Uwaga!!!

Miło nam poinformować iż od 15.06.2020 /poniedziałek/  siłownia Kazimierskiego Ośrodka Sportowego
zostaje ponownie otwarta.

Pragniemy również poinformować i zaprosić wszystkich naszych Klientów na ponowne otwarcie naszej pływalni od soboty 20 czerwca 2020 r.

 

 SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE SANITARNE DLA OTWARCIA SIŁOWNI W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA W POLSCE

 1. Osoby przebywające na terenie siłowni obowiązuje dezynfekcja rąk (wchodząc i opuszczając obiekt) (płyn dezynfekujący znajduje się przy wejściu do obiektu) oraz uprasza się o zachowanie dystansu społecznego 2-metrowej odległość.
 2. Jeśli czujesz się źle zostań w domu. Jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności z oddychaniem, niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.
 3. Osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do informowania personelu o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.
 4. Każda osoba chcąca wejść na teren obiektu przechodzi obowiązkowe mierzenie temperatury ciała.
 5. Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem osób ćwiczących – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni.
 6. Kazimierski Ośrodek Sportowy nie udostępnia na potrzeby osób przebywających na terenie obiektu masek, maseczek lub innych środków ochrony osobistej niezbędnych do wypełnienia obowiązku wskazanego w punkcie powyżej.
 7. Obsługa obiektu będzie regularnie dezynfekować powierzchnie wspólne takie jak klamki, drzwi, powierzchnie sanitarne itp.
 8. Osoby z grupy wysokiego ryzyka (w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe) prosimy o rozważenie korzystania z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych lub zaniechać korzystania do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.
 9. Przerwa techniczna od godziny 14.00 do godziny 15.00

DOBRY TRENING TO BEZPIECZNY TRENING!
PRZESTRZEGAJ  ZASAD:

 1. Pamiętaj, by zdezynfekować szafkę, z której korzystałeś. Płyn do dezynfekcji znajduje się w szatni.
 2. Pamiętaj o dezynfekcji sprzętu przed i po treningu. Wykorzystaj do tego płyny dezynfekujące i papierowe ręczniki, które znajdują się w widocznych miejscach.
 3. W toalecie jednocześnie może przebywać 1 osoba na 2 kabiny/toalety.
 4. Podczas treningu zawsze używaj ręcznika oraz pamiętaj o zabraniu zmiennego obuwia.
 5. W siłowniach i strefach treningowych w jednym momencie może przebywać 1 osoba na 10m2- max. 12 osób.
Test