SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE SANITARNE DLA OTWARCIA BASENÓW
W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA W POLSCE
Aktualizacja 18.08.2020

 • Osoby przebywające na terenie basenu obowiązuje dezynfekcja rąk (wchodząc i opuszczając obiekt- płyn dezynfekujący znajduje się przy wejściu do obiektu) oraz uprasza się o zachowanie dystansu społecznego 2-metrowej odległość.
 • Każda osoba chcąca wejść na teren obiektu przechodzi obowiązkowe mierzenie temperatury ciała.
 • Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
 • Kazimierski Ośrodek Sportowy posiada w sprzedaży maseczki na potrzeby osób przebywających na terenie obiektu.
 • Obsługa obiektu będzie regularnie dezynfekować powierzchnie wspólne takie jak klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, kurki baterii, powierzchnie sanitarne i wokół basenów itp.
 • Osoby korzystające z basenu są zobowiązane do informowania personelu o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.
 • Przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalniach - obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. Przestrzeganie ścisłej strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej przez brodzik do płukania stóp.
 • Maksymalna liczba osób przebywających na basenie to 32 osoby, brak możliwości korzystania z
 • Uczestnicy po kąpieli w basenie i przebraniu się są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia obiektu  w celu uniknięcia gromadzenia się osób.
 • Obowiązuje zakaz przemieszczania się na terenie obiektu.
 • Osoby nieprzestrzegające zasad określonych w niniejszym dokumencie, regulaminie korzystania z basenu, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – personel jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu policji.
 • Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego wstępu na obiekt .
 • Rekomendowana jest płatność kartami płatniczymi.

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku                 7:00 – 21:00
sobota                                               9:00 – 21:00
niedziela                                           9.00 – 20:00