Green White Animated Simple Palm Sunday Service Video
Blue and White Summer Sale Instagram Post 20240417 115258 0000


ZAPRASZAMY 

od poniedziałku do czwartku  12:00 do 20:00 

piątek 9:00 do 20:00

sobota 9:00 do 21:00

niedziela 9:00 do 20:00
BMCKjpg

 ULOTKA STR 2

Bilet OPEN upoważnia do wejścia na wszystkie aktualnie dostępne atrakcje !!!

Pozostały CENNIK bez zmian

 

REGULAMIN BASENU MINERALNEGO
W KAZIMIERZY WIELKIEJ
  

Basen mineralny jest integralną częścią Krytej Pływalni „Wodny Raj” w Kazimierzy Wielkiej, na którym obowiązuje Regulamin Ogólny Krytej Pływalni oraz Regulamin Basenu Mineralnego. Basen mineralny jest obiektem całorocznym. Składa się z dwóch niecek jedna o wymiarach 11 m x 10 m, o maksymalnej głębokości 1,3 m z miejscami do leżenia i siedzenia oraz druga o wymiarach 7 m x 10 m o maksymalnej głębokości 1,3 m z miejscami do siedzenia. Maksymalna ilość osób które mogą przebywać jednocześnie w nieckach wynosi 45.

1. Każda osoba korzystająca z Basenu mineralnego ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać jego zapisy.

2. Korzystanie z Basenu mineralnego jest możliwe dla osób powyżej 14 roku życia.

3. Osoby niepełnoletnie mogą skorzystać z basenu wyłącznie za zgodą rodziców/prawnych opiekunów i pozostawać pod ich opieką lub pod opieką innych osób dorosłych.

4. Przed wejściem należy zapoznać się z przeciwwskazaniami do korzystania z termalnych kąpieli siarczkowych. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się
z lekarzem.

5. Przed wejściem do niecek Basenu mineralnego należy bezwzględnie skorzystać
z natrysków i dokładnie umyć całe ciało z użyciem detergentów. Czynność należy powtórzyć każdorazowo po skorzystaniu z toalety.

6. Przeciwwskazania do korzystania z termalnych kąpieli siarczkowych:

a) Niewydolność krążeniowo-oddechowa,

b) Stany pozawałowe,

c) Przebyte choroby nowotworowe przed upływem 5 lat dla czerniaka złośliwego, ziarnicy złośliwej, chłoniaków złośliwych, nowotworów nerki,

d) Dla innych nowotworów przed upływem 1 roku od zakończenia leczenia,

e) Choroby zakaźne w ostrej formie,

f) Przewlekłe stany zapalne wątroby, trzustki,

g) Nawracające zapalenie żył,

h) Ciąża i okres karmienia,

i) Schorzenia układu nerwowego,

j) Widoczne zmiany skórne, nie zagojone rany oraz przerwana ciągłość skóry,

k) Padaczka, zaburzenia równowagi,

l) Zaburzenia czynności wydalniczych (jak np. nietrzymanie moczu).

7. Zalecany, optymalny czas kąpieli w termalnej wodzie siarczkowej wynosi 20 minut, jednak nie dłużej niż 30 minut.

8. W przypadku pogorszenia samopoczucia lub pogorszenia stanu zdrowia należy bezwzględnie zakończyć kąpiel oraz wezwać pomoc.

9. Wejście do Basenu leczniczego jest możliwe po uprzednim dokonaniu opłaty zgodnie z cennikiem.

10. Na Basenie mineralnym obowiązuje zakaz:

a) Biegania, skakania do niecki basenowej, hałasowania,

b) Pływania i wnoszenia sprzętu do pływania,

c) Zanurzania głowy; długie włosy powinny być wysoko upięte,

d) Wnoszenia i spożywania jedzenia, napojów alkoholowych, palenia tytoniu i e-papierosów, żucia gumy,

e) Przebywania w stanie po spożyciu alkoholu lub innych substancji oddziaływujących na układ nerwowy,

f) Wnoszenia do niecek przedmiotów, które mogą wchodzić w reakcję chemiczną z wodą siarczkową (zegarki, biżuteria i inne),

g) Wnoszenia szklanych i ostrych przedmiotów,

h) Zanieczyszczania wody oraz plaż wokół niecek basenu.

11. Na podany sygnał alarmowy wszyscy użytkownicy muszą opuścić niecki Basenu mineralnego.

12. Za skutki powstałe w wyniku niestosowania się do zapisów regulaminu zarządzający obiektem nie ponosi odpowiedzialności.

13. Osoby naruszające niniejszy Regulamin, porządek i ład publiczny, dobre obyczaje, stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia swojego lub innych osób, jak również osoby nie stosujące się do zaleceń służb porządkowych i pracowników obiektu mogą zostać usunięte bez prawa zwrotu poniesionych opłat.

 

 zakaz zanus

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GROTY SOLNEJ

 1. Każda osoba przebywająca w grocie solnej, zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu.
 2. Wykupienie usługi jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. Seanse odbywają się od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 12.00 (godzina rozpoczęcia pierwszego seansu) do 19.00 (godzina rozpoczęcia ostatniego seansu).
 4. Każdy seans rozpoczyna się o pełnej godzinie i trwa 45 minut.
 5. Dzieci do ukończenia 13 roku życia przebywają w grocie solnej pod opieką dorosłych, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 6. W grocie może przebywać min. 1 osoba – max 15 osób.

7. Na terenie groty solnej obowiązuje całkowity zakaz:

 • spożywania pokarmów i napojów,
 • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających,
 • palenia tytoniu, oraz używania jakiegokolwiek źródła ognia
 • wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
 • wprowadzania zwierząt,
 • używania telefonów komórkowych, tabletów, laptopów i innych urządzeń multimedialnych,
 • biegania i hałasowania, dotykania ścian groty oraz wynoszenia z niej soli,
 • filmowania i fotografowania
 1. Na terenie groty solnej nie mogą przebywać osoby znajdujące się w stanie  nietrzeźwości, po spożyciu środka działającego podobnie do alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających.
 2. Nie zaleca się używania zbyt intensywnych kosmetyków przed wejściem do groty solnej.
 3. Do groty solnej należy wchodzić w wygodnym ubraniu.
 4. Grota solna jest miejscem spokoju, wyciszenia i relaksu – należy w niej zachować ciszę i stosować się do poleceń personelu.
 5. W przypadku złego samopoczucia należy niezwłocznie opuścić Grotę solną.
 6. W przypadku nadczynności tarczycy, gruźlicy, klaustrofobii i chorób nowotworowych, wskazana jest wcześniejsza konsultacja z lekarzem.
 7. Za skutki zdrowotne przebywania osób chorych, oraz o niestabilnym stanie zdrowia, które nie powinny korzystać z groty solnej, zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Każdy korzystający z groty solnej przebywa w niej na własną odpowiedzialność.
 9. Teren obiektu, oraz grota solna są monitorowane i za wszystkie szkody odpowiada klient, za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności klientów którzy nie stosują się do regulaminu obowiązującego na terenie obiektu oraz instrukcji personelu. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności klientów.
 10. Personel groty solnej zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia w święta oraz z przyczyn losowych.

 

TĘŻNIA SOLANKOWA WSPOMAGA LECZENIE

chorób dróg oddechowych: astmy oskrzelowej, przewlekłego, chronicznego zapalenia oskrzeli i płuc, pylicy płuc, ataków utrudnionego oddychania lub duszności, uporczywego kaszlu i alergii,· chorób laryngologicznych: alergicznego schorzenia nosa i zatok, chronicznego zapalenia zatok i gardła,· niedoczynności tarczycy,· schorzeń dermatologicznych: egzemy, łuszczycy, alergii, zapalenia skóry, trądziku· nerwic, stanów przemęczenia spadku odporności na stres,· likwiduje przykry zapach potu.PONAD TO:· poprawia metabolizm, przyspiesza spalanie tkani tłuszczowej i zmniejsza objawy cellulitu,· odbudowuje własne mechanizmy obronne organizmu,· zapobiega częstym chorobom dróg oddechowych (skuteczność inhalacji solankowych została wielokrotnie potwierdzona), grypie, katarowi siennemu,· jedynym przeciwwskazaniem jest nadczynność tarczycy, choroby nowotworowe, oraz uczulenie na któryś ze składników szczególnie jod lub brom.

 

 

wkrótce więcej informacji....