciechów
Damian Musiał – Złoty Team
Sebastian Król – Kilo Wiejskiej
Piotr Piotrowski – Pretekst Pub
Paweł Kwiecień – K2 Krępice, Kobylniki
Dominik Kaczmarczyk – Rosiejów nad Stawem II
Mateusz Stankiewicz – Lewart Bejsce II

Król Strzelców IV Liga -Piotr Mocherek /FC Zmora/
Najlepszy Bramkarz IV Liga -Górecki Adrian /Ciśnieniowcy/
Najlepszy Zawodnik IV Ligi
Dawid Dziadana – Włostowianka
Mateusz Pobiega – Spec Bud
Krystian Chrzan – Outsiderzy
Mariusz Fasolewski – Drożejowice
Konrad Pieterek – FC Zmora
Michał Kozioł – Ciśnieniowcy
Szymon Jesionka – Sędziszowice
Marcin Stefańczyk – Caffaro Juniorzy
Jarosław Klasiński – Sielec Team
NOWY MISTRZ   CAFFARO 
MIEJSCE II    TANK CHEM PRZEMYKÓW

III Miejsce PŁYWALNIA KOS                    IV Miejsce WISŁA OPATOWIEC

 


II LIGA
MISTRZ "NA BANI"


II Miejsce FC KORYTO    III Miejsce  NAPRZÓD SKALBMIERZ      IV Miejsce ZORZA MIKOŁAJÓW

I LIGA - FINAŁ

CAFFARO
Przybył W. 2, Mączyński J. 2, Adamski K. 1
:
TANK CHEM PRZEMYKÓW        
Gwóźdź D. 3
5 : 3
O III MIEJSCE
PŁYWALNIA KOS                  
Filipczak K. 4, Dybał D. 2, Piotrowski P. 1,  Nowak M. 1, Cieśla D. 1
 
WISŁA OPATOWIEC
Bizoń G. 1, Madejski P. 1
9 : 2

II LIGA - FINAŁ

NA BANI
Nowak P. 1
:
FC KORYTO                          
Wrzesień M. 1
1 : 1
K: 3:2
O III MIEJSCE
NAPRZÓD SKALBMIERZ                                   
Antos K.1, Gołębiowski B. 1, Sennik N. 1
 
ZORZA MIKOŁAJÓW
Niedźwiedź Ł. 1, Watek M. 1, Domagała K. 1
3 : 3
K: 6:5

III LIGA - FINAŁ

ZŁOTY TEAM
Kukla M. 4, Musiał D. 1, Prucnal P. 1, Armatys T. 1
:
JASKÓŁKI                                
Mudyn N. 3, Mudyn M. 2
7 : 5
O III MIEJSCE
ROSIEJÓW NAD STAWEM II                           
Biały W. 1, Kaczmarczyk D. 1
 
WOJCIECHÓW                            
Kaczmarczyk P. 1, Kaczmarczyk W. 1
2 : 2
K:2:3

IV LIGA - FINAŁ

DROŻEJOWICE
Fasolewski M. 1, Szostak D. 1
     
CIŚNIENIOWCY                            
Kaleta E. 1, Parada M. 1, Walkiewicz M. 1
2 : 3
O III MIEJSCE
FC ZMORA                          
Pieterek K. 1, Mocherek P. 1
 
SPEC BUD                          
Pobiega M. 2, Kurczyna B. 1
2 : 3

Król Strzelców I Liga - Piotr Piotrowski / Pływalna Kos/
Król Bramkarzy I Liga - Ciesielski Michał / Caffaro/
Najlepszy Bramkarz:
Mariusz Oracz /Tank Chem/
Michał Gaik /Pływalnia Kos/
Michał Cieśniarski /U-21/
Najlepszy Zawodnik I Ligi
Wojciech Przybył Caffaro
Michał Nowak Pływalnia Kos
Mateusz Czekaj Tank Chem Przemyków
Andrzej Musiał U-21
Michał Ziętara Rolmet
Piotr Madejski Wisła Opatowiec
Michał Ślaski Rachwałowianka
Marcin Kądzielski Królewscy
Krzysztof Bździuła Best Bruk
Michał Borek Rosiejów Nad Stawem
Robert Banaszek Rafis
Pełka Paweł Racławice
Król Strzelców II Liga -Damian Cichy /FC  Koryto/
Król Bramkarzy II Liga -Marcin Adamus /Naprzód Skalbmierz/
Najlepszy Bramkarz
Przemysław Płatek / Gladiator Krzczonów/
Paweł Marzec /FC Koryto/
Kamil Niemiec /Na Bani/
Najlepszy Zawodnik II Ligi
Dawid Stokłosa Gladiator Krzczonów
Miłosz Wrzesień FC Koryto
Adam Paczkowski Czarnocin
Łukasz Niedźwiedź Zorza Mikołajów
Krzysztof Kozieł Wolni Strzelcy
Jakub Beruś Sparta Juniorzy
Jakub Sobieraj Naprzód Skalbmierz
Bartosz Jesionka Na Bani
Michał Sowa Pol Com Witowianka
Dawid Kowalski Lewart Bejsce
Marcin Czerwiec Edihaft Bielecki
Sebastian Kaczmarczyk Shot Gun


I LIGA
CAFFARO
Klepacz P. 4, Przybył W. 3, Łakota Ł. 2, Ciesielski M. 1,
Adamski K. 1, Garula A. 1, Suchan D. 1
:
WISŁA OPATOWIEC                      
Kępa P. 2, Cygnarewicz M. 2, Stalmach M. 1,
Bizoń G. 1, Madejski P. 1
13 : 7
20 : 10
PŁYWALNIA KOS                           
Nowak D. 1
: TANK CHEM PRZEMYKÓW       
Czekaj M. 2 Gwóźdź D. 1
 
1 : 3
 7 : 8  
I PLAY-OFF
CAFFARO
Klepacz P. 3, Przybył W. 2, Adamski K.1 , Mączyński J. 1  
:  WISŁA OPATOWIEC
Kępa P. 2, Stalmach M. 1,                                             
7 : 3
PŁYWALNIA KOS
Filipczak K. 4, Nowak M. 1, Szlembarski M. 1 
: TANK CHEM PRZEMYKÓW
Czekaj M. 4, Gwóźdź D. 1  
6 : 5
II LIGA
NA BANI                                 
Jaworski D. 3, Kałuża M. 1, Seweryn M. 1
:
  ZORZA MIKOŁAJÓW
Nowak D. 3, Domagała K. 1, Niedźwiedź A. 1
5 : 5
13 : 7
   NAPRZÓD SKALBMIERZ            
Ochendóżka W. 1, Pozłótka J. 1
:
KORYTO 
Cichy D. 2, Pragnący J. 2, Wrzesień M. 1,
Cichy K. 1, Chumikowski K. 1
2: 7
5 : 17
I PLAY-OFF
NA BANI                                                
Pietrzyk P. 3, Jaworski D. 2, Gzyl A. 2, Kałuża M. 1 
:
ZORZA MIKOŁAJÓW
Wątek M. 1, Nowak D. 1
8: 2
NAPRZÓD SKALBMIERZ           
Ochendóżka W. 3
:
KORYTO
Gołębiowski P. 3, Latos R. 2, Cichy K. 2, Cichy D. 2,
  Wrzesień M. 1  
3 : 10
III LIGA
ZŁOTY TEAM                        
Armatys T. 2, Kukla M. 2, Wójcik M. 2,
Musiał D. 1
:
ROSIEJÓW NAD STAWEM II       
Gierala Sz. 1
7 : 1
15 : 3
JASKÓŁKI    
Mudyn M. 5, Mudyn N. 2, Bartoś P. 1, Krawczyk K. 1,
Łanecki P. 1
:
WOJCIECHÓW
Kaczmarczyk W. 3, Gałęziowski G. 2
10 : 5
19:9
I PLAY-OFF
JASKÓŁKI                                            
Mudyn M. 3, Bartoś P. 3, Łanecki P. 1,
Machejek D. 1,Krawczyk K. 1        
:
WOJCIECHÓW  
Kaczmarczyk W. 2, Gałęziowski G. 1,
Kaczmarczyk P. 1
 9 : 4  
ZŁOTY TEAM                     
Kukla M. 5, Porębski Ł 2, Wójcik M. 1
:
ROSIEJÓW NAD STAWEM II             
Pieron S. 1, Szpak P. 1                    
8 : 2 
IV LIGA
CIŚNIENIOWCY                                 
Kaleta E. 1, Kozioł M. 1, Dworak Ł. 1, Parada M. 1
:
SPEC BUD
Pobiega M. 2, Ksi
4 : 4
10 : 8
DROŻEJOWICE  
Fasolewski M. 5, Skóra K. 3, Pisarek Ł. 2,
Fucia Z. 1, Szostak D. 1
:
FC ZMORA
Pieterek K. 1, Antończyk T. 1                            
12 : 2
21:3
 

Oświadczenie zawodnika tu pobierz >>>>
Oświadczenie zawodnika nieletniego >>>>

  MECZ KOLEJKI  
I CAFFARO - TANK CHEM 5 : 3
II NA BANI - FC KORYTO 1 : 1
K 3 : 2
III    :
     
  NIESPODZIANKA KOLEJKI  
P PŁYWALNIA KOS - BEST BRUK 5 : 10 
  BRAMKA KOLEJKI  
 

CZEKAJ MATEUSZ /TANK CHEM/

 
  BRAMKARZ KOLEJKI  
I GAIK MICHAŁ  /PŁYWALNIA KOS/  
III    
  STRZELCY  KOLEJKI   
 

7

ZAWODNICY  KOLEJKI 

 

KARY

DRUŻYNA GLADIATOR II - ODDANIE MECZU WALKOWEREM WYKLUCZENIE Z DALCZYCH ROZGRYWEK
DRUŻYNA DAREMNY TRUD - ODDANIE MECZU WALKOWEREM BEZ POW WYKLUCZENIE Z DALCZYCH
CZERWONA KARTKA MUSIAŁ DAMIAN /ZŁOTY TEAM/ - KARA MECZU W PUCHARZE LIGI

 

TERMINARZ             Aktualizacja 08.03.2018 GODZ. 11.00

Zmiany do środy godz. 11:00!!!

TERMINARZ FINAŁY

ŚRODA 21.03.2018

       
1 RACHWAŁOWIANKA - BEST BRUK /PÓŁFINAŁ PUCHARU LIGI/ P 2000 – 2045
       

PIĄTEK 23.03.2018

       
1 RACŁAWICE - WISŁA I /PÓŁFINAŁ PUCHARU LIGI/ P 2000 – 2045
       

 

NIEDZIELA 25.03.2018
    II 1603 – 1648
1 FC ZMORA- SPEC BUD /O III MIEJSCE IV LIGA / IV 1655 – 1740
2 DROŻEJOWICE - CIŚNIENIOWCY /FINAŁ IV LIGA / IV 1747 – 1832
3 RACHWAŁOWIANKA -RACŁAWICE  /O III MIEJSCE PUCHAR LIGI / P 1839 – 1924
4 BEST BRUK - WISŁA I   /FINAŁ PUCHARU LIGI 2017/18/ P 1931 – 2016
  FINAŁ SEZONU
ZAKOŃCZENIE III i IV LIGI ORAZ PUCHARU LIGI
I 2023 – 2108

 

 

UWAGA PUCHAR LIGI !!!

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DRUŻYNY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ROZGRYWKACH
PUCHARU LIGI 2017/18
WARUNKIEM UCZESTNICTWA JEST ZGŁOSZENIE NA E-MAILA 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
DRUŻYNY DO DNIA 14.01.2018 DO GODZINY 12:00
DRUŻYNY KTÓRE NIE PRZYŚLĄ ZGŁOSZEŃ NIE WEZMĄ UDZIAŁU W LOSOWANIU.
LOSOWANIE PUCHARU LIGI 14.01.2018 /NIEDZIELA/ GODZINA 19:15

PLANOWANE ROZPOCZĘCIE MECZY PUCHARU LIGI STYCZNIA 2018

 

ROZPOCZĘCIE LIGI /NIEDZIELA/ 12.11.2017

WISŁA OPATOWIEC - ROLMET 2 : 0

 

W niedzielę 12.11.2017 miała miejsce Inauguracja Jubileuszowego sezonu Powiatowej Ligi FUTSALU w Kazimierzy Wielkiej. Największą tego typu imprezę w naszym regionie uroczyście otworzył Starosta Powiatu Kazimierza Wielka Jan Nowak. Podczas uroczystości wręczone zostały puchary i dyplomy dla drużyn uczestniczących w rozgrywkach powiatowej Ligi Orlik 2017. W tym roku w  PLF 2017/18 rywalizować będzie 46 zespołów podzielonych na 4 ligi. Tytułu Mistrza broni drużyna WISŁY Opatowiec. Jak co roku mecze rozgrwane będą w każdy weekend w hali Kazimierskiego Ośrodka Sportowego przy ul. T. Kościuszki 13 w Kazimierzy Wielkiej.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do oglądania na żywo zmagań wszystkich drużyn bądź śledzenie rywalizacji na stronie www.kazimierzakos.pl

UWAGA !!!
ważne zmiany w Regulaminie PLF 2017/18

 • wyznaczona została strefa zmian - zmiany poza wyznaczoną strefą będa karane żółtą kartką 
 • wprowadzone zostają kary odsunięcia od kolejnego meczu dla zawodnika który w sumie otrzyma 4 żółte kartki.
 • wrpwadzone zostają kary dyscylinarne dla zawodników, którzy  w niesportowy i wulgarny sposób będą odnosić się do sędziów, zachowywać na boisku bądź trybunach:
  - kara odsunięcia od -  1 meczu
  - kara odsunięcia od -  3 meczy
  - kara odsunięcia od -  5 meczy
  - dyskfalifikacja
 • pozostałe zasady pozostaja bez zmian

 

 

UWAGA !!!
Ostateczny termin składania kompletnych  list 30.10.2017!!!

Listy drużyn:
W FORMIE ELEKTRONICZNEJ Z AKTUALNYMI ZDJĘCIAMI I DANYMI/ nazwisko, imię, data urodzenia, adres/ ORAZ ZAZNACZONYMI ZWODOWCAMI /na czerwono/

 

Wyniki Losowania Lig

I Liga

 1. Racławice
 2. Rolmet
 3. Pływalnia KOS
 4. Best Bruk
 5. Królewscy
 6. Rafis
 7. Rachwałowianka
 8. Wisła Opatowiec
 9. Caffaro
 10. Rosiejów Nad Stawem
 11. Global System
 12. Tank Chem Przemyków

II Liga

 1. Gladiator
 2. Lewart Bejsce
 3. Na Bani
 4. Naprzód Skalbmierz
 5. Czarnocin
 6. Shot Gun
 7. Zorza Mikołajów
 8. Koryto
 9. Pol-Com
 10. Edihaft
 11. Wolni strzelcy
 12. Sparta Juniorzy

III Liga

 1. Złoty Team
 2. Daremny Trud
 3. Jaskółki
 4. Lewart II
 5. Wojciechów
 6. K2
 7. Tajfun Cieszkowy
 8. Granda
 9. Rosiejów nad Stawem II
 10. Nabite?
 11. Metalika Piotrowice
 12. Kilo Wiejskiej

IV Liga

 1. Drożejowice
 2. Outsiderzy
 3. Caffaro Juniorzy
 4. Spec-Bud
 5. Ciśnieniowcy
 6. Sielec Team
 7. Gladiator II
 8. Sędziszowice
 9. Włostowianka
 10. Team Spirit

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozgrywkami
kolejnej edycji Ligi FUTSALU w Kazimierzy Wielkiej
II spotkanie - 23.10.2017 /poniedziałek/ godzina 20:00
sala konferencyjna KOS

Podczas spotkania można dostarczać już kompletne listy drużyn
/W FORMIE ELEKTRONICZNEJ Z AKTUALNYMI ZDJĘCIAMI I DANYMI ORAZ ZAZNACZONYMI ZWODOWCAMI na czerwono/-

Planowane rozpoczęcie Ligi 12.11.2017r.
Zasady nie ulaegają zmianie

· Każdy zawodnik grający w ogólnopolskiej Lidze FUTSALU będzie traktowany jako zawodowiec
· Drużyna może posiadać w składzie 3 zawodowców ( lub dowolną liczbę zawodników /nie zawodowców/ z poza terenu powiatu i gmin ościennych + jeden zawodnik A klasowy na stałe zameldowany w gminach!!! ościennych powiatu Kazimierza Wielka
NIE DOTYCZY ZAWODNIKÓW A KLASY NA STAŁE ZAMELDOWANYCH NA TERENIE POWIATU KAZIMIERZA WIELKA
· Pozostałe zasady nie ulegają zmianą.
· Podczas spotkania można dostarczać już kompletne listy drużyn
/W FORMIE ELEKTRONICZNEJ Z AKTUALNYMI ZDJĘCIAMI I DANYMI ORAZ ZAZNACZONYMI ZWODOWCAMI/
wkrótce więcej informacji ....

 

PIĄTEK 09.02.2018

1 SPARTA JUNIORZY - WOLNI STRZELCY (10) II 1931 – 2016
2 CZARNOCIN - SHOT GUN (10) II 2023 – 2108
3 KORYTO - NA BANI (10) II 2115 – 2200
 

PIĄTEK 09.02.2018

1 SPARTA JUNIORZY - WOLNI STRZELCY (10) II 1931 – 2016
2 CZARNOCIN - SHOT GUN (10) II 2023 – 2108
3 KORYTO - NA BANI (10) II 2115 – 2200
 

REGULAMIN

POWIATOWEJ LIGI FUTSALU
 2017/18

 

1. Zasady ogólne

 1. Każda drużyna musi się składać minimum z 12 zawodników.
 2. Drużyny  dokonują  wpłaty w wysokości: I Liga  950zł, II Liga  850, III i IV Liga 800 zł oraz po 50 zł za każdego zawodnika  powyżej 12 –tu tzw. wpisowe do turnieju, oraz 50 zł za każdego powyżej trzech zawodników nie zawodowców z poza terenu powiatu i gmin ościennych.
 3. Drużyna może posiadać w składzie 3 zawodowców ( lub dowolną liczbę zawodników /nie zawodowców/  z poza terenu powiatu i gmin ościennych, jeśli spełni 2 punkt regulaminu.) + 1 zawodnik A -klasy na stałe zameldowany /min. od roku czasu/ w gminach ościennych Powiatu Kazimierza Wielka
 4. Wpisowe do Ligi musi być wpłacone przed rozpoczęciem turnieju.
 5. Składa listę zawodników, na której musi być podany rok urodzenia zawodników, zaznaczona osoba odpowiedzialna za drużynę (odpowiedzialność finansowa, dyscyplinarna oraz moralna) oraz zaznaczeni zawodnicy czynni.
 6. Każdy mecz musi rozpocząć minimum 8 zawodników, w przypadku braku wystarczającej liczby graczy drużyna obciążana jest karą pieniężną w wysokości 50 zł. Dopuszcza się rozegranie 2 meczy w sezonie bez wystarczającej liczby zawodników i bez konsekwencji.
 7. Oddanie meczu walkowerem wyklucza drużynę z dalszych rozgrywek!!!
 8. Jeśli w drużynie wystąpi nieuprawniony zawodnik drużyna zostaje zdyskwalifikowana i wycofana z dalszych rozgrywek. Zdobyte punkty zostają anulowane. Nieuczciwy zawodnik nie może wystąpić w naszych rozgrywkach w następnym sezonie !!!
 9. Złożona lista jest ostateczną i tylko znajdujący się na niej zawodnicy mogą grać w poszczególnych meczach.
 10. W szczególnym przypadku np. kontuzji, która wyklucza z gry w sezonie/ dopuszcza się możliwość zmiany  jednego zawodnika w drużynie. Nie może to być jednak zawodnik zgłoszony w tym sezonie do innej drużyny PLF 2017/2018.
 11. W turnieju mogą grać zawodnicy nie zrzeszeni oraz zrzeszeni grający w klubach i uczestniczący w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez OZPN i PZPN.
 12. Zawodowiec to zawodnik drużyny A klasy, również zawodnik ogólnopolskiej LIgi FUTSALU każdego szczebla, który rozegrał przynajmniej 1 mecz w rundzie jesiennej 2017 w lidze. NIE DOTYCZY ZAWODNIKÓW A KLASY NA STAŁE ZAMELDOWANYCH NA TERENIE POWIATU KAZIMIERZA WIELKA
 13. Zawodnicy urodzeni w latach 1999,2000, 2001, 2002 muszą doręczyć zgodę rodziców na grę w turnieju na drukach wydanych przez organizatora!!!
 14. Wszyscy zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie!!! – za stan zdrowia poszczególnych zawodników i wynikających z tego konsekwencji w trakcie turnieju organizator nie ponosi odpowiedzialności!!!.
 15. Każda drużyna powinna posiadać dodatkowe ubezpieczenie sportowe np. na wypadek kontuzji lub inne.
 16. Organizator Powiatowej Ligi Futsalu, wszystkie osoby z nim współpracujące, a   także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją ligi nie ponoszą  odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
 17. Każdy zawodnik grający w danym meczu musi okazać KARNET wydany przez KOS, który upoważnia go do gry. Brak karnetu wyklucza zawodnika z gry w danym meczu. Za wyrobienie duplikatu KOS pobiera opłatę w wysokości 5zł. Zawodnik powinien posiadać również dokument tożsamości(dowód, paszport, legitymację szkolną lub prawo jazdy). Weryfikacji dokona organizator wspólnie z sędzią przed meczem – tylko zweryfikowani zawodnicy mogą grać w danym meczu. Nie dopuszcza się weryfikacji w przerwie lub podczas meczu.
 18. Drużyna gra w składzie 5-osobowym (czterech graczy w polu + bramkarz).
 19. Drużyna zdekompletowana może wystąpić w minimalnym składzie 3 zawodników.
 20. Mecz składa się z dwóch równych części po 20 min każda z przerwą na zmianę stron.
 21. Maksymalna ilość zawodników - nieograniczona
 22. W meczu może wystąpić dowolna ilość zawodników – wcześniej zweryfikowanych przy zmianach lotnych w strefie zmian. (strefą zmian określony jest obszar przy ławce zawodników rezerwowych).
 23. Do jakichkolwiek dyskusji z sędzią upoważniony jest tylko kapitan drużyny. Dyskusje innych zawodników będą traktowane jako nie sportowe zachowanie!!!
 24. Za czerwone kartki zostaje utrzymana kara pieniężna w wysokości 50 zł. Zawodnik, który nie wpłaci kary nie będzie dopuszczony do gry! Środki zgromadzone z wpłat zostaną przeznaczone na podwyższenie nagrody dla zwycięzcy ligi.
  Pozostałe kary bez zmian patrz 
 25. wprowadzone zostają kary odsunięcia od kolejnego meczu dla zawodnika który w sumie otrzyma 4 żółte kartki.wrpwadzone zostają kary dyscylinarne dla zawodników, którzy  w niesportowy i wulgarny sposób będą odnosić się do sędziów, zachowywać na boisku bądź trybunach:
  - kara odsunięcia od -  1 meczu
  - kara odsunięcia od -  3 meczy
  - kara odsunięcia od -  5 meczy
  - dyskfalifikacja
    /ORGANIZATOR PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE KARY/
 26. Turniej będzie rozgrywany jednakowymi piłkami (skóra rozmiar – 4).
 27. Organizator przedstawi składy wszystkich drużyn na swojej stronie internetowej.

2. System Rozgrywek

 • LIGA  I, II , III

1
Runda

2
Runda

3
Runda

4
Runda

5
Runda

6
Runda

7
Runda

8
Runda

9
Runda

10
Runda

11
Runda

1-(12)

(12)-7

2-(12)

(12)-8

3-(12)

(12)-9

4-(12)

(12)-10

5-(12)

(12)-11

6-(12)

2-11

8-6

3-1

9-7

4-2

10-8

5-3

11-9

6-4

1-10

7-5

3-10

9-5

4-11

10-6

5-1

11-7

6-2

1-8

7-3

2-9

8-4

4-9

10-4

5-10

11-5

6-11

1-6

7-1

2-7

8-2

3-8

9-3

5-8

11-3

6-9

1-4

7-10

2-5

8-11

3-6

9-1

4-7

10-2

6-7

1-2

7-8

2-3

8-9

3-4

9-10

4-5

10-11

5-6

11-1

 • LIGA   IV

  I

  II

  III

  IV

  V

  VI

  VII

  VIII

  IX

  1-10

  1-9

  1-8

  1-7

  1-6

  1-5

  1-4

  1-3

  1-2

  2-9

  10-8

  9-7

  8-6

  7-5

  6-4

  5-3

  4-2

  3-10

  3-8

  2-7

  10-6

  9-5

  8-4

  7-3

  6-2

  5-10

  4-9

  4-7

  3-6

  2-5

  10-4

  9-3

  8-2

  7-10

  6-9

  5-8

  5-6

  4-5

  3-4

  2-3

  10-2

  9-10

  8-9

  7-8

  6-7

 1. W turnieju bierze udział 46 zespoły, które w obecności zainteresowanych podzielono na: I Ligę 12 zespołów, II Ligę -12 zespołów i III ligę 12 zespołów i IV Ligę - 10 zespołów
 2. W grupach rozgrywane są pojedynki drużyn – każda z każdą jeden mecz./za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, przegrana 0 punktów /.
 3. Przyjmuje się zasadę, iż przy równej ilości zdobytych punktów o wyższej pozycji decyduje kolejno: bezpośredni pojedynek, różnica strzelonych bramek, większa ilość strzelonych bramek, losowanie. 
 4. Z I Ligi nie spada drużyna z miejsca 12 a na jej miejsce  wchodzi,  1 drużyna z II ligi Ligi,  natomaist drużyna z miejsca 11 gra baraż z  2 drużyną II ligi
 5. Z II ligi spada drużyna z miejsca  12 a na jej miejsce  wchodzi,  1 drużyna z III ligi natomaist drużyny z miejsca 11  gra baraż  z  2 drużyną III ligi
 6. Z III ligi spada drużyna z miejsca  12 a na jej miejsce  wchodzi,  drużyna z IV ligi natomaist drużyny z miejsca 11 gra baraż z drużyną IV lig
 7. O wejściu do finału decyduje wynik dwu-meczu. Dla drużyn 1-4 z play-off mecz i rewanż /za wyjątkiem IV Ligi/
 8. O zwycięstwie w lidze decyduje jeden mecz finałowy, jak również w barażu.
 9. W każdej grupie po rundzie zasadniczej drużyny, które zajmą miejsce od 1 do 4 w grupie rozegrają Playoff zgodnie z kluczem
 

1 - 4
2 - 3

PRZEGRANI ZAGRAJĄ
O MIEJSCA III i IV
W GRUPIE

ZWYCIĘZCY ZAGRAJĄ
O MIEJSCA II i I
W GRUPIE

W grupach drużyny grają każdy z każdym jeden mecz bez rewanżu

3. Puchar Ligi

W PUCHARZE LIGI PRAWO GRY MAJĄ WSZYSTKIE DRUŻYNY.
·      GRAMY SYSTEMEM PUCHAROWYM - PRZEGRYWAJĄCA DRUŻYN ODPADA.
·      SYSTEM ROZGRYWEK PRZEDSTAWIA DOŁĄCZONA TABELA.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE KARY:

a)     ŻÓŁTA KARTKA – WYKLUCZENIE Z GRY NA 2 MIN – ZA NIESPORTOWE ZACHOWANIE (DYSKUSJA Z SĘDZIĄ, PRZEKLEŃSTWA, PYSKOWANIE, FAULE)
DRUGA  ŻÓŁTA KARTKA W MECZU – WYKLUCZENIE DO KOŃCA MECZU. PRZERWA MIĘDZY POŁOWAMI MECZU ANULUJE KARĘ CZASOWĄ.
b)    CZERWONA KARTKA – WYKLUCZENIE Z MECZU ORAZ ODSUNIĘCIE OD KOLEJNEGO SPOTKANIA – ZA BRUTALNE FAULE , AROGANCKIE ZACHOWANIE PO 2 MINUTACH INNY ZAWODNIK DRUŻYNY MOŻE ZASTĄPIĆ ZAWODNIKA ZDYSKWALIFIKOWANEGO W MECZU, DOTYCZY RÓWNIEŻ ZAWODNIKÓW NA ŁAWCE REZERWOWYCH
c)     PODCZAS GRY MOŻNA UŻYWAĆ SŁOWA MOJA, NIE DOPUSZCZA SIĘ KIEROWANIA DRUŻYNĄ PRZEZ KRZYKI ZAWODNIKA DO ZAWODNIKA
 1. ZA GRĘ W DRUŻYNIE NIEUPRAWNIONEGO ZAWODNIKA DRUŻYNA PRZECIWNA OTRZYMUJE WALKOWER  W STOSUNKU 5:0 !!!. GDY W JEDNYM MECZU W OBU DRUŻYNACH WYSTĄPIĄ NIEUPRAWNIENI ZAWODNICY MECZ UWAŻA SIĘ ZA ODBYTY A DRUŻYNY OTRZYMUJĄ  ZERO  PUNKTÓW.
 2. wprowadzone zostają kary odsunięcia od kolejnego meczu dla zawodnika który w sumie otrzyma 4 żółte kartki.wrpwadzone zostają kary dyscylinarne dla zawodników, którzy  w niesportowy i wulgarny sposób będą odnosić się do sędziów, zachowywać na boisku bądź trybunach:
  - kara odsunięcia od -  1 meczu
  - kara odsunięcia od -  3 meczy
  - kara odsunięcia od -  5 meczy
  - dyskfalifikacja
   
 3.  INNE ISTOTNE I SPORNE SPRAWY NIE ZAWARTE W POWYŻSZYM REGULAMINIE REGULUJĄ PRZEPISY OGÓLNE FUTSALU.
 4. W PRZYPADKU REMISU W RUNDZIE PUCHAROWEJ DRUŻYNY WYKONUJĄ RZUTY KARNE PO 3 KAŻDA DRUŻYNA.
 5. ODDANIE  MECZU  WALKOWEREM WYKLUCZA DRUŻYNĘ Z ROZGRYWEK WŁĄCZNIE  
  Z UTRATĄ WPISOWEGO!!
 6. RZUT KARNY I RZUT KARNY PRZEDŁUŻONY MUSI BYĆ  WYKONANY, NAWET GDY ZAKOŃCZY SIĘ CZAS GRY\
 7. SPRAWACH TRUDNYCH DECYZJE PODEJMUJE KOMISJA  W SKŁADZIE :
  Stefan Marzec – przewodniczący, Robert Pleszyński – zastępca przewodniczącego    PODJĘTE DECYZJE  SĄ OSTATECZNE!

5. Nagrody

 • Powiatowa Liga Futsalu
 • Za zajęcie I,II,III, IV Miejsca puchary - I, II, III, IV Liga
 • Wszystkie drużyny otrzymują dyplomy.
 • Nalepsi zawodnicy poszczególnych lig otrzymują statuetki i medale.
 • Nagrody rzeczowe /artykuły sportowe/ na kwotę:
 • I Liga - I Miejsce ? zł, II Miejsce ? zł, III Miejsce ? zł
 • II Liga - I Miejsce ? zł, II Miejsce ? zł, III Miejsce ?
 • III Liga - I Miejsce ?
 • IV Liga - I Miejsce ?
 • Puchar Ligi
 • Za zajęcie I,II,III, IV Miejsca puchary
 • Pierwsze osiem drużynyn otrzymują dyplomy.
 • Nagrody rzeczowe /artykuły sportowe/ na kwotę
 •  I Miejsce ? zł, II Miejsce ? zł, III Miejsce ? zł

 

Podkategorie