Pływalnia "Wodny Raj" ponownie otwarta od dnia 20.06.2020 /sobota/

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE SANITARNE DLA OTWARCIA BASENÓW
W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA W POLSCE


1. Osoby przebywające na terenie basenu obowiązuje dezynfekcja rąk (wchodząc i opuszczając obiekt- płyn dezynfekujący znajduje się przy wejściu do obiektu) oraz uprasza się o zachowanie dystansu społecznego min. 2-metrowej odległość.
2. Każda osoba chcąca wejść na teren obiektu przechodzi obowiązkowe mierzenie temperatury ciała.
3. Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
4. Kazimierski Ośrodek Sportowy nie udostępnia na potrzeby osób przebywających na terenie obiektu masek, maseczek lub innych środków ochrony osobistej niezbędnych do wypełnienia obowiązku wskazanego w punkcie powyżej.
5. Obsługa obiektu będzie regularnie dezynfekować powierzchnie wspólne takie jak klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, kurki baterii, powierzchnie sanitarne i wokół basenów itp.
6. Osoby korzystające z basenu są zobowiązane do informowania personelu o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.
7. Przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalniach - obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. Przestrzeganie ścisłej strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej przez brodzik do płukania stóp.
8. Maksymalna liczba osób przebywających na basenie to 32 osoby, maksymalnie z jednego toru mogą korzystać 4 osoby jednocześnie, brak możliwości korzystania z sauny.
9. Uczestnicy po kąpieli w basenie i przebraniu się są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia obiektu w celu uniknięcia gromadzenia się osób.
10. Obowiązuje zakaz przemieszczania się na terenie obiektu.
11. Osoby nieprzestrzegające zasad określonych w niniejszym dokumencie, regulaminie korzystania z basenu, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – personel jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu policji.
12. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego wstępu na obiekt .
13. Rekomendowana jest płatność kartami płatniczymi.

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku     7:00 – 21:00
sobota                                   9:00 – 21:00
niedziela                               9.00 – 20:00