PŁYWAJĄCE DZIECI

 

 

Gmina Kazimierza Wielka oraz Kazimierski Ośrodek Sportowy
zapraszają na zajęcia nauki pływania.

 

 

 

 

Zajęcja przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym zameldowanych na terenie Gminy Kazimierza Wielka w okresie od 16 września do 17 grudnia 2023 roku będą się odbywać w wyznaczone dni tygodnia zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • Sobota 13:15–14:00, 14:15–15:00, 15:15–16:00
  • Niedziela 12:15–13:00, 13:15–14:00, 14:15–15:00, 15:15–16:00

Czas pobytu na basenie – 1 godzina (z czego 45 minut zajęć nauki pływania).

Zajęcia będą odbywać się w 2 grupach maksymalnie po 7 dzieci i 7 rodziców/opiekunów. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest znajdowanie się pod opieką rodzica/opiekuna w trakcie zajęć.

O wzięciu udziału w zajęciach decydować będzie kolejność zapisów.

Chęć udziału w zajęciach w danym tygodniu należy zgłosić do piątku do godziny 13:00 w kasie pływalni lub telefonicznie pod nr 413501020 wew. 110

Warunkiem udziału w zajęciach przez osobę zainteresowaną będzie przedłożenie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie dziecka na terenie Gminy Kazimierza Wielka wydane przez dyrektora Placówki.