UTRUDNIENIA BIEG 2023

PŁYWAJĄCE DZIECI

 

 

Gmina Kazimierza Wielka oraz Kazimierski Ośrodek Sportowy
zapraszają na zajęcia nauki pływania.

 

 

 

 

Zajęcja przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym zameldowanych na terenie Gminy Kazimierza Wielka w okresie od 16 września do 17 grudnia 2023 roku będą się odbywać w wyznaczone dni tygodnia zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • Sobota 13:15–14:00, 14:15–15:00, 15:15–16:00
  • Niedziela 12:15–13:00, 13:15–14:00, 14:15–15:00, 15:15–16:00

Czas pobytu na basenie – 1 godzina (z czego 45 minut zajęć nauki pływania).

Zajęcia będą odbywać się w 2 grupach maksymalnie po 7 dzieci i 7 rodziców/opiekunów. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest znajdowanie się pod opieką rodzica/opiekuna w trakcie zajęć.

O wzięciu udziału w zajęciach decydować będzie kolejność zapisów.

Chęć udziału w zajęciach w danym tygodniu należy zgłosić do piątku do godziny 13:00 w kasie pływalni lub telefonicznie pod nr 413501020 wew. 110

Warunkiem udziału w zajęciach przez osobę zainteresowaną będzie przedłożenie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie dziecka na terenie Gminy Kazimierza Wielka wydane przez dyrektora Placówki.

PRZERWA TECHNOLOGICZNA 2023

15.08.23

plakat kazimierza wielka 11 13 sierpnia 2023 druk 1 002