Aktualności

Kazimierza Wielka 06.07.2020

Kazimierski Ośrodek Sportowy: Dostawa centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła wraz z montażem

Informacja o wynikacch

INFORMACJA O WYNIKACH

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
Dostawa centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła wraz z montażem

Zbiorcze zestawienie ofertjpg

 

Pobierz:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 558582-N-2020 >>>>

SIWZ wentylacja KOS>>>>

Załącznik nr 1 Formularz_oferty>>>>

Załącznik nr 1a informacja o podwykonawcach>>>>

Załącznik nr 2 Wzór umowy>>>>

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu>>>>

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia>>>>

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa>>>>

Załącznik nr 6 istotne_postanowienia_umowy_o_podwykonawstwo>>>>

Załącznik nr 7 Wykaz_robót>>>>