00a
12
34
56
78
10
12
2022 12 09 15 51 34 003
2022 12 11 10 16 21 086
2022 12 11 10 25 18 022

Wyniki

DZIEWCZĘTA 2015 I MŁODSI

 

 

L.p

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

 25 m dowolny

 Miejsce

1

JAROS ZUZANNA

 38,95

 I

 47,28

 II

2

 BERNAT KORNELIA

 42,99

 II

 45,50

 I

CHŁOPCY 2015 I MŁODSI

 

 

L.p

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

 25 m dowolny

 Miejsce

1

 KWIECIEN OSKAR

 34,00

 I

 36,16

 I

DZIEWCZĘTA 2014

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

25 m dowolny

Miejsce

1

RUSIECKA EMILJA

 31,86 I
40,38
II

2

GRZYB ZOFIA

 31,97 II
-
 -

3

POMYKALSKA ZUZANNA

 33,42 III
45,40
III

4

MAKIEŁA JULIA

 41,25 IV
38,74
I

CHŁOPCY 2014

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

25 m dowolny

Miejsce

1

WITEK PRZEMYSŁAW

 28,30 I
30,42
I

DZIEWCZĘTA 2013

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

25 m dowolny

Miejsce

1

 GÓRAK OLIWIA
30,39
I
30,41
I

2

 KOWALSKA DARIA
 33,08 II
35,62
II

CHŁOPCY 2013

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

25 m dowolny

Miejsce

1

OSETEK DAWID

 27,40 I
30,77
III

2

JAWORSKI GRZEGORZ

 29,85 II
28,52
I

3

 KOZANECKI DAWID

 32,07 III
29,29
II

DZIEWCZĘTA 2012

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

25 m dowolny

Miejsce

1

ŻARNOWIECKA KATARZYNA

26,95
I
30,96
I

2

 DĘBSKA ZUZANNA

 35,12 II
32,93
II

CHŁOPCY 2012

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

25 m dowolny

Miejsce

1

MADEJ JAN

 41,28 I
45,89
I

DZIEWCZĘTA 2011

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzbiet

Miejsce

25 m dowolny

Miejsce

1

ŻARNOWIECKA JESSICA

 48,08 I
20,50
I

2

PIOTROWSKA LENA

 1.01,81 II
24,29
II

3

 WOŹNIAK MAGDALENA

 1.12,29 III
29,40
III

CHŁOPCY 2011

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

25 m klasyczny.

Miejsce

25 m dowolny

Miejsce

1

WILK ARMIN

 1.11,98 I
 -  -

DZIEWCZĘTA 2010

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzebiet

Miejsce

50 m dowolny.

Miejsce

1

ZIĘTEK OLIWIA

 52,06 I
43,88
II

2

 OKOPIEN SANDRA

 53,04 II
43,41
I

3

 MAKIEŁA WIKTORIA

53,28
III
51,79
III

4

 KOWALSKA WIKTORIA
 59,71 IV
1.01,95
IV

5

 KURPLIK GABRIELA
 1.13,71 V
-
-

CHŁOPCY 2010

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzebiet

Miejsce

50 m dowolny

Miejsce

1

 

       

DZIEWCZĘTA 2009

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzebiet

Miejsce

50 m dowolny

Miejsce

1

THOMAS ALLESANDRA

 43,52 I
40,92
I

2

KONEWECKA GABRIELA

 44,77 II
43,38
II

3

 ŻARNOWIECKA KAROLINA

 53,85 III
52,88
III

4

 POMYKALSKA MAGDALENA  55,62 IV
53,42
IV

CHŁOPCY 2009

   

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzebiet

Miejsce

50 m dowolny

Miejsce

1

MARZEC MIKOŁAJ

 40,30 I
32,63
I

2

MADEJ ANTONI

 41,51 II
39,06
II

3

GORCZYCA ANTONI

 51,73 III
 47,42 III

DZIEWCZĘTA 2008

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzebiet

Miejsce

50 m dowolny

Miejsce

1

         

CHŁOPCY 2008

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzebiet

Miejsce

50 m dowolny

Miejsce

1

         

DZIEWCZĘTA 2007

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzebiet

Miejsce

50 dowolny

Miejsce

1

         

CHŁOPCY 2007

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzebiet

Miejsce

50 dowolny

Miejsce

1

         

DZIEWCZĘTA 2006 i starsi

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

100 m grzebiet

Miejsce

100 m dowolny

Miejsce

1

         

2

         

3

         

4

         

5

         

CHŁOPCY 2006 i starsi

   

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzebiet

Miejsce

50 m dowolny

Miejsce

1

ŻARNOWIECKA ALEKSANDRA
 52,92 I
51,42
I

OPEN dziewczęta

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

100 m grzbiet

Miejsce

100 dowolny

Miejsce

1

         

OPEN chłopcy

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

100 m grzbiet

Miejsce

100 dowolny.

Miejsce

1

         

Plakat zimowe zawody 2022


Regulamin:

Cel zawodów:

 • Popularyzacja pływania jako czynnej formy uprawiania rekreacji sportowej i spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży.
 • Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej.
 • Przegląd umiejętności pływackich w celu wyłonienia talentów pływackich wśród dzieci i młodzieży.
 • Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój zainteresowań pływackich.

Organizator zawodów:

Pływacki Klub Sportowy „PIRANIA”

Miejsce, terminy, godzina zawodów:

Kazimierski Ośrodek Sportowy – Pływalnia „Wodny Raj” ul. T. Kościuszki 13, 28-500 Kazimierza Wielka.

11.12.2022 /niedziela/ godz.8.30- rozgrzewka , godz. 9.00 – rozpoczęcie zawodów

Uczestnicy:

W zawodach mogą brać udział mieszkańcy Gminy Kazimierza Wielka oraz Powiatu Kazimierskiego, którzy chcą sprawdzić poziom swoich umiejętności pływackich na dystansach określonych regulaminem zawodów.

Przepisy, kategorie, dystanse:

 1. Start ze słupków startowych. Dla roczników 2014 i młodsi dopuszczalny start z murka lub z wody.
 2. W przypadku falstartu zawodnik nie zostaje wykluczony, natomiast wyścig zostaje powtórzony
 3. Poszczególne konkurencje zostaną przeprowadzone na czas.
 4. Wejście na basen dla uczestników na czas trwania zawodów jest bezpłatny.
 5. W zawodach mogą brać udział tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich. Organizator zaleca startującym wykonanie badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w zawodach – o ile takowych nie posiadają.
 6. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 7. Zawodnicy mogą wystartować w max 2 konkurencjach.

2015 i młodsi – 25 m grzbiet

2014 - 25m grzbiet, 25m dowolny

2013 - 25 m grzbiet, 25 m dowolny

2012 - 25 m grzbiet, 25 m dowolny

2011 – 50 m grzbiet, 25 m dowolny

2010 - 50 m grzbiet, 50 m dowolny

2009 - 50 m grzbiet, 50 m dowolny

2008 - 50 m grzbiet, 50 m dowolny

2007 - 50 m grzbiet, 50 m dowolny

2006 i starsi  – 100 m grzbiet, 100 m dowolny

OPEN: rocznik 2003 i starsi 100 m grzbiet, 100 m dowolny

Zgłoszenia:

Zgłoszenia w kasie Krytej Pływalni „Wodny Raj” do dnia 06.12.2022 /środa/  lub w dniu zawodów.

Karta startowa winna być podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego /dotyczy osób niepełnoletnich/. Jest to jednoznaczne ze zgodą na udział w zawodach oraz potwierdzeniem braku przeciwwskazań zdrowotnych.
Karta zgłoszeniowa>>>>

Nagrody:

Każdy uczestnik otrzymuje słodki upominek i okolicznościowy medal, za I miejsce zawodnik otrzymuje statuetkę (dekoracje w trakcie zawodów).

Postanowienia końcowe:

 • każdy uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem zawodów.
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie pływalni.
 • po dokonaniu zgłoszenia do zawodów nie będą możliwe jakiekolwiek zmiany dotyczące startów zawodników; dopisywanie, zamiana itp.
 • zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu
 • na basenie obowiązują stroje zgodne z Regulaminem Pływalni
 • w sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator zawodów.
 • kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje organizator zawodów
 • podczas rozgrywania zawodów na torach basenowych nie mogą znajdować się inni zawodnicy
 • organizator zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
 • organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu