PLAKAT BEZ SPONSORÓW

VIII Kazimierski Bieg Szlakiem Megalitów/Niedziela/ 27.09.2020 już za nami
Promujemy „Megality ze Słonowic” gigantyczne grobowce z czasów, kiedy w  Egipcie nie było jeszcze ani jednej piramidy
Wszystkim  serdecznie gratulujemy, szczególnie zwycięzcom !!!
Za pomyłki i błędy serdecznie przepraszamy!!!

W VIII Kazimierskim Biegu Szlakiem Megalitów w związku z obecna sytuacją wzięła udział symboliczna liczba uczestników.  Puchary, medale  wręczał  burmistrz Adam Bodzioch.

Serdecznie dziękujemy wszystkim  wolontariuszom, sędziom, strażakom z Podolan, Jednostce Strzeleckiej nr 2130 Kazimierza Wielka oraz pracownikom KOS za pomoc w organizacji naszej imprezy.

Relacja foto:pilarscy.eu

Relacja Video: Antoni Kocela

Wyniki:

10 km Mężczyźni Open
I Miejsce        Jakub Baradziej /47:28/
II Miejsce       Adrzej Szczepanik /48:03/
III Miejsce      Paweł Piątek /1:00:02/

5 km Kobiety Open
I Miejsce        Dominika Grzywna/25:56/
II Miejsce       Aneta Możdżeń, Barbara Cieśla, Marta Borek, Wioleta Fryt /30:30/
5 km Mężczyźni Open
I Miejsce        Mateusz Zagrodnik /19:29/
5 km Mężczyźni 16-34 lata
I Miejsce        Andrzej Konwant/22:15/
II Miejsce       Mateusz Zimnicki /23:31/
III Miejsce      Paweł Miszczyk/29:25/
5 km Mężczyźni 16-34 lata
I Miejsce        Hubert Grzywna/19:57/
II Miejsce       Zbigniew Okrajek/20:20/
III Miejsce      Marcin Czopek/23:16/
5 km Kobiety “Nordic Walking” Open
I Miejsce        Magdalena Zamirowska/40:06/
II Miejsce       Barbara Remiszewska /40:08/
5 km Mężczyźni “Nordic Walking” Open
I Miejsce        Mieczysław Remiszewski/40:05/

Formularz zgłoszeniowy tu pobierz >>>>

REGULAMIN

 • Cel biegu
 • Propagowanie zdrowego trybu życia,
 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
 • Promocja miasta i regionu,

2.  Organizator

 • Kazimierski Ośrodek Sportowy,

     Współorganizatorzy

 • Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej,
 • Urząd MiG w Kazimierzy Wielkiej,
 • Centrum Informacji Turystycznej w Kazimierzy Wielkiej,
 • Kazimierski Ośrodek Kultury

Patronat

 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN Kraków

3. Termin, miejsce i kategorie

 • 09.2020 r., godz. 9.00 -10.30 przyjmowanie zgłoszeń
 • 09.2020 r., start biegu dzieci /w zależności od ilości zgłoszeń/
  ok. 0,2 km – godz. 10.45 /kategoria przedszkolaki i kasy „0”
 • 09.2020 r., start biegu amatorów
  ok. 1 km – kategoria:
  - Szk. Podst. klasy I-III, kategoria K/M godz. 11.00
  - Szk. Podst. klasy IV-VI, kategoria K/M godz. 11.45
  - Szk. Podst. Klasy VII-VIII, kategoria K/M godz. 12.30
 • 09.2020 r., start biegu 5 km “nordic walking” – godz. 13.00 - ul. Kościuszki, parku miejskiego okolic zbiornika retencyjnego w Kazimierzy Wielkiej
  - kategoria OPEN K/M
 • 09.2020 r., start biegu 5 oraz 10 km – godz. 13.15 - ul. Kościuszki , parku miejskiego okolic zbiornika retencyjnego w Kazimierzy Wielkiej

-  Bieg  5km kategoria

K /M               - 16 – 34 lat
K /M               - 35 – 49 lat
K /M               - 50 i pow.

K /M               - Żołnierz

-  Bieg Główny 10km kategorie:

K /M               - 16 – 34 lat
K /M               - 35 – 49 lat
K /M               - 50 – 59 lat

K /M               - 60 lat i pow.

K/M                OPEN

 

Limit uczestników wynosi 100 osób. Organizator ma prawo do zmiany limitu.

Ze względu na zaistniałą sytuację, wprowadzenie wszelkich środków ostrożności nie będzie możliwości pozostawienia depozytu i innych rzeczy w miejscu startu.

 

Organizator zastrzega sobie prawo w przypadku małej ilości uczestników zmiany regulaminu w poszczególnych kategoriach.

4. Zgłoszenia i opłaty
-  formularz zgłoszeniowy należy wysłać do dnia 23.09.2020 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  formularz do pobrania na stronie www.kazimierzakos.pl
- w dniu biegu zgłoszenia przyjmowane będą ( w godzinach: 9:00 – 11:30)
Opłaty dotyczą biegu na 5 i 10 km
oplata wynosi 25 zł  przeznaczona na na konto do dnia 23.09.2020/środa/ :  Tytuł przelewu „Opłata startowa imię i nazwisko kategoria oraz rocznik” za każdą zgłaszaną osobę
 Bank Spółdzielczy O/ Kazimierza Wielka 94 849300040180013037370003,
 Kazimierski Ośrodek Sportowy ul. Kościuszki 13, 28-500 Kazimierza Wielka,

- Każdy zawodnik powinien zgłosić się do biura zawodów osobiście i bez osób towarzyszących (zawodnik niepełnoletni zgłasza się z rodzicem/opiekunem prawnym)

 • Obowiązkowa maseczka w wyznaczonych strefach ( strefa startu i mety) 
  - Pozostałe kategorie bezpłatne !

Formularz zgłoszeniowy do Biegu Szlakiem Megalitów 2020 powinien zawierć

Imię i nazwisko

 

Wiek / klasa dotyczy szkół/

 

Adres zamieszkania

 

E-mail

 

Telefon kontaktowy

 

Dystans:

 

       0,2 km

       1km

      5 km

      5 km żołnierz

      10 km

(zakreślić/podkreślić właściwe pole)

 

Informuję, że znam regulamin Biegu organizowanego przez Kazimierski Ośrodek Sportowy i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora.

                                                                                         

…………………………………………………..

                                                                                                  Podpis

 

5. Dane techniczne biegu
Bieg na 1000 m, trasa będzie oznakowana, na trasie biegu wolontariusze w oznakowanych kamizelkach, rozstawieni w odległości, co 100 m. Każdy może wziąć udział
w biegu amatorskim!
Bieg na 5 km  trasa będzie oznakowana, na trasie biegu wolontariusze w oznakowanych kamizelkach, rozstawieni w odległości co 100 m..
Max. czas biegu- 40 min.       - typ biegu : uliczny
Bieg na 10km  trasa będzie oznakowana, na trasie biegu wolontariusze w oznakowanych kamizelkach, rozstawieni w odległości co 100 m..
Max. czas biegu- 1h 20 min.  - typ biegu : uliczny
Bieg na 5 km „nordic walking”  - trasa będzie oznakowana, na trasie biegu wolontariusze w oznakowanych kamizelkach, rozstawieni w odległości co 100 m.
Max. czas biegu- 40 min. - typ biegu : uliczny

Trasa biegu
- Start – Kazimierski Ośrodek Sportowy ul. Kościuszki 13
- Park Miejski
- ul. Kościuszki oraz tereny droga obok zbiornika retencyjnego
Meta: Kazimierski Ośrodek Sportowy ul. Kościuszki 13

6. Warunki uczestnictwa

 • Wszystkie chętne osoby popierające ideę zdrowego trybu życia
 • Warunkiem dopuszczenia do biegu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 • W biegu mogą brać udział tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych
  i lekarskich. Organizator zaleca startującym wykonanie badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu – o ile takowych nie posiadają.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.
 • Osoby, którym organizator lub oznakowany przedstawiciel organizatora odmówi prawa uczestnictwa w biegu. Przedstawiciel organizatora nie musi podawać przyczyny, dla której odmówił udziału w biegu danej osobie.
 • Każdy uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.
 • Udział w biegu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

7. Inne

 • Bieg uliczny odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania przyczyny.
 • Uczestnicy biegu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
  Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku
  w materiałach informacyjnych i reklamowych biegu.
 • W biegu na 10 km kategorie wiekowe wyłonione zostaną w zależności od ilości zgłoszeń.
 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Zawodnicy są zobowiązani do biegu prawą stroną jezdni.
 • Organizator zabezpiecza służby porządkowe na trasie biegu, napoje oraz pomoc medyczną. Lekarz zabezpieczający zawody nie wykonuje badań dopuszczających do biegu.
 • Zawodnicy są zobowiązani do biegu prawą stroną jezdni.
 • Numer startowy podczas biegu powinien być przypięty przez zawodnika z przodu, centralnie na klatce piersiowej.
 • Uczestnicy biegu, którzy po upływie 1 godziny 20 minut od startu nie dotrą do mety, zobowiązani są do  przerwania biegu i zejścia z trasy.
 • Zawodnicy biorący udział w biegu na 5 i 10 km zostaną dodatkowo oznakowani według klucza: „nordic walking” – naklejka zielona, 5 km – naklejka niebieska, 10 km – naklejka czerwona umieszczone na numerze startowym .
 • Zawodnicy pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony lub zmienią kategorię
  w trakcie biegów nie zostaną sklasyfikowani.
 • w każdej kategorii dla pierwszych trzech zawodników przewidziane są medale, natomiast za miejsca 1-6 dyplomy /organizator zastrzega sobie możliwość wyrobienia dyplomów w późniejszym terminie w przypadku dużej liczby uczestników/.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu,  które mogą zostać przedstawione na stronie internetowej organizatora, bądź zostaną podane do wiadomości przed startem w dniu imprezy.
 • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
  z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników.
 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
  W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

 

Kontakt:
tel. 41 3501  020 , 696 486 555 Robert Pleszyński

Dystans 5 km
Kobiety  -16 – 34 lat
L.p
Nazwisko i Imię
1
 
2
 
3
 
4
 
Kobiety - 35 – 49 lat
L.p
Nazwisko i Imię
1
 Cieśla Barbara
2
 Borek Marta
3
 Możdżeń Aneta
4
 Grzywna Dominika
Kobiety - 50 i pow.
L.p
Nazwisko i Imię
1
 
2
 
3
 
4
 
Mężczyźni-16 – 34 lat
L.p
Nazwisko i Imię
1
 Miszczyk Paweł
2
 
3
 
4
 
Mężczyźni - 35 – 49 lat
L.p
Nazwisko i Imię
1
 Okrajek Zbigniew
2
 Czopek Marcin
3
 Grzywna Hubert
4
 
5  
6  
Mężczyźni - 50 i pow.
L.p
Nazwisko i Imię
1
 
2
 
3
 
4
 

Mapa 2020

wkrótce więcej informacji ....

Bieg20