pobraneZ wielkim żalem zawiadamiamy o śmierci

 

Stefana Marca

 

Żegnamy Człowieka Czynu. Pierwszego Prezesa Kazimierskiego Ośrodka Sportowego.

 Wielkiego miłośnika sportu, Twórcę Największych Sukcesów Sportowych - Tenisowego Klubu RAFFAELO Kazimierza Wielka.

 

Bardzo dobrego człowieka

 

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia

Test