plakat zawody

Wyniki:

DZIEWCZĘTA 2014 I MŁODSZE
   
L.p Nazwisko i Imię 25 m grz Miejsce    
1 CERAZY NADIA 36,31 I    
 2 RUSIECKA EMILIA 38,24 II
   
CHŁOPCY 2014 I MŁODSI       
L.p  Nazwisko i Imię  25 m grz  Miejsce     
 1 KIELJAN JAKUB 46,67 I    
2          
DZIEWCZĘTA 2013    
 L.p  Nazwisko i Imię  25 m grz   Miejsce   25 m dow  Miejsce  
 1          
2          
CHŁOPCY 2013      
 L.p Nazwisko i Imię   25 m grz Miejsce   25 m dow  Miejsce   
1 CICHY JAKUB 30,49 I 33,51
2 DURBAS JAKUB 35,79   39,18  
DZIEWCZĘTA 2012      
L.p  Nazwisko i Imię    25 m grz  Miejsce  25 m dow Miejsce  
1 ŻARNOWIECKA KATARZYNA 26,43 I 31,07 I
 2 OSTROWSKA JOANNA 26,84   -  
 3          
CHŁOPCY 2012      
L.p  Nazwisko i Imię   25 m grz Miejsce  25 m dow  Miejsce 
 1  ZUWAŁA WOJCIECH
29,29 I
 37,27 I
 2          
DZIEWCZĘTA 2011     
 L.p Nazwisko i Imię  25 m grz Miejsce   50 m dow Miejsce 
 3          
CHŁOPCY 2011    
 L.p Nazwisko i Imię   25 m grz  Miejsce   50 m dow Miejsce  
1  FRANCUZ MATEUSZ
28,78  
I
1.06,75
 
 2  MAJ KACPER
29,67
 
1.12,30
 
 3          
DZIEWCZĘTA 2010
   
 L.p Nazwisko i Imię    50 m grz  Miejsce  50 m dow   Miejsce 
 1  OSTROWSKA KATARZYNA
52,56
I
50,53
 
 2  POLANKO AMELIA
56,88
  48,49
I
3  ZUWAŁA ALEKSANDRA
1.07,07
  1.21,56
 
CHŁOPCY 2010     
L.p  Nazwisko i Imię     50 m grz  Miejsce   50 m dow   Miejsce  
 1          
 2          
DZIEWCZĘTA 2009     
 L.p  Nazwisko i Imię    50 m grz   Miejsce  50 m dow  Miejsce  
1  ŻARNOWIECKA KAROLINA
50.75
I
53,72
 
2  MAJ MARTYNA
50,81
  49,19
I
3 RUSIECKA PATRYCJA 1.04,01   1.30,88  
4 KOCHAŃCZYK WERONIKA 1.10,43   1.13,75  
           
CHŁOPCY 2009    
 L.p  Nazwisko i Imię  50 m grz  Miejsce    50 m dow  Miejsce  
 1  MARZEC MIKOŁAJ
40,31
I
34,25
 
2  ORACZ JAN
1.10,29
  1.07,48
 
DZIEWCZĘTA 2008  
   
L.p   Nazwisko i Imię   50 m grz  Miejsce   50 m dow    Miejsce 
1          
 2          
CHŁOPCY 2008      
L.p  Nazwisko i Imię   50 m grz   Miejsce    50 m dow  Miejsce  
 1  WOJAS WOJCIECH
41,00
I
42,91
 
 2          
DZIEWCZĘTA 2007     
L.p  Nazwisko i Imię     50 m grz Miejsce    50 m dow    Miejsce 
1  MADERAK JULIA
46,71
I
42,05
 I
 2  URANTÓWKA JULIA
58,15
  56,87
 
CHŁOPCY 2007    
L.p   Nazwisko i Imię   50 m grz  Miejsce   50 m dow  Miejsce 
1  KOZIARA DAWID
37,07
 I    
 2          
DZIEWCZĘTA 2006 I STARSZE      
L.p  Nazwisko i Imię  50 m grz  Miejsce    50 m dow    Miejsce
1          
CHŁOPCY 2006  I STARSI
   
L.p   Nazwisko i Imię    100 m grz  Miejsce  100 m dow  Miejsce 
1  COULIBALY DAVID
 37,07  I 33,77
 I
 2          
OPEN DZIEWCZĘTA    
 L.p Nazwisko i Imię    100 m grz   Miejsce   100 m dow    Miejsce
 1  ŻARNOWIECKA ALEKSANDRA
 51,64  I 48,50
 I
OPEN CHŁOPCY
   
 L.p Nazwisko i Imię  100 m grz   Miejsce    100 m dow    Miejsce 
1          

Regulamin:

Cel zawodów:

 • Popularyzacja pływania jako czynnej formy uprawiania rekreacji sportowej i spędzania czasu wolnego wśród dzieci
  i młodzieży.
 • Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacji
 • Przegląd umiejętności pływackich w celu wyłonienia talentów pływackich wśród dzieci i młodzieży.
 • Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój zainteresowań pływackich.

Organizator zawodów:

Pływacki Klub Sportowy „PIRANIA”

Miejsce, terminy, godzina zawodów:

Kazimierski Ośrodek Sportowy – Pływalnia „Wodny Raj” ul. T. Kościuszki 13, 28-500 Kazimierza Wielka.

godz.8.30- rozgrzewka , godz. 9.00 – rozpoczęcie zawodów

Uczestnicy:

W zawodach mogą brać udział mieszkańcy Gminy Kazimierza Wielka oraz Powiatu Kazimierskiego, którzy chcą sprawdzić poziom swoich umiejętności pływackich na dystansach określonych regulaminem zawodów.

Przepisy, kategorie, dystanse:

 1. Start ze słupków startowych. Dla roczników 2014 i młodsi dopuszczalny start z murka lub z wody.
 2. W przypadku falstartu zawodnik nie zostaje wykluczony, natomiast wyścig zostaje powtórzony
 3. Poszczególne konkurencje zostaną przeprowadzone na czas.
 4. Wejście na basen dla uczestników na czas trwania zawodów jest bezpłatny.
 5. W zawodach mogą brać udział tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich. Organizator zaleca startującym wykonanie badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w zawodach – o ile takowych nie posiadają.
 6. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 7. Zawodnicy mogą wystartować w max 2 konkurencjach.
 • 2014 i młodsi - 25m grzbiet
 • 2013 - 25 m grzbiet, 25 m dowolny
 • 2012 - 25 m grzbiet, 25 m dowolny
 • 2011 - 25 m grzbiet, 50 m dowolny
 • 2010 - 50 m grzbiet, 50 m dowolny
 • 2009 - 50 m grzbiet, 50 m dowolny
 • 2008 - 50 m grzbiet, 50 m dowolny
 • 2007 - 50 m grzbiet, 50 m dowolny
 • 2006 i starsi – 100 m grzbiet, 100 m dowolny
 • OPEN: rocznik 2003 i starsi 100 m grzbiet, 100 m dowolny

Zgłoszenia:

Zgłoszenia w kasie Krytej Pływalni „Wodny Raj” do dnia 18.05.2022 /środa/  lub w dniu zawodów.

Karta startowa winna być podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego /dotyczy osób niepełnoletnich/.
Jest to jednoznaczne ze zgodą na udział w zawodach oraz potwierdzeniem braku przeciwwskazań zdrowotnych.
Formularz zgłoszeniowy>>>>

Nagrody:

Każdy uczestnik otrzymuje słodki upominek i okolicznościowy medal, za I miejsce zawodnik otrzymuje statuetkę (dekoracje w trakcie zawodów).

Postanowienia końcowe:

 • każdy uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem zawodów.
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie pływalni.
 • po dokonaniu zgłoszenia do zawodów nie będą możliwe jakiekolwiek zmiany

dotyczące startów zawodników; dopisywanie, zamiana itp.

 • zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu
 • na basenie obowiązują stroje zgodne z Regulaminem Pływalni
 • w sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator zawodów.
 • kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje organizator

zawodów

 • podczas rozgrywania zawodów na torach basenowych nie mogą znajdować się

inni zawodnicy

 • organizator zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
 • organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu