1
23
456
789
101112
 

Wyniki

DZIEWCZĘTA 2015 I MŁODSI

 

 

L.p

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

 25 m dowolny

 Miejsce

1

 Kościółek Pola
 34,48  I    

2

         

CHŁOPCY 2015 I MŁODSI

 

 

L.p

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

 25 m dowolny

 Miejsce

1

Kwiecień Oskar
 32,87  I    
2 Sasak Szymon 33,87 II    
3 Bączek Tomasz 34,80 III    

DZIEWCZĘTA 2014

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

25 m klasyczny

Miejsce

1

 Rusiecka Emilia 30,19  I  47,54 II

2

 Cerazy Nadia
30,21
II
 45,32  I

CHŁOPCY 2014

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

25 m klasyczny

Miejsce

1

 Słupik Szymon
 32,46 I
   

DZIEWCZĘTA 2013

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

25 m klasyczny

Miejsce

1

 Górak Oliwia
28,73
I 36,72
 I

2

 Grzyb Zofia
31,68
II
 1.04,02 II
3 Borzęcka Lena 35,41 III    

CHŁOPCY 2013

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

25 m klasyczny

Miejsce

1

 Janowski Grzegorz
 24,88 I
32,12
I

2

 Osetek Dawid
24,50
II
 35,49 III

3

 Kozanecki Dawid
26,70
III
34,27
II

DZIEWCZĘTA 2012

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

25 m klasyczny

Miejsce

1

 Żarnowiecka Katarzyna
 25,38 I
 28,90 II

2

 Dębska Zuzanna

 28,59  II  28,70  I

CHŁOPCY 2012

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

25 m klasyczny

Miejsce

1

 Zuwała Wojciech
 27,34 I
 32,59  I
2 Grudzień Eryk 28,44 II 35,26 II

DZIEWCZĘTA 2011

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

50 m klasyczny

Miejsce

1

 Żarnowiecka Jessica
 19,99  I  54,82 I

2

 Jagielnik Wiktoria
 24,35  II  1.17,65  II

3

         

CHŁOPCY 2011

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

50 m klasyczny

Miejsce

1

         

DZIEWCZĘTA 2010

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m dowolny

Miejsce

50 m klasyczny

Miejsce

1

 Ziętek Oliwia
 45,81 I
 56,86  I

CHŁOPCY 2010

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m dowolny

Miejsce

50 m klasyczny

Miejsce

1

 Trojan Mikołaj

 1.05,13  I  1.15,18  I

DZIEWCZĘTA 2009

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m dowolny

Miejsce

50 m klasyczny

Miejsce

1

 Pomykalska Magdalena
45,62
 I  59,21 I

2

 Żarnowiecka Karolina  52,52 II
 1.16,24 II

CHŁOPCY 2009

   

L.p.

Imię i nazwisko

50 m dowolny

Miejsce

50 m klasyczny

Miejsce

1

 Marzec Mikołaj
 31,05 I
 45,29 I

2

 Gorczyca Antoni
 45,97 II
 48,67 II

3

 Łój Szymon
 56,60  III  1.18,17 III

DZIEWCZĘTA 2008

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m dowolny

Miejsce

50 m klasyczny

Miejsce

1

         

CHŁOPCY 2008

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m dowolny

Miejsce

50 m klasyczny

Miejsce

1

         

DZIEWCZĘTA 2007

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m dowolny

Miejsce

50 m klasyczny

Miejsce

1

         

CHŁOPCY 2007

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m dowolny

Miejsce

50 klasyczny

Miejsce

1

         

DZIEWCZĘTA 2006 i starsi

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

100 m dowolny

Miejsce

100 m klasyczny

Miejsce

1

         

2

         

3

         

4

         

5

         

CHŁOPCY 2006 i starsi

   

L.p.

Imię i nazwisko

50 m dowolny

Miejsce

50 m klasyczny

Miejsce

1

         

OPEN dziewczęta

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

100 m dowolny

Miejsce

50 klasyczny

Miejsce

1

 Adamusik Agata
 1.20,06  I  43,00  I

OPEN chłopcy

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

100 m dowolny

Miejsce

100 klasyczny

Miejsce

1

         

 

PLAKAK WIOSENNE 23

Regulamin:

Cel zawodów:

 • Popularyzacja pływania jako czynnej formy uprawiania rekreacji sportowej i spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży.
 • Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej.
 • Przegląd umiejętności pływackich w celu wyłonienia talentów pływackich wśród dzieci i młodzieży.
 • Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój zainteresowań pływackich.

Organizator zawodów:

Pływacki Klub Sportowy „PIRANIA”

Miejsce, terminy, godzina zawodów:

Kazimierski Ośrodek Sportowy – Pływalnia „Wodny Raj” ul. T. Kościuszki 13, 28-500 Kazimierza Wielka.

04.06.2023 /niedziela/ godz.8.30- rozgrzewka , godz. 9.00 – rozpoczęcie zawodów

Uczestnicy:

W zawodach mogą brać udział mieszkańcy Gminy Kazimierza Wielka oraz Powiatu Kazimierskiego, którzy chcą sprawdzić poziom swoich umiejętności pływackich na dystansach określonych regulaminem zawodów.

Przepisy, kategorie, dystanse:

 1. Start ze słupków startowych. Dla roczników 2015 i młodsi dopuszczalny start z murka lub z wody.
 2. W przypadku falstartu zawodnik nie zostaje wykluczony, natomiast wyścig zostaje powtórzony
 3. Poszczególne konkurencje zostaną przeprowadzone na czas.
 4. Wejście na basen dla uczestników na czas trwania zawodów jest bezpłatny.
 5. W zawodach mogą brać udział tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich. Organizator zaleca startującym wykonanie badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w zawodach – o ile takowych nie posiadają.
 6. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 7. Zawodnicy mogą wystartować w max 2 konkurencjach.

2015 i młodsi – 25 m grzbiet

2014 - 25m grzbiet, 25m klasyczny

2013 - 25 m grzbiet, 25 m klasyczny

2012 - 25 m grzbiet, 25 m klasyczny

2011 – 25 m dowolny, 50 m klasyczny

2010 - 50 m dowolny, 50 m klasyczny

2009 - 50 m dowolny, 50 m klasyczny

2008 - 50 m dowolny, 50 m klasyczny

2007 - 50 m dowolny, 50 m klasyczny

2006 I starsi – 100 m dowolny, 100 m klasyczny

OPEN: rocznik 2003 i starsi 100 m dowolny, 100 m klasyczny

Zgłoszenia:

Zgłoszenia w kasie Krytej Pływalni „Wodny Raj” do dnia 25.05.2023 /czwartek/  lub w dniu zawodów.

Karta startowa winna być podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego /dotyczy osób niepełnoletnich/. Jest to jednoznaczne ze zgodą na udział w zawodach oraz potwierdzeniem braku przeciwwskazań zdrowotnych.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY>>>>

Nagrody:

Każdy uczestnik otrzymuje słodki upominek i okolicznościowy medal, za I miejsce zawodnik otrzymuje statuetkę (dekoracje w trakcie zawodów).

Postanowienia końcowe:

 • każdy uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem zawodów.
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie pływalni.
 • po dokonaniu zgłoszenia do zawodów nie będą możliwe jakiekolwiek zmiany dotyczące startów zawodników; dopisywanie, zamiana itp.
 • zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu
 • na basenie obowiązują stroje zgodne z Regulaminem Pływalni
 • w sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator zawodów.
 • kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje organizator zawodów
 • podczas rozgrywania zawodów na torach basenowych nie mogą znajdować się inni zawodnicy
 • organizator zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
 • organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu