XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 
     O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY
  KAZIMIERZA WIELKA 25.01.2015
 
 
W turneju wzieło udział 10 drużyn
 • JEDYNKA KRZESZOWICE
 • LZS CZARNOCIN
 • JAWORNIK GORZKÓW
 • SPARTA KAZIMIERZA WIELKA
 • ŚWIT KRZESZOWICE
 • NIDZICA DOBIESŁAWICE
 • RABA DOBCZYCE
 • PŁOMIEŃ KOŚCIELEC
 • GDOVIA GDÓW
 • KALWARIANKA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
  I MIEJSCE KALWARIANKA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA            II MIEJSCE  ŚWIT KRZESZOWICE
III MIEJSCE GDOVIA GDÓW                                                  IV MIEJSCE NIDZICA DOBIESŁAWICE
V MIEJSCESPARTA KAZIMIERZA WIELKA                            VI MIEJSCE RABA DOBCZYCE
VII MIEJSCE JAWORNIK GORZKÓW                              VIII MIEJSCE JEDYNKA KRZESZOWICE
IX MIEJSCE PŁOMIEŃ KOŚCIELEC                                X MIEJSCE LZS CZARNOCIN
 
NAJLEPSZY ZAWODNIK  - KAMIL CZAJKOWSKI        NAJLEPSZY BRAMKARZ  - GRZEGORZ ŁASKI
GDOVIA GDÓW                                                              KALWARIANKA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
KRÓL STRZELCÓW - MIŁOSZ WRZESIEŃ (7 bramek)
LZS CZARNOCIN
 
PÓŁFINAŁY:
GDOVIA GDÓW - ŚWIT KRZESZOWICE 0:2
NIDZICA DOBIESŁAWICE - KALWARIANKA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA 1:2
 
MECZ O IX- X MIEJSCE
LZS CZARNOCIN - PŁOMIEŃ KOŚCIELEC 1:4
 
MECZ O VII - VIII MIEJSCE
JAWORNIK GORZKÓW - JEDYNKA KRZESZOWICE KARNE 11:10
 
MECZ O V -VI MIEJSCE
SPARTA KAZIMIERZA WIELKA - RABA DOBCZYCE 4:1
 
MECZ O III MIEJSCE
NIDZICA DOBIESŁAWICE - GDOVIA GDÓW 2:5
 
MECZ O I MIEJSCE - FINAŁ
ŚWIT KRZESZOWICE - KALWARIANKA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA 1:3
 
Puchar Fair Play ufundowany przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej zdobyła drużyna Nidzica Dobiesławice.
Puchar dla najlepszej drużyny pionu LZS ufundowany przez Świętokrzyskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe otrzymała drużyna Gdovia Gdów.
 
Nagrody dla zawodników ufundował Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka Pan Adam Bodzioch.
 
 
 
 
 
 
                                                      REGULAMIN  XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ SENIORÓW
                                                                       O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY
                                                                                        KAZIMIERZA WIELKA
ROZDZIAŁ I
Miejsce, czas, obsada turnieju
1. Turniej rozgrywany będzie w Hali Kazimierskiego Ośrodka Sportowego ul. Tadeusza Kościuszki 13,                        
       28-500 Kazimierza Wielka w dniu 24.01.2015 (sobota) początek godzina 930.
2. W turnieju bierze udział 10 zespołów, które rozlosowano na dwie grupy:
 
                                                     Grupa A                                         Grupa B             
1.GDOVIA  Gdów                                                    1.SPARTA  Kazimierza Wielka
2.LZS Czarnocin                                                      2.NIDZICA  Dobiesławice
3.JEDYNKA Krzeszowice                                   3.ŚWIT Krzeszowice      
4.KALWARIANKA Kalwaria Zebrzydowska     4.PŁOMIEŃ  Kościelec
5. RABA  Dobczyce                                                  5.JAWORNIK Gorzków
      3. Odprawa techniczna o godzinie 900 w dniu turnieju.
 
.ROZDZIAŁ II
Warunki uczestnictwa
1.   Drużyna zostaje dopuszczona do turnieju, jeżeli spełni wymogi uczestnictwa jak niżej:
§   Przedstawi aktualne badania lekarskie zawodników (ważne 6 miesięcy) stwierdzające ich zdolność do gry w piłkę nożną - dopuszcza się zbiorowe potwierdzenie lekarza o zdolności
zawodników do gry na dostarczonej imiennej liście zawodników.
§   Złoży listę zawodników, na której musi być zaznaczona osoba odpowiedzialna za drużynę (odpowiedzialność finansowa, dyscyplinarna i moralna).
§   Uprawnieni do gry są wyłącznie zawodnicy zweryfikowani, każdy zawodnik musi posiadać do wglądu dowód tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna, paszport, książeczka wojskowa).
§   Wpłaci organizatorowi turnieju (na miejscu) opłatę startową – 350 zł od drużyny.
§   Powyższe będzie wymagane na odprawie technicznej w dniu turnieju.
 
ROZDZIAŁ III
Ustalenia organizacyjne
1.Organizator opracowuje regulamin, przepisy turnieju i przesyła wszystkim uczestnikom turnieju
i sędziom głównym.
2. Drużyna może wystawić nieograniczoną liczbę zawodników  z listy, jaka zostanie przedłożona na odprawie technicznej.
3. Zespoły na czas turnieju ubezpieczają swoich zawodników we własnym zakresie.
4. Gospodarz turnieju w ramach budżetu powstałego z wpłat uczestniczących drużyn zapewnia: opiekę medyczną, uregulowanie ryczałtów sędziowskich, wodę mineralną dla każdego zawodnika, posiłek, nagrody.
 
ROZDZIAŁ IV
Zasady gry
 
1. W grupach rozgrywane są mecze drużyn systemem „każdy z każdym”. Punktacja spotkań
w grupie: za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, przegrana 0 punktów.
2. O kolejności miejsc w grupie decyduje:
 • Większa ilość zdobytych punktów
 • Korzystniejszy wynik bezpośredniego spotkania (lub spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami, w przypadku, gdy jednakową ilość punktów zdobędzie więcej niż dwa zespoły, wówczas sporządza się dodatkową tabelę uwzględniającą tylko wyniki pomiędzy zainteresowanymi zespołami w dodatkowej tabeli obowiązują podpunkty jak wyżej)
 • Korzystniejsza różnica bramek
 • Większa ilość zdobytych bramek
 • Rzuty karne (3)
3. Drużyny po eliminacjach utworzą pary wg. przyjętego klucza:
5 miejsca w grupach – mecz o IX-X miejsce
4 miejsca w grupach – mecz o VII-VIII miejsce
3 miejsca w grupach – mecz o V- VI miejsce
A1-B2 (wygrani mecz o I miejsce)
A2-B1 (przegrani mecz o III miejsce)
            
W przypadku wyniku remisowego spotkania finałowego rozegrana zostanie seria rzutów karnych (3).
4. Zawodnik przez czas trwania turnieju zobowiązany jest grać z tym samym numerem na koszulce, co kierownik drużyny potwierdza na liście zgłoszeń oraz w sprawozdaniach sędziowskich.
5. Drużyna wobec sędziego reprezentowana jest przez swojego kapitana, koniecznie oznaczonego opaską na ramieniu. Wobec sekretariatu turnieju drużynę reprezentuje jej kierownik.
ROZDZIAŁ V
Sankcje dyscyplinarne
 
1. Organizator przewiduje następujące kary:
§  Żółta kartka – napomnienie (2 minuty)
§  Czerwona kartka – wykluczenie z meczu (po 2 minutach może wejść inny zawodnik)
ROZDZIAŁ VI
                   Sędziowie
1.Mecze turnieju prowadzić będą sędziowie wytypowani przez organizatora (3 sędziów).
ROZDZIAŁ VII
Program minutowy turnieju
900     weryfikacja
     930   –   Grupa A   (2 z 5)   LZS  – RABA
     945  –    Grupa A   (3 z 4)   JEDYNKA - KALWARIANKA
     1000 –   Grupa B   (2 z 5)   NIDZICA - JAWORNIK
     1015 –   Grupa B   (3 z 4)   ŚWIT – PŁOMIEŃ
     1030  -   Grupa A   (1 z 5)   GDOVIA  - RABA
     1045  -   Grupa A   (2 z 3)   LZS - JEDYNKA
     1100  –   Grupa B   (1 z 5)   SPARTA - JAWORNIK
     1115 –    Grupa B   (2 z 3)   NIDZICA - ŚWIT
     1130 –    OFICJALNE OTWARCIE TURNIEJU
     1145 –    Grupa A   (1 z 4)   GDOVIA - KALWARIANKA
     1200 –     Grupa A   (3 z 5)   JEDYNKA -  RABA
     1215 –    Grupa B   (1 z 4)   SPARTA - PŁOMIEŃ
 1230 –    Grupa B   (3 z 5)   ŚWIT - JAWORNIK
1245 –    Grupa A   (1 z 3)   GDOVIA - JEDYNKA
1300  –   Grupa A   (2 z 4)   LZS - KALWARIANKA
1315 –    Grupa B   (1 z 3)   SPARTA - ŚWIT
1330 –    Grupa B   (2 z 4)   NIDZICA - PŁOMIEŃ
1345 –    Grupa A   (1 z 2)   GDOVIA – LZS
1400 –    Grupa A   (4 z 5)   KALWARIANKA - RABA
1415 –    Grupa B   (1 z 2)   SPARTA - NIDZICA
1430 –    Grupa B   (4 z 5)   PŁOMIEŃ - JAWORNIK
1445 –    przerwa (część artystyczna)
1500 –    A1 – B2 (wygrani mecz o I miejsce)
1515 –    A2 – B1 (przegrani mecz o III miejsce)
1530 –    5 miejsca w grupach – mecz o IX – X miejsce
1545  –   4 miejsca w grupach – mecz o VII – VIII miejsce
1600  –   3 miejsca w grupach – mecz o V – VI miejsce
1615  –   mecz o  III miejsce
1630  –   mecz o  I miejsce - FINAŁ
1700  –    zakończenie turnieju                           
ROZDZIAŁ VIII
Nagrody
1. Wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju otrzymują dyplomy.
2. 3 pierwsze drużyny otrzymują puchary.
3. Puchar otrzymują również: król strzelców (przy równej ilości strzelonych bramek decyduje wyższe miejsce drużyny), najlepszy piłkarz turnieju (wyznacza organizator ), najlepszy bramkarz (decyduje najmniejsza ilość straconych bramek).
4. Ponadto organizator przewiduje nagrody rzeczowe, nagrodę za postawę „fair play” w turnieju,
5. Puchar Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach, puchar Świętokrzyskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Kielcach.
ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe
1.       Niniejszy regulamin jest wraz z przepisami jest jedyną podstawą turnieju.
2.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy organizacyjne i         dyscyplinarne PZPN.
3.       Niniejszy regulamin i przepisy obowiązują podczas XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ             SENIORÓW O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA i GMINY KAZIMIERZA WIELKA.
 
                 PRZEPISY OGÓLNE
     
1. Piłka – rozmiar 4 .
2. Ilość zawodników (zespoły występują w składach pięcioosobowych – 4 w polu + bramkarz).
3. Drużyna zdekompletowana (mniej niż 3 zawodników włączając bramkarza) –zakończenie meczu. Sędzia przyznaje walkower dla drużyny przeciwnej w stosunku 5 : 0.
4. Czas gry 1x14 minut (1 minuta przerwy między meczami).
5. Zawodnicy mogą grać wyłącznie w obuwiu sportowym.
6. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególności, zdrowia i godności osobistej innych uczestników turnieju.
7. Halowa piłka nożna jest grą bezkontaktową.
8. Mecz wygrywa drużyna, która zdobędzie więcej bramek.
9. W przypadku równej ilości strzelonych bramek mecz kończy się wynikiem nierozstrzygniętym (remisem).
10. Na kapitanie drużyny spoczywa obowiązek zapoznania zawodników swojej drużyny z przepisami.
11. Walkower orzeka sędzia po upływie 5 minut od przewidzianego czasu rozpoczęcia rozgrywek.
12. Zmiany są lotne wyłącznie w strefie zmian (strefą zmian określany jest obszar przy ławce zawodników rezerwowych).
13. Piłka z autu jest wybijana nogą jako rzut wolny pośredni.
14. Bramka może być zdobyta bezpośrednio z rzutu różnego jedynie na drużynie przeciwnej.
15. Bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką, podając ją do zawodnika.
16. Drużyna ma 4 sekundy na wprowadzenie piłki do gry. Po tym czasie sędzia odgwizduje rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej.
17. Zawodnik drużyny przeciwnej powinien znajdować się 5 metrów od miejsca wybijania autu, rzutu rożnego, rzutu wolnego.
18. Rzuty wolne podyktowane za przewinienia w obrębie pola karnego wykonane są
z linii pola karnego.
19. Sędzia może ukarać zawodnika dwuminutową karą (żółta kartka) lub dwuminutową karą (czerwona kartka- również będąca skutkiem drugiej żółtej kartki) - wykluczeniem z meczu, po dwóch minutach może wejść inny zawodnik. W przypadku, gdy drużyna gra w osłabieniu i traci bramkę zawodnik ukarany żółtą kartą wchodzi na boisko. W przypadku, gdy drużyna gra w osłabieniu na skutek czerwonej kartki i traci bramkę można wprowadzić do gry innego zawodnika
20. Zawodnik powraca na boisko po wyraźnym wskazaniu sędziego.
21. Za dokonanie zmiany podczas gry, bądź w miejscu do tego nie przeznaczonym sędzia udziela drużynie karę 2–óch minut dla zawodnika   wchodzącego i przez ten czas drużyna gra w osłabieniu.
22. Występuje całkowity zakaz gry wślizgiem.
23. Nie jest uważane za wślizg zagranie, gdy w promieniu 2 metrów nie znajduje się zawodnik drużyny przeciwnej a zawodnik „przecina” tylko tor piłki.
24. Jeżeli piłka przypadkowo uderzy w sufit grę wznawia się rzutem z autu przyznanym drużynie przeciwnej.
25. Organizator może zdyskwalifikować zawodnika (bądź drużynę), gdy             jegozachowanie rażąco narusza zasady sportowej rywalizacji i stwarza zagrożenie dla pozostałych uczestników turnieju