1
23
4
56
78
910
11

Wyniki

DZIEWCZĘTA 2014 I MŁODSI

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

   

1

CERAZY NADIA
29.51
 I    

2

RUSIECKA EMILIA

31,38
 II    

3

SZCZĘSNA NADIA
35,09
 III    

4

POMYKALSKA ZUZANNA
40,25
 IV    

5

MAKIEŁA JULIA

41,04
 V    

6

KOŚCIÓŁEK POLA
44,68

 VI

   

7

NOWAK ZUZANNA
45,48

 VII

   
8

 KORNMEHL MAJA

46,00

 VIII

   
9

 JĘDRYJASZEK ZUZANNA

1.01,17

 IX

   
10

 KULPA MARIKA

1.12,56

 X

   

CHŁOPCY 2014 I MŁODSI

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

   

1

WITEK PRZEMYSŁAW

33,03    

2

KWIECIEŃ OSKAR
33,96
II
   

3

SŁUPIK SZYMON
36,86
III
   

4

MARZEC KEWIN
40,49
IV
   

5

 WOŹNIAK OLIWIER
44,28
V
   
6

 KLIMCZYK LEON

44,45
VI
   
7

 ZIELIŃSKI KSAWERY

1.00,02
 VII    

DZIEWCZĘTA 2013

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

25 m klasyczny.

Miejsce

1

 GÓRAK OLIWIA
30,62 43,72 III

2

 KOWALSKA DARIA
31,77
 II 38,93
 II

3

 DUSZA MAGDALENA
35,10
 III 38,17
 I

CHŁOPCY 2013

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

25 m klasyczny.

Miejsce

1 CICHY JAKUB
27,86
I
46,52
II
2 OSETEK DAWID
28,10
II
53,52
IV
3 KOZANECKI DAWID
35,02
III
42,16
I
4 GANDERA WIKTOR
36,14
IV
52,37
III

DZIEWCZĘTA 2012

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

25 m klasyczny.

Miejsce

1 ŻARNOWIECKA KATARZYNA
28,39
I
43,50
2 GAJDA ADA
29,24
II
35,42
III
3 OSTROWSKA JOANNA
29,35
III
43,28
IV

4

PUSTELNIK AURELIA
31,31
IV
31,30
I

5

CELEJ MAGDALENA 32,64
V
35,00
II

6

CZARNY JULIA  39,99 VI
--
--

CHŁOPCY 2012

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

25 m klasyczny.

Miejsce

1 ZUWAŁA WOJCIECH
30,81
I
36,48
2 OGONOWSKI MICHAŁ
31,63
II
50,67
III
3 GRUDZIEŃ ERYK
33,23
III
51,17
IV
4 MADEJ  JAN
39,13
IV
50,46
II

DZIEWCZĘTA 2011

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

25 m klasyczny.

Miejsce

50 m grzbiet

Miejsce

1 ŻARNOWIECKA JESSICA
25,60
I
47,82
2 PIOTROWSKA LENA
29,18 II
1.00,32 IV
3 TYTKO AMELIA
29,77 III 52,79 II
4 RUSIECKA MAGDALENA
33,46
IV
58,25
III

5

KOLANO KAMILA
36,29
V
1.07,78
V

CHŁOPCY 2011

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

25 m klasyczny.

Miejsce

50 m grzbiet

Miejsce

1

FRANCUZ MATEUSZ

 33,55  I  1.02,10  I

2

 

       

DZIEWCZĘTA 2010

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzebiet

Miejsce

50 m klasyczny.

Miejsce

1 OSTROWSKA KATARZYNA
53,20
I
1.02,74
III
2 ZIĘTEK OLIWIA
55,42
II
1.02,70
 II
3 MAKIEŁA WIKTORIA
 55,82 III
59,32
I

4

KOWALSKA WIKTORIA
1.02,15
IV
1.03,30
IV

5

ZUWAŁA ALEKSANDRA 1.03,40
V
1.11,04
VI

6

WRÓBLEWSKA KATARZYNA 1.03,78
  1.1.05,29
V

CHŁOPCY 2010

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzebiet

Miejsce

50 m klasyczny.

Miejsce

1

KRAWCZYK FRANCISZEK
57,90
I
1.02,41
I

2

PARADA DAWID 1.03,19
II
1.16,84
II

DZIEWCZĘTA 2009

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzebiet

Miejsce

50 m klasyczny.

Miejsce

1
KONEWECKA GABRIELA
45,42
I
56,30
III
2
WŁOSOWICZ MARTA
49,91
II
54,75
I
3
ŻARNOWIECKA KAROLINA
50,02
III
1.10,83
VI

4

MAJ MARTYNA
51,89
IV
1.04,14
IV

5

POMYKALSKA MAGDALENA
53,08
V
56,18
II

6

GAJDA LENA

1.08,30

VI

1.08,54

V

7

RUSIECKA PATRYCJA

1.09,76

VII

1.30,05

VII

CHŁOPCY 2009

   

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzebiet

Miejsce

50 m klasyczny.

Miejsce

1

MADEJ ANTONI

42,25 I
51,58
II

2

GAJÓWKA MICHAŁ
49,71
II
57,52 III

3

GORCZYCA ANTONI
53,44
III
51,41
I

4

MARZEC KRYSTIAN
54,22
IV
1.04,77
IV

DZIEWCZĘTA 2008

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzebiet

Miejsce

50 m klasyczny.

Miejsce

1

CUGOWSKA MAJA

52,99
I
 --  --

2

         

CHŁOPCY 2008

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzebiet

Miejsce

50 m klasyczny.

Miejsce

1

         

DZIEWCZĘTA 2007

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzebiet

Miejsce

50 klasyczny.

Miejsce

1

GAJÓWKA OLIWIA

1.02,22
 I  --  --

2

         

CHŁOPCY 2007

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzebiet

Miejsce

50 klasyczny.

Miejsce

1

         

DZIEWCZĘTA 2006 i starsi

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzebiet

Miejsce

50 m klasyczny.

Miejsce

1

ŻARNOWIECKA ALEKSANDRA
 48,91  I 1.02,88
 I

2

         

CHŁOPCY 2006 i starsi

   

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzebiet

Miejsce

50 m klasyczny.

Miejsce

1

         

OPEN dziewczęta

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzbiet

Miejsce

50 klasyczny.

Miejsce

1

 BANASIEWICZ MARIA
 --  --  2.40,29  I

2

         

OPEN chłopcy

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

100 m grzbiet

Miejsce

100 klasyczny.

Miejsce

1

         

 

PLAKAT JESIENNE ZAWODY 2022

Regulamin:

Cel zawodów:

 • Popularyzacja pływania jako czynnej formy uprawiania rekreacji sportowej i spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży.
 • Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej.
 • Przegląd umiejętności pływackich w celu wyłonienia talentów pływackich wśród dzieci i młodzieży.
 • Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój zainteresowań pływackich.

Organizator zawodów:

Pływacki Klub Sportowy „PIRANIA”

Miejsce, terminy, godzina zawodów:

Kazimierski Ośrodek Sportowy – Pływalnia „Wodny Raj” ul. T. Kościuszki 13, 28-500 Kazimierza Wielka.

godz.8.30- rozgrzewka , godz. 9.00 – rozpoczęcie zawodów

Uczestnicy:

W zawodach mogą brać udział mieszkańcy Gminy Kazimierza Wielka oraz Powiatu Kazimierskiego, którzy chcą sprawdzić poziom swoich umiejętności pływackich na dystansach określonych regulaminem zawodów.

Przepisy, kategorie, dystanse:

 1. Start ze słupków startowych. Dla roczników 2014 i młodsi dopuszczalny start z murka lub z wody.
 2. W przypadku falstartu zawodnik nie zostaje wykluczony, natomiast wyścig zostaje powtórzony
 3. Poszczególne konkurencje zostaną przeprowadzone na czas.
 4. Wejście na basen dla uczestników na czas trwania zawodów jest bezpłatny.
 5. W zawodach mogą brać udział tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich. Organizator zaleca startującym wykonanie badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w zawodach – o ile takowych nie posiadają.
 6. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 7. Zawodnicy mogą wystartować w max 2 konkurencjach.

2014 i młodsi - 25m grzbiet

2013 - 25 m grzbiet, 25 m dowolny

2012 - 25 m grzbiet, 25 m dowolny

2011 – 25 m klasyczny, 50 m grzbiet

2010 - 50 m grzbiet, 50 m klasyczny

2009 - 50 m grzbiet, 50 m klasyczny

2008 - 50 m grzbiet, 50 m klasyczny

2007 - 50 m grzbiet, 50 m klasyczny

2006 i starsi  – 100 m grzbiet, 100 m klasyczny

OPEN: rocznik 2003 i starsi 100 m grzbiet, 100 m klasyczny

Zgłoszenia:

Zgłoszenia w kasie Krytej Pływalni „Wodny Raj” do dnia 19.10.2022 /środa/  lub w dniu zawodów.

Karta startowa winna być podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego /dotyczy osób niepełnoletnich/. Jest to jednoznaczne ze zgodą na udział w zawodach oraz potwierdzeniem braku przeciwwskazań zdrowotnych.
Formularz zgłoszeniowy>>>>

Nagrody:

Każdy uczestnik otrzymuje słodki upominek i okolicznościowy medal, za I miejsce zawodnik otrzymuje statuetkę (dekoracje w trakcie zawodów).

Postanowienia końcowe:

 • każdy uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem zawodów.
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie pływalni.
 • po dokonaniu zgłoszenia do zawodów nie będą możliwe jakiekolwiek zmiany dotyczące startów zawodników; dopisywanie, zamiana itp.
 • zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu
 • na basenie obowiązują stroje zgodne z Regulaminem Pływalni
 • w sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator zawodów.
 • kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje organizator zawodów
 • podczas rozgrywania zawodów na torach basenowych nie mogą znajdować się inni zawodnicy
 • organizator zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
 • organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu