355205999 958041965241554 8505109857641170678 n
Zdjęcie: Foto-Video Adam i Ewa


VI Honorowy Bieg Pamięci
 im. mjr dypl.  Ludwika Zwolańskiego

Kazimierza Wielka dn. 18.06.2023 r.

VI Honorowy Bieg Pamięci im. mjr dypl Ludwika Zwolańskiego już za nami.
W biegu wzięło udział 182 osoby od przedszkolaków po seniorów.

Tradycyjnie impreza odbyła się nad zbiornikiem "Małoszówka" w Kazimierzy Wielkiej i liczyła ok. 5km😉.  
Piękna pogoda, piknik wojskowy z grochówką i bigosem oraz pokaz sprzetu wojskowego sprawił,
że w tym roku odwiedziła nas rekordowa liczba uczestników.
Serdeczne podziękowania dla firmy CHAMEX za wystawienie kilku zabytkowych pojazdów wojskowych!

 Rywalizację poprzdziła rozgrzewka przeprowadzona przez  Katarzynę Sendek  "Kazimierskie Morsy Endorfina"

Puchary, medale wręczali Burmistrz MiG Kazimierza Wielka Adam Bodzioch, v-ce Burmistrz Łukasz Maderak
  oraz Z-cą Przewodniczącego Rady Miejskiej Markiem Zwolańskim.
Swoja obecnością zaszczycił również Starosta Powiatu Kazimierskiego Jan Nowak.

Kazimierski Ośrodek Sportowy gratuluje wszystkim uczestnikom biegu w szczególności
przedstawicielom  Akademii Piłkarskiej KOS oraz Klubu Sportowego KS Athletica Busko Zdrój, 
 którzy tak licznie przybyli na bieg i oczywiście zajęli miejsca na podium !!!

Podczas biegu odbyła się zbiórka dla Moniki Hartmann.
Dzięki hojności mieszkańców i przyjezdnych gości udało się zebrać ponad 4 tysiące złotych.

Wyniki:

Kategoria kl I-III Dziewczęta

I Miejsce – Maja Noga
II Miejsce – Magdalena Dusza

III Miejsce - Julia Nauman

Kategoria kl I-III Chłopcy

I Miejsce -  Jakub Kieljan
II Miejsce -  Grzegorz Nowak
III Miejsce – Jakub Trzaska

Kategoria kl IV- VIII Dziewczęta

I Miejsce – Blanka Sztuk
II Miejsce – Wiktoria Nauman
III Miejsce – Julia Pleszyńska

Kategoria kl IV- VIII Chłopcy

I Miejsce – Oskar Nowak
II Miejsce – Wieczorek Bartłomiej
III Miejsce – Marek Otrysko

Kategoria Open Kobiety

I Miejsce – Joanna Szczepanik 23:20
II Miejsce – Oliwia Ziętek 24:15
III Miejsce – Ewa Polek 24:25
Kaja Sztuk 29:20
Katarzyna Sendek 29:21
Renayta Szastak 30:00
Renata Harańczyk 34:31
Anna Okrajek 34:48
Urszula Otrysko 34:50
Izabela Hojnor 37:50
Wiktorja Hojnor 37:50

Kategoria Open Mężczyźni

I Miejsce – Piotr Sztuk 19:10
II Miejsce – Paweł Telka 20:34
III Miejsce – Piotr Szczepanik  21:58
Mateusz Hołda 22:16
Szastak Dominik 22:19
Okrajek Zbigniew 22:35
Wojciech Terentiew 22:46
Maciej Wicherek 23:41
Jarosław Mucha 23:45
Dawid Grzyb 24:10
Oliwier Szastak 24:27
Michał Siudak 24:40
Tomasz Naumann 24:47
Paweł Forma 25:13
Łukasz Ziętek 25:20
Paweł Sadowski 25:34
Michał Lepiarz 26:11

Kategoria Żołnierz

I Miejsce – Julia Wiewióra

Kategoria Żołnierz

I Miejsce – Łukasz Augustyn 21:03
II Miejsce – Bartosz Tur 21:52
III Miejsce – Mateusz Purat 23:47
Cyprian Jujeczka 25:31
Mateusz Świercz 26:28
Jakub Garbień 26:57
Piotr Budek 27:32
Krzysztof Kutrzeba 27:43
Wojciech Parzych 28:00
Filip Moussa 28:15
Łukasz Michałczyk 28:27
Nikodem Kafel 29:12
Dominik Dobrzański 30:10
Grzegorz Grecki 30:25
Piotr Maciejarz 30:43
Rafał Kędzior 30:50
Marcin Zachariasz 31:00
Jakub Kożuch 31:39
Konrad Baranik 32:30
Jacek Słoma 32:41
Konrad Bacior 33:05
Kamil Zagórski 33:10
Bartłomiej Zanik 33:12
Adrian Rusin 34:05
Hubert Nowak 34:05
Paweł Szynal 36:00
Aleksander Perkowski 36:32
Marek Morawski 36:32
Konrad Przybytek 36:32
Michał Włodek 36:32
Adrian Banyś 36:32
Maciej Pluciński 36:32
Mikołaj Sieroń 39:38
Gratulujemy wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników.
1213
2345678
9101117141415

plakat Zwolański 2300x 100 002
REGULAMIN

 1. Cel biegu
 • Uhonorowanie Pamięci mjr. Ludwika Zwolańskiego
 • Propagowanie zdrowego trybu życia,
 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
 • Promocja miasta i regionu,
 1. Organizator
 • Urząd MiG w Kazimierzy Wielkiej

     Współorganizatorzy

 • Kazimierski Ośrodek Sportowy,
 • Kazimierski Ośrodek Kultury

3. Termin, miejsce i kategorie

 • 18.06.2023 r., godz. 14.00 – 15.45 przyjmowanie zgłoszeń
 • 18.06.2023 r ., start biegu dzieci /w zależności od ilości zgłoszeń/
  ok. 0,2 km – godz. 16.00 /kategoria przedszkolaki i klasy „0”
 • 18.06.2023 r , start biegu młodzież ok. 0,8 km – godz. 16.15
 • 18.06.2023 r. start biegu głównego 5 km /kategoria open, /-  godz. 16.30
 • 18.06.2023 r., start biegu głównego 5 km /kategoria żołnierz/ -  godz. 16.30

4. Zgłoszenia i opłaty
-  formularz zgłoszeniowy należy wysłać do dnia 14.06.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  formularz do pobrania na stronie www.kazimierzawielka.pl oraz  www.kazimierzakos.pl,

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY>>>>

- w dniu biegu zgłoszenia przyjmowane będą ( w godzinach: 14.00 – 15.45)
- Udział w biegach jest  bezpłatny !

Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal !!!

Imię i nazwisko*

 

Wiek* / klasa dotyczy szkół/

                                               Płeć        kobieta           mężczyzna

Miejsce zamieszkania*

 

E-mail

 

Telefon kontaktowy*

 

Dystans:*

     ok. 200 m  /dzieci/

     ok. 800 m  /młodzież/

     5 km  /open/             

     5 km  /żołnierz/  

 (zakreślić właściwe pole)

Rubryki oznaczone gwiazdką * - obowiązkowe do wypełnienia DRUKOWANYMI LITERAMI.

Oświadczam, iż:

 • zapoznałem/zapoznałam się z treścią ̨ regulaminu biegu pod nazwą „VI Honorowy Bieg Pamięci mjr dypl. Ludwika Zwolańskiego w dniu 18 czerwca 2023 i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte,
 • zgadzam się z warunkami uczestnictwa w biegu określonymi w regulaminie i zgłaszam swoje uczestnictwo w biegu,
 • wypełniłem/wypełniłam niniejszy „Formularz zgłoszeniowy uczestnika biegu” zgodnie z prawdą oraz kompletnie,
 • przyjmuję do wiadomości obowiązek przestrzegania zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu,
 • mój obecny stan zdrowia/stan zdrowia mojego podopiecznego/ pozwala na wzięcie udziału w biegu oraz, że startuję w nim dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność, a także że ponoszę związane z tym ryzyko.
 • oświadczam, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas wydarzenia.
 • oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka* w publikacjach w formie tradycyjnej (np. katalogi, foldery, notatki prasowe, wystawy pokonkursowe, tablice pamiątkowe) i elektronicznej związanych z organizacją wydarzeń sportowych organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej

Akceptuję to, iż Organizator (Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej) i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą ̨ osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację  niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.


Data ............................                  Czytelny podpis uczestnika biegu
                                                       /rodzica lub prawnego opiekuna

                                                        .................................................

5. Dane techniczne biegu
Bieg na 800 m, trasa będzie oznakowana, na trasie biegu wolontariusze w oznakowanych kamizelkach, rozstawieni w odległości, co 100 m.
Bieg na 5 km  trasa będzie oznakowana, na trasie biegu wolontariusze w oznakowanych kamizelkach, rozstawieni w odległości co 100 m..
Max. czas biegu- 60 min.       - typ biegu : uliczny

Trasa biegu
- Start i Meta – zbiornik retencyjny na rzece  Małoszówce w  Kazimierzy Wielkiej

6. Warunki uczestnictwa

 • Wszystkie chętne osoby popierające ideę zdrowego trybu życia
 • Warunkiem dopuszczenia do biegu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 • W biegu mogą brać udział tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych
  i lekarskich. Organizator zaleca startującym wykonanie badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu – o ile takowych nie posiadają.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.
 • Osoby, którym organizator lub oznakowany przedstawiciel organizatora odmówi prawa uczestnictwa w biegu. Przedstawiciel organizatora nie musi podawać przyczyny, dla której odmówił udziału w biegu danej osobie.
 • Każdy uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.
 • Udział w biegu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

7. Inne

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania przyczyny.
 • Uczestnicy biegu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
  Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku
  w materiałach informacyjnych i reklamowych biegu.
 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Organizator zabezpiecza służby porządkowe na trasie biegu, napoje oraz pomoc medyczną. Ratownik medyczny zabezpieczający zawody nie wykonuje badań dopuszczających do biegu.
 • Zawodnicy są zobowiązani do biegu prawą stroną jezdni.
 • Numer startowy podczas biegu powinien być przypięty przez zawodnika z przodu, centralnie na klatce piersiowej.
 • Uczestnicy biegu, którzy po upływie 1 godziny od startu nie dotrą do mety, zobowiązani są do  przerwania biegu i zejścia z trasy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu,  które mogą zostać przedstawione na stronie internetowej organizatora, bądź zostaną podane do wiadomości przed startem w dniu imprezy.
 • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
  z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników.
 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
  W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

Kontakt:
tel. 41 3501  020 , 696 486 555 Robert Pleszyński
mapka23jpg

wkrótce więcej informacji...