W dniu 17.11.2012 roku odbyło się uoczyste podsumownie Konkursu Ministra Sportu i Turystyki pn.
,,Obierz kurs na Orlika"   (sobota) w Centrum Olimpijskim PKOL w Warszawie, ul.Wybrzeże Gdyńskie 4.
Złożony przez Pływacki Klub Sportowy ,,Pirania" projekt pn
.,,Moje małe Euro 2012 na Orliku" zajął XXIII miejsce w Polsce.
Została przyznana nagroda w wysokości 4000 zł( na zakup sprzętu sportowego).
Pływacki Klub Sportowy ,,Pirania" reprezentowali w Warszawie:
-Waldemar Kletschka- Prezes Pływackiego Klubu Sportowego ,,Pirania",
- Marek Szmuc- Przewodniczący Komisji Oświaty,Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej
w Kazimierzy Wielkiej
- Piotr Paciuch- Organizator Sportu Dzieci i Młodzieży w Środowisku Wiejskim.