Zapraszamy wszystkie dzieci do korzystania z placu zabaw
w godzinach otwarcia pływalni !!!

w okresie wakacji

Pon - Pt    7:00 - 21:00
Sob           9:00 - 21:00
Niedz         9:00 - 20:00
 
Oferujemy dla Państwa mozliwość opieki nad dzieckiem
od czwartku do niedzieli w godzinach popołudniowych
Opłata za opiekę /płatna w kasie pływalni/:
1h    - 8zł
0,5h - 5 zł
więcej informacji pod numerem tel. 512 171 188
 
 

 

REGULAMIN PLACU ZABAW
Kazimierski Ośrodek Sportowy

1.     Dziecko korzysta z Centrum Zabaw w Kazimierskim Ośrodku Sportowym tylko pod opieką osoby dorosłej!!! Opiekunem jest: rodzic, prawny opiekun lub osoba zobowiązana czasowo do opieki nad dzieckiem.
2.     Opiekun zobowiązany jest pozostawić swoje dane osobowe, numer telefonu komórkowego oraz datę urodzenia dziecka w kasie pływalni.
3.     Pobyt dziecka w Centrum Zabaw jest bezpłatny, natomiast czas pobytu jest nieograniczony.
4.     Urządzenia zamontowane znajdujące się w Centrum Zabaw przeznaczone są dla dzieci wyłącznie od lat 3 do lat 12.
5.     Każde dziecko okrycie wierzchnie oraz obuwie pozostawia w szatni.
6.     Przy wejściu do Centrum Zabaw każdy otrzymuje pasek wstępu z kodem- wydawany
w kasie pływalni, który należy zwrócić po zakończonej zabawie, paski wydawane są
w celu określenia liczby użytkowników i bezpieczeństwa na placu zabaw.
7.     Dziecko nieposiadające paska identyfikacyjnego nie powinno przebywać na Placu Zabaw. Osoby bez paska będą bezwzględnie wypraszane.
8.     Przed każdorazowym wejściem na Plac Zabaw należy zdezynfekować dłonie specjalistycznym płynem znajdującym się w kasie.
9.     W trosce o zdrowie dzieci, zabrania się przebywania na Placu Zabaw osób będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych. Personel pracujący w danym dniu może odmówić wejścia na Plac Zabaw osobom z widocznymi oznakami infekcji.
10.  Na Plac Zabaw zabrania się wnoszenia ostrych narzędzi typu nożyczki, klucze, noże itp., własnych artykułów spożywczych, napojów, lodów, zwierząt oraz własnych zabawek.
11.  Przed wejściem na Plac Zabaw Opiekunowie powinni zdjąć dzieciom biżuterię (łańcuszki, kolczyki, broszki itp.) w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia urazu podczas zabawy.
12.  Za bezpieczną zabawę odpowiada opiekun dziecka.
13.  Dzieci agresywnie zachowujące się, niszczące zabawki, będące własnością Placu Zabaw i niepotrafiące bawić się z innymi dziećmi będą proszone o opuszczenie Placu Zabaw po powiadomieniu opiekuna dziecka.
14.  Podczas zabawy opiekun zobowiązany jest do zwrócenia uwagi, aby dziecko nie posiadało w kieszeniach przedmiotów, które podczas zabawy mogą wypaść lub być przyczyną skaleczeń.
15.  O ilości osób przebywających na placu zabaw decyduje obsługa (max. 30 osób), natomiast opiekunowie sami decydują o czasie pobytu dziecka na Placu Zabaw.
16.  W przypadku dużej ilości osób obsługa ma prawo zakazać wejścia kolejnym użytkownikom.
17.  Ze wszystkich urządzeń znajdujących się na terenie Placu Zabaw można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Osoba opiekująca się dzieckiem na Placu Zabaw odpowiada za wystąpienie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z tych urządzeń.
18.  Za zniszczenia elementów Placu Zabaw przez dziecko opiekun ponosi pełną odpowiedzialność finansową i materialną.
19.  Zabrania się: wchodzenie poza konstrukcję zabawową i siatki zabezpieczająca, nieprawidłowego zjeżdżania ( głową w dół) i skakania ze zjeżdżalni, skoków
z wysokiej części konstrukcji, urządzania gonitw, wszczynania walk itp., wynoszenia
z Placu Zabaw jakichkolwiek elementów jego wyposażenia.
20.  Dzieci noszące okulary na czas zabawy powinny je przekazać swoim opiekunom.
21.  Chwytanie oraz wchodzenie po kolorowych siatkach ochronnych surowo zabronione!!!
22.  Dzieci bawią się w skarpetkach lub rajstopach natomiast opiekunowie przebywają
w obuwiu jednorazowym dostępnym w kasie lub korzystają z ochraniaczy na obuwie.
23.  Zabronione jest korzystanie przez rodziców z piętra konstrukcji zabawowej.
24.  Spożywanie jedzenia oraz picia odbywa się wyłącznie w kawiarni.
25.  Z toalet dzieci korzystają pod nadzorem opiekuna.
26.  Na terenie Centrum Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów
i spożywania alkoholu.
27.  Centrum Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione.
28.  W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych związanych z uszczerbkiem na zdrowiu dziecka należy niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze.
29.  Personel nie odpowiada za tzw. nieszczęśliwe wypadki podczas zabawy dzieci.
30.  Plac Zabaw jest w całości monitorowany.
31.  Opiekun jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem,
a pobranie paska wstępu z kodem jest potwierdzeniem jego akceptacji.
32.  Kazimierski Ośrodek Sportowy nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób
i dzieci nieprzestrzegających Regulaminu.
 
 
 

 

zatwierdzony

 12.06.2013