Kazimierski Ośrodek Sportowy
ul. Kościuszki 13
28-500 Kazimierza Wielka
tel. 41 35 01 020
Basen wew. 114
fax. 41 35 01 022

Test