W Kazimierzy Wielkiej
p
owstaje "Megalityczny Basen Siarkowy"

Informacje z budowy pierwszego w Polsce otwartego basenu z wodami siarczkowymi.
Wspólna inwestycja Gmina i powiatu w Kazimierzy Wielkiej.

mbs

wkrótce więcej informacji....